Stora Enso Poland S.A.

Kierownik Projektu ze specjalizacją w branży elektrycznej i/lub napędowej

Stora Enso Poland S.A.O firmie

Stora Enso Poland S.A.

aleja Wojska Polskiego 21

Ostrołęka

top
Come change the world.
And you will change too.

Obecnie poszukujemy Kandydata/Kandydatki na stanowisko:
Kierownik Projektu
(ze specjalizacją w branży elektrycznej i/lub napędowej)
Miejsce pracy: Ostrołęka

Miejsce w strukturze organizacyjnej:

Stanowisko bezpośrednio podległe Kierownikowi Technologii i Inwestycji

 
Jeśli poszukujesz nowych i co ważne nie rutynowych wyzwań, chcesz pracować w zespole, w którym sukces mierzy się osiągniętymi rezultatami. Jeśli cenisz sobie swobodę w działaniu, a jednocześnie potrafisz poprosić o wsparcie zawsze, kiedy widzisz taką potrzebę. Jeśli lubisz ludzi i odnajdujesz się w sytuacji częstej zmiany najbliższych współpracowników, ta oferta pracy jest skierowana do Ciebie.
 

Podstawowe zadania:

 • Prowadzenie przedsięwzięć inwestycyjnych, w których kluczowa jest znajomość branży elektrycznej i/lub napędowej,
 • Zarządzanie projektami we wszystkich fazach ich cyklu życia - od pomysłu, przez wdrożenie, aż do ewaluacji wskaźników w audycie powykonawczym,
 • Zarządzanie, w ramach struktury macierzowej, zespołem realizującym projekt,
 • Zarządzanie ryzykiem i zmianą w projekcie, eskalowanie zagadnień mających wpływ na realizację projektu zgodnie z planem,
 • Współpraca z interesariuszami,
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w trakcie realizacji inwestycji, a także dbałość aby dostarczane rozwiązania zapewniały najwyższe standardy bezpieczeństwa podczas eksploatacji,
 • Prowadzenie projektów inwestycyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustalonym zakresem, budżetem i harmonogramem,
 • Aktywny udział w procesie zakupowym, poprzez formułowanie istotnych warunków zamówienia, ewaluację ofert w zakresie posiadanych kompetencji tj. zarządzanie projektami, znajomość procesu, branży oraz współdecydowanie o wyborze rozwiązań,
 • Planowanie, nadzorowanie i śledzenie wykonania prac niezbędnych do realizacji celów projektu (konsultacje, projektowanie, montaże, rozruchy, koordynacja zgłoszeń reklamacyjnych),
 • Monitorowanie globalnego postępu technicznego i poszukiwanie możliwości przełożenia rozwiązań do potrzeb zakładu,
 • Wspieranie zespołu Technologii i Inwestycji wiedzą ekspercką, zgodną z posiadanymi kompetencjami, szczególnie na etapie wstępnej oceny wykonalności nowego przedsięwzięcia.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o profilu technicznym (elektryka/ elektronika, robotyka i automatyka),
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiających skuteczną komunikacje i realizacje stawianych kandydatowi celów,
 • orientacja na osiąganie celów,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • systematyczność i samodyscyplina,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • dobra znajomość pakietu MS Office oraz narzędzi do projektowania i planowania realizacji projektów.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość specyfiki przemysłu papierniczego,
 • doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych,
 • udział w projektach międzynarodowych,
 • znajomość systemu SAP-R3.

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • konkurencyjne wynagrodzenie oraz system nagród,
 • interesującą pracę w środowisku bazującym na najwyższych międzynarodowych standardach
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • szeroki pakiet socjalny (m.in. Multisport, fundusz pożyczkowy, bilety na imprezy kulturalno- oświatowe, świadczenia pieniężne świąteczne i zeszytowe przed rozpoczęciem roku szkolnego, paczki świąteczne dla dzieci, wycieczki).
 
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV
 z dopiskiem Kierownik Projektu
(ze specjalizacją w branży elektrycznej i/lub napędowej)

 

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w obecnym procesie rekrutacyjnym, umieść klauzule np.:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji obecnego procesu rekrutacji przez Stora Enso Poland S.A. i Stora Enso Narew Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, Aleja Wojska Polskiego 21.”
 
Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w innych procesach rekrutacyjnych niż ten, do którego aplikujesz konieczna jest Twoja dodatkowa zgoda np.:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb innych prowadzonych procesów rekrutacyjnych przez Stora Enso Poland S.A. i Stora Enso Narew Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, Aleja Wojska Polskiego 21.”
 
Stora Enso Poland S.A. i Stora Enso Narew Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, Aleja Wojska Polskiego 21 jako współadministratorzy informują, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach rekrutacyjnych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania danych a także cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane mogą być udostępnione innym podmiotom w Grupie kapitałowej Stora Enso na podstawie stosownych umów oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne. Współadministratorzy danych nie zamierzają przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego. Dane będą przechowywane przez okres 1 roku. Po tym okresie zostaną trwale usunięte.
Przesłane przez kandydata dokumenty winny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku zawarcia w nich danych w zakresie szerszym niż wymagany przepisami Kodeksu pracy.
W przypadku umieszczenia przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych danych zaliczanych do kategorii wrażliwe (np. stan zdrowia) informujemy, że dokumenty aplikacyjne zostaną trwale zniszczone, a udział w rekrutacji nie będzie możliwy. 
bottom

You are the opportunity.

Dołącz do nas na storaenso.com/careers

 

Naszym celem jest zastąpienie materiałów nieodnawialnych na drodze innowacji i poprzez tworzenie oraz opracowywanie nowych produktów i usług opartych na drewnie czy innych surowcach odnawialnych. Zmieniając świat, zmieniamy także samych siebie; rozwijamy naszą wiedzę fachową, by zaspokoić potrzeby naszych klientów i pokonać wiele współczesnych wyzwań związanych z surowcami. Jesteśmy czołowym światowym dostawcą rozwiązań odnawialnych w dziedzinie opakowań, biomateriałów, konstrukcji drewnianych oraz papieru. Zatrudniamy około 26 000 osób w 35 krajach.

bottom

Obecnie poszukujemy Kandydata/Kandydatki na stanowisko:
Kierownik Projektu
(ze specjalizacją w branży elektrycznej i/lub napędowej)

Miejsce w strukturze organizacyjnej:

Stanowisko bezpośrednio podległe Kierownikowi Technologii i Inwestycji

 
Jeśli poszukujesz nowych i co ważne nie rutynowych wyzwań, chcesz pracować w zespole, w którym sukces mierzy się osiągniętymi rezultatami. Jeśli cenisz sobie swobodę w działaniu, a jednocześnie potrafisz poprosić o wsparcie zawsze, kiedy widzisz taką potrzebę. Jeśli lubisz ludzi i odnajdujesz się w sytuacji częstej zmiany najbliższych współpracowników, ta oferta pracy jest skierowana do Ciebie.
 

Podstawowe zadania:

 • Prowadzenie przedsięwzięć inwestycyjnych, w których kluczowa jest znajomość branży elektrycznej i/lub napędowej,
 • Zarządzanie projektami we wszystkich fazach ich cyklu życia - od pomysłu, przez wdrożenie, aż do ewaluacji wskaźników w audycie powykonawczym,
 • Zarządzanie, w ramach struktury macierzowej, zespołem realizującym projekt,
 • Zarządzanie ryzykiem i zmianą w projekcie, eskalowanie zagadnień mających wpływ na realizację projektu zgodnie z planem,
 • Współpraca z interesariuszami,
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w trakcie realizacji inwestycji, a także dbałość aby dostarczane rozwiązania zapewniały najwyższe standardy bezpieczeństwa podczas eksploatacji,
 • Prowadzenie projektów inwestycyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustalonym zakresem, budżetem i harmonogramem,
 • Aktywny udział w procesie zakupowym, poprzez formułowanie istotnych warunków zamówienia, ewaluację ofert w zakresie posiadanych kompetencji tj. zarządzanie projektami, znajomość procesu, branży oraz współdecydowanie o wyborze rozwiązań,
 • Planowanie, nadzorowanie i śledzenie wykonania prac niezbędnych do realizacji celów projektu (konsultacje, projektowanie, montaże, rozruchy, koordynacja zgłoszeń reklamacyjnych),
 • Monitorowanie globalnego postępu technicznego i poszukiwanie możliwości przełożenia rozwiązań do potrzeb zakładu,
 • Wspieranie zespołu Technologii i Inwestycji wiedzą ekspercką, zgodną z posiadanymi kompetencjami, szczególnie na etapie wstępnej oceny wykonalności nowego przedsięwzięcia.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o profilu technicznym (elektryka/ elektronika, robotyka i automatyka),
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiających skuteczną komunikacje i realizacje stawianych kandydatowi celów,
 • orientacja na osiąganie celów,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • systematyczność i samodyscyplina,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • dobra znajomość pakietu MS Office oraz narzędzi do projektowania i planowania realizacji projektów.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość specyfiki przemysłu papierniczego,
 • doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych,
 • udział w projektach międzynarodowych,
 • znajomość systemu SAP-R3.

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • konkurencyjne wynagrodzenie oraz system nagród,
 • interesującą pracę w środowisku bazującym na najwyższych międzynarodowych standardach
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • szeroki pakiet socjalny (m.in. Multisport, fundusz pożyczkowy, bilety na imprezy kulturalno- oświatowe, świadczenia pieniężne świąteczne i zeszytowe przed rozpoczęciem roku szkolnego, paczki świąteczne dla dzieci, wycieczki).
 
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV
 z dopiskiem Kierownik Projektu
(ze specjalizacją w branży elektrycznej i/lub napędowej)

 

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w obecnym procesie rekrutacyjnym, umieść klauzule np.:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji obecnego procesu rekrutacji przez Stora Enso Poland S.A. i Stora Enso Narew Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, Aleja Wojska Polskiego 21.”
 
Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w innych procesach rekrutacyjnych niż ten, do którego aplikujesz konieczna jest Twoja dodatkowa zgoda np.:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb innych prowadzonych procesów rekrutacyjnych przez Stora Enso Poland S.A. i Stora Enso Narew Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, Aleja Wojska Polskiego 21.”
 
Stora Enso Poland S.A. i Stora Enso Narew Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, Aleja Wojska Polskiego 21 jako współadministratorzy informują, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach rekrutacyjnych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania danych a także cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane mogą być udostępnione innym podmiotom w Grupie kapitałowej Stora Enso na podstawie stosownych umów oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne. Współadministratorzy danych nie zamierzają przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego. Dane będą przechowywane przez okres 1 roku. Po tym okresie zostaną trwale usunięte.
Przesłane przez kandydata dokumenty winny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku zawarcia w nich danych w zakresie szerszym niż wymagany przepisami Kodeksu pracy.
W przypadku umieszczenia przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych danych zaliczanych do kategorii wrażliwe (np. stan zdrowia) informujemy, że dokumenty aplikacyjne zostaną trwale zniszczone, a udział w rekrutacji nie będzie możliwy. 

You are the opportunity.

Dołącz do nas na storaenso.com/careers

 

Naszym celem jest zastąpienie materiałów nieodnawialnych na drodze innowacji i poprzez tworzenie oraz opracowywanie nowych produktów i usług opartych na drewnie czy innych surowcach odnawialnych. Zmieniając świat, zmieniamy także samych siebie; rozwijamy naszą wiedzę fachową, by zaspokoić potrzeby naszych klientów i pokonać wiele współczesnych wyzwań związanych z surowcami. Jesteśmy czołowym światowym dostawcą rozwiązań odnawialnych w dziedzinie opakowań, biomateriałów, konstrukcji drewnianych oraz papieru. Zatrudniamy około 26 000 osób w 35 krajach.

Ogłoszenie archiwalne