Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Kierownik robót-budowy

ENEA Serwis Sp. z o.o.O firmie

 • Szczecin, zachodniopomorskie

 • Ogłoszenie wygasło 24 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator

Grupa Kapitałowa Enea to nowoczesny Pracodawca, który odgrywa jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarki krajowej. Działalność naszej Grupy opiera się na wytwarzaniu, dystrybucji  i handlu energią elektryczną oraz świadczeniu usług  w zakresie elektroenergetyki. Zatrudniamy blisko 15 tysięcy silnie zmotywowanych ludzi, z pasją realizujących swoje zadania. Naszymi Wartościami są Uczciwość, Odpowiedzialność, Kompetencja  i Bezpieczeństwo. Jeżeli jesteś osobą, która jest nastawiona  na realizację celów, potrafi współpracować  w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzi do swoich obowiązków złóż do nas swoją aplikację. Więcej o nas na www.enea.pl.

Enea Serwis Sp. z o.o., Departament Wykonawstwa i Eksploatacji, Oddział Zachód, Rejon Szczecin informuje, że poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:
Kierownik robót-budowy
Miejsce pracy: Szczecin

Wymagania:

 • Wykształcenie: wymagane wyższe-licencjackie techniczne, pożądane magisterskie techniczne.
 • Wymagane doświadczenie zawodowe w branży elektroenergetycznej minimum 3 lata.
 • Wskazana znajomość procesów projektowania oraz wykonawstwa przyłączy i sieci elektroenergetycznych.
 • Pożądana biegła znajomość ustawy Prawo Energetyczne, ustawy Prawo Budowlane oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw.
 • Wymagana biegła obsługa pakietu MS Office.
 • Mile widziana biegła znajomość SAP.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 • Punktualność, dyspozycyjność, sumienność i zdyscyplinowanie. 

Zakres czynności:

 • Pełnienie funkcji kierownika robót-budowy.
 • Przyjmowanie do realizacji zleceń na projektowanie i wykonawstwo przyłączy oraz sieci elektroenergetycznej SN i nn.
 • Przyjmowanie do realizacji na wykonywanie prac eksploatacyjnych na sieci elektroenergetycznej SN i nn.
 • Sporządzanie wycen prac projektowych i kosztorysów na roboty budowlane i prace eksploatacyjne.
 • Określanie potrzeb materiałowych i sprzętowych związanych z realizowanymi zadaniami.
 • Przeprowadzanie postępowań w przypadku udzielenia zamówień podwykonawcom prac projektowych i robót budowlanych.
 • Prowadzenie uzgodnień z projektami i podwykonawcami robót budowlanych.
 • Opracowywanie harmonogramów prowadzonych budynków.
 • Koordynowanie i organizacja prac elektromonterów brygad wykonawczych.
 • Rozliczanie kart pracy pracowników brygad wykonawczych.
 • Udział w odbiorach technicznych.
 • Prowadzenie pojazdów w ramach obowiązków służbowych.

Przewidywany termin zatrudnienia: listopad 2020 roku

Kandydaci mogą przesyłać oferty drogą elektroniczną za pomocą przycisku Aplikuj.

W tytule wiadomości proszę wpisać: „24/2020 Kierownik robót-budowy/Specjalista ds. wykonawstwa Szczecin”.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączając swoją aplikację CV prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Informacja Administratora danych:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Serwis sp. z o.o. z siedzibą Gronówko 30, kod pocztowy 64-111 (dalej: Administrator). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

2. Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

3. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;

4. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe:

a) podmiotom Grupy Kapitałowej ENEA – pełna lista Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ENEA znajduje się na stronie enea.pl: www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea,

b) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji.

7. Posiada Pan/Pani prawo żądania:

a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO,

g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: [email protected]

8. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy