Ta oferta pracy jest nieaktualna od 159 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik robót elektroenergetycznych (infrastruktura miejska)

 • Kraków, małopolskie
 • Kierownik
 • 08.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Kierownik robót elektroenergetycznych (infrastruktura miejska)
  Miejsce pracy: Kraków


  Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:

  • planowanie, kierowanie i nadzorowanie robót,
  • nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP,
  • realizację robót zgodnie z zatwierdzonym budżetem,
  • sprawdzanie poprawności dokumentacji technicznej,
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
  • rozliczanie robót z zamawiającym i podwykonawcami,
  • nadzór nad robotami realizowanymi przez podwykonawców.


  Od kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego technicznego,
  • uprawnień bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnych,
  • co najmniej 7-letniego doświadczenia zawodowego w branży budowlanej,
  • doświadczenia w pracy jako kierownik budowy lub kierownik robót z zakresu sieci elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji inwestycji budowlanych,
  • prawa jazdy kat. B,
  • dyspozycyjności – praca w delegacji,
  • uprawnień SEP D i E,
  • samodzielności oraz inicjatywy,
  • odpowiedzialności za powierzone zadania.

   

  Kandydatom spełniającym nasze oczekiwania oferujemy:

  • pracę przy ciekawych projektach w dynamicznie rozwijającej się Grupie,
  • stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia,
  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • dodatkowe benefity.
   
  Kandydatów zainteresowanych ofertą pracy prosimy o przesłanie CV w języku polskim na adres:

  ZUE S.A.
  Ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30 - 048 Kraków
  z dopiskiem „Kierownik robót trakcyjnych”

  lub klikając przycisk
  Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami

  Prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Jeśli wyraża Pani/Pan  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji / na inne stanowiska, prosimy o zawarcie  drugiej zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska przez okres 3 lat.

  ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie 30-048, ul. K. Czapińskiego 3, jako Administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji,
  • dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody - również na potrzeby przyszłych rekrutacji,
  • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych,
  • posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia obecnego postępowania rekrutacyjnego lub do zakończenia przyszłych procesów rekrutacji, jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji - w drugim ze wskazanych przypadków nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od przekazania przez Panią/Pana oferty pracy,
  • Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobom trzecim z wyłączeniem sytuacji udzielenia przez Panią/Pana na to wyraźnej i dobrowolnej zgody,
  • Może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pocztą tradycyjną – na adres ul. K. Czapińskiego 3, Kraków 30-048, lub [email protected]
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa