Ta oferta pracy jest nieaktualna od 17 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Robót Elektrycznych

 • śląskie
 • Kierownik
 • 31.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  ELEMONT SP. Z O.O.

  Zajmujemy się kompleksową realizacją projektów budowlanych w zakresie: instalacji elektrycznych, systemów teletechnicznych, AKPiA oraz zadań wielobranżowych. Przez 27 lat funkcjonowania na rynku staliśmy się jedną z najbardziej doświadczonych, innowacyjnych i rozpoznawalnych firm budowlanych a nasze zaangażowanie w największe projekty inwestycyjne w energetyce i przemyśle plasuje nas na pozycji lidera na rynku Polskim.

  Więcej informacji na stronie: www.elemont.pl

   W związku z dynamicznym rozwojem i kolejnymi realizacjami poszukujemy:

  Kierownik Robót Elektrycznych

   
  Miejsce Pracy: Cała Polska
  Wymagania:
  • uprawnienia budowalne do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych i elektrotechnicznych
  • doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami na stanowisku Kierownika Robót Elektrycznych
  • gotowość do pracy w delegacji na terenie Polski  - miejsca budów prowadzonych przez firmę
  • ukończone studia wyższe inżynierskie
  • praktyczna wiedza w obszarze technicznych warunków realizacji robót w zakresie niezbędnym do organizacji oraz nadzoru nad procesem realizacji inwestycji
  • znajomość prawa budowlanego 
  • samodzielność, komunikatywność, otwartość, inicjatywa, dobra organizacja pracy

  Do obowiązków należy nadzór nad powierzonym kontraktem w zakresie:

  • realizacji założonego budżetu, terminowości i jakości prac
  • nadzoru nad procesem wykonania  instalacji elektrycznych
  • utrzymywania bieżącego kontaktu z wyznaczonymi służbami inwestora oraz nadzoru inwestorskiego
  • sporządzania i przechowywania dokumentów budowy
  • kierowania pracami na etapie przygotowania, realizacji, uruchamiania i odbioru inwestycji
  • zamówień materiałów (poprzez współpracę z działem zamówień)
  • koordynowania prac podległych pracowników
  • koordynowania prac brygad montażowych oraz podwykonawców
  • kontroli nad wykonywaniem dokumentacji powykonawczej
  • kontroli nad procedurami BHP i ISO w powierzonym zakresie współpracy z przełożonymi na wszystkich etapach realizacji kontraktu

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie
  • wsparcie finansowe w okresie delegacji
  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • dużą samodzielność w działaniu
  • system premii i nagród
  • możliwości rozwoju zawodowego poprzez udział w różnorodnych formach szkoleń, dofinansowanie nauki
  • prywatną opiekę medyczną, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  Klauzula informacyjna:

  W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Elemont Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Pani/Pana danych osobowych.

  Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę:

  Administratorem danych osobowych jest Elemont Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Dobrzeńska 72b, 45-920 Opole, dane kontaktowe Spółki: numer telefonu + 48 77 543 23 95 oraz email: [email protected]

  Elemont Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych prowadzonych bezpośrednio przez Administratora danych osobowych lub podmioty trzecie, które prowadzą rekrutację na jego zlecenie. W związku z powyższym Administrator danych osobowych gromadzi między innymi: imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, adres zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

  W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
  • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
  4. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to niezbędne do prowadzenia procesu rekrutacji przez Elemont Sp. z o.o.
  6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a następnie nie dłużej niż przez 3 miesiące po jej zakończeniu.
  9. Więcej informacji na: elemont.pl/kariera