Cermag Construction sp. z o.o.

Kierownik robót - majster budowy

Cermag Construction sp. z o.o.O firmie

 • Wrocław, dolnośląskie

 • Ważna jeszcze 13 dni
  2 Luty 2020
 • Kierownik

Prężnie rozwijająca się firma na rynku budowlanym działająca od ponad 13 lat, w związku z pozyskaniem kolejnych kontraktów budowalnych poszukuje osób chętnych do podjęcia współpracy i zatrudnienia na stanowisku:

Kierownik robót/majster budowy
Miejsce pracy: Wrocław, cała Polska

Kierownik robót/majster budowy: roboty ziemne, roboty betonowe i żelbetowe monolityczne, prefabrykowane (ławy, stopy, płyty, kanały doły , skrzynie, ściany, stropy, słupy, podciągi itd..) posadzki przemysłowe. Wiaty i hale w konstrukcji stalowej, żelbetowej i mieszanej. Praca w delegacji.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe lub średnie budowlane,
 • min. 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót, majstra budowy,
 • znajomość procedur oraz przepisów prawnych związanych z realizacją inwestycji budowlanych,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office i AutoCad (w zakresie podstawowym),
 • umiejętność organizacji pracy własnej i podległych pracowników,
 • zaangażowanie, dyspozycyjność i mobilność,
 • gotowość pracy w delegacji (teren całej Polski),
 • prawo jazdy kat. B.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie i nadzór nad realizacją robót budowlanych i wykończeniowych w szczególności:
 • zgodności wykonywanych prac z projektem, obowiązującymi normami, przepisami w tym bhp i p/poż. oraz warunkami technicznymi,
 • realizacja budowy lub powierzonego frontu robót zgodnie z harmonogramem planowanych prac budowlanych i wykończeniowych,
 • prowadzenie dokumentacji budowlanej i technicznej oraz korespondencji związanej z prowadzoną budową,
 • weryfikacja postępu i jakości prac oraz ich zgodności z harmonogramem,
 • współpraca z przedstawicielami Inwestora i biurami projektowymi w zakresie prowadzonej inwestycji, .
 • przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach prac oraz udział w odbiorze końcowym inwestycji,
 • wsparcie Kierownika Kontraktu/Budowy/Robót w zakresie koordynacji prac przy realizacji budowy, robót wykończeniowych itd.
 • udział w opracowywaniu technicznych, materiałowych i organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych,
 • pozyskiwanie dostawców, materiałów i podwykonawców,

Oferujemy:

 • możliwość podnoszenia wiedzy w ramach szkoleń branżowych
 • udział w ciekawych i zróżnicowanych projektach
 • atrakcyjny system wynagradzania  i premiowania - w pełni oddający zaangażowanie i osiągane wyniki 
 • niezbędne narzędzia do pracy ( samochód służbowy, laptop, telefon)
 • stabilność zatrudnienia
 • rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę lub kontrakt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest administratorem Państwa danych osobowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą po uzyskaniu Państwa zgody oraz wyłącznie w celach bezpośrednio związanych z procedurą rekrutacyjną, prowadzoną przez CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o.
 3. Zgłoszenie swojej aplikacji, stanowiącej odpowiedź na zamieszczone powyżej ogłoszenie, stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 2.
 4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co skutkować będzie zaprzestaniem ich przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, do czasu zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego ich dalszego przetwarzania.
 6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również:
 7. a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 8. b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 9. c)     prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 10. d)    prawo do przenoszenia danych;
 11. e)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym (podmioty przetwarzające - firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód).
 13. CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 14. W oparciu o Państwa dane osobowe CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Prężnie rozwijająca się firma na rynku budowlanym działająca od ponad 13 lat, w związku z pozyskaniem kolejnych kontraktów budowalnych poszukuje osób chętnych do podjęcia współpracy i zatrudnienia na stanowisku:

Kierownik robót/majster budowy
Miejsce pracy: Wrocław, cała Polska

Kierownik robót/majster budowy: roboty ziemne, roboty betonowe i żelbetowe monolityczne, prefabrykowane (ławy, stopy, płyty, kanały doły , skrzynie, ściany, stropy, słupy, podciągi itd..) posadzki przemysłowe. Wiaty i hale w konstrukcji stalowej, żelbetowej i mieszanej. Praca w delegacji.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe lub średnie budowlane,
 • min. 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót, majstra budowy,
 • znajomość procedur oraz przepisów prawnych związanych z realizacją inwestycji budowlanych,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office i AutoCad (w zakresie podstawowym),
 • umiejętność organizacji pracy własnej i podległych pracowników,
 • zaangażowanie, dyspozycyjność i mobilność,
 • gotowość pracy w delegacji (teren całej Polski),
 • prawo jazdy kat. B.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie i nadzór nad realizacją robót budowlanych i wykończeniowych w szczególności:
 • zgodności wykonywanych prac z projektem, obowiązującymi normami, przepisami w tym bhp i p/poż. oraz warunkami technicznymi,
 • realizacja budowy lub powierzonego frontu robót zgodnie z harmonogramem planowanych prac budowlanych i wykończeniowych,
 • prowadzenie dokumentacji budowlanej i technicznej oraz korespondencji związanej z prowadzoną budową,
 • weryfikacja postępu i jakości prac oraz ich zgodności z harmonogramem,
 • współpraca z przedstawicielami Inwestora i biurami projektowymi w zakresie prowadzonej inwestycji, .
 • przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach prac oraz udział w odbiorze końcowym inwestycji,
 • wsparcie Kierownika Kontraktu/Budowy/Robót w zakresie koordynacji prac przy realizacji budowy, robót wykończeniowych itd.
 • udział w opracowywaniu technicznych, materiałowych i organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych,
 • pozyskiwanie dostawców, materiałów i podwykonawców,

Oferujemy:

 • możliwość podnoszenia wiedzy w ramach szkoleń branżowych
 • udział w ciekawych i zróżnicowanych projektach
 • atrakcyjny system wynagradzania  i premiowania - w pełni oddający zaangażowanie i osiągane wyniki 
 • niezbędne narzędzia do pracy ( samochód służbowy, laptop, telefon)
 • stabilność zatrudnienia
 • rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę lub kontrakt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest administratorem Państwa danych osobowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą po uzyskaniu Państwa zgody oraz wyłącznie w celach bezpośrednio związanych z procedurą rekrutacyjną, prowadzoną przez CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o.
 3. Zgłoszenie swojej aplikacji, stanowiącej odpowiedź na zamieszczone powyżej ogłoszenie, stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 2.
 4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co skutkować będzie zaprzestaniem ich przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, do czasu zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego ich dalszego przetwarzania.
 6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również:
 7. a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 8. b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 9. c)     prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 10. d)    prawo do przenoszenia danych;
 11. e)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym (podmioty przetwarzające - firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód).
 13. CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 14. W oparciu o Państwa dane osobowe CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Ogłoszenie archiwalne