Oferta pracy

Kierownik robót mostowych

Trakcja S.A. O firmie

Trakcja S.A.

28 Czerwca 1956 r. 314b

Poznań

Twój zakres obowiązków

 • Nadzór nad prowadzoną budową (siły własne i podwykonawcy).

 • Prowadzenie monitoringu kosztów budowy.

 • Rozliczanie personelu, materiałów, sprzętu oraz środków transportu.

 • Współpraca z Zamawiającym, Inżynierem oraz dostawcami i podwykonawcami.

 • Współpraca z kierownictwem kontraktu.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa.

 • Doświadczenie w realizacji obiektów inżynieryjnych w siłach własnych.

 • Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń.

 • Znajomość pakietu MS Office, w tym MS Excel.

 • Łatwość nawiązywania kontaktów i zdolności organizacyjne.

 • Samodzielność i odpowiedzialność podczas wykonywania powierzonych zadań.

 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

To oferujemy

 • Rynkowe wynagrodzenie

 • Prywatna opieka medyczna dla Ciebie i rodziny

 • Ubezpieczenie na życie

 • Szkolenia branżowe i współpraca z ekspertami

 • Atrakcyjny pakiet benefitów (m.in. karta multisport, bilety do kina)

 • Przyjazna atmosfera w pracy

 • Bony podarunkowe

 • Pożyczka mieszkaniowa

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • preferencyjne pożyczki

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • bony towarowe

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

 • program rekomendacji pracowników

 • możliwość pracy zdalnej (w zależności od stanowiska)

Trakcja S.A.

Jako Trakcja S.A. jesteśmy jedną z największych spółek giełdowych działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego i energetyki.

Rocznie realizujemy ponad 100 kontraktów budując i modernizują linie kolejowe, tramwajowe, autostrady i drogi ekspresowe, mosty, obiekty inżynieryjne oraz sieci elektroenergetyczne.

Jesteśmy dumni mogąc brać udział w skomplikowanych i innowacyjnych przedsięwzięciach infrastrukturalnych, takich jak:

• modernizacja blisko 20% długości torów dedykowanych połączeniom obsługiwanym przez Pendolino,

• budowa najnowocześniejszego w Polsce zaplecza technicznego dla obsługi pociągów aglomeracyjnych,

• wyprodukowanie pierwszego w Polsce magazynu energii wytworzonej przez farmę wiatrową

• udział w budowie pierwszej w Niemczech elektrycznej autostrady dla ciężarówek,

• dostawa zintegrowanego systemu dynamicznej informacji podróżnych i bezpieczeństwa pasażerów, zastosowanego po raz pierwszy na dworcu Łódź Fabryczna

• przebudowa linii tramwajowej wraz z rewitalizacją mostu Piłsudskiego w Krakowie, czy systemu zasilania nowej sieci tramwajowej w Olsztynie.

• zaprojektowanie, produkcja urządzeń i zmiana napięcia dla linii WKD z 600 V na 2 KV

oraz tysięcy innowacyjnych rozwiązań w energetyce i kolejnictwie wdrożonych w okresie ponad 70 lat naszej działalności.

https://youtu.be/8guwdKDuK7Y?list=TLGGLhhFONZuRGgyMjAzMjAyMQ

Przewiń do profilu firmy