Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Kierownik Robot Mostowych

ROVERPOL sp. z o.o.

 • Sandomierz

  Sandomierz, świętokrzyskie
 • ogłoszenie wygasło 4 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator

Twój zakres obowiązków

 • Kierowanie realizacją zakresu branży mostowej

 • Udział w opracowaniu dokumentacji projektowej

 • Udział w pozyskaniu decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji obiektów

 • Opiniowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej w celu przyjęcia jej do realizacji,

 • Organizacja pracy i odpowiedzialność z zakresu branży mostowej ,

 • Sporządzanie harmonogramów rzeczowo - finansowych branża mostowa,

 • Weryfikowanie zakresu rzeczowo - finansowego kontraktu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji obiektów, w tym zarzadzanie kosztami,

 • Uczestnictwo przy negocjacjach i wyborze podwykonawców,

 • Nadzorowanie pracy podwykonawców oraz kontrolowanie realizacji robót w zakresie terminowości i jakości wykonania oraz przestrzegania przepisów BHP

 • Nadzór nad miesięcznymi protokołami i raportami z postępu prac

 • Tworzenie niezbędnej dokumentacji w trakcie realizacji inwestycji, w tym wniosków materiałowych, rysunków roboczych itp.,

 • Sporządzanie zleceń oraz aneksów do umów,

 • Prowadzenie korespondencji z podwykonawcami, Nadzorem i Zamawiającym

 • Udział w odbiorach robót oraz niezwłoczne informowanie przełożonych o sytuacjach mających wpływ na terminowość i budżet inwestycji oraz potencjalne roszczenia,

 • Uzgadnianie rozliczenie miesięcy robot branża mostowa z Inspektorem Nadzoru

 • Prowadzenie dziennika budowy

Nasze wymagania

 • Posiadanie powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika robót (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej mostowej na robotach związanych z budową kolejowych obiektów inżynieryjnych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie,

 • Posiadanie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej.

 • Umiejętności obsługi AutoCad, MS Project, środowisko OFFICE,

 • Doświadczenie we współpracy z PLK

 • Znajomość lokalnego rynku podwykonawców

 • Umiejętność prowadzenia negocjacji z podwykonawcami / dostawcami,

 • Umiejętność zarządzania zespołem Inżynierów,

 • Zaangażowanie, dyspozycyjność oraz samodzielność w działaniu,

 • Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,

 • Bardzo dobra organizacja pracy,

 • Komunikatywność,

 • Język angielski w stopniu komunikatywnym milej widziane.

To oferujemy

 • Udział w realizacji ciekawych obiektów inżynieryjnych,

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

 • Atrakcyjne wynagrodzenie,

 • Przyjazną atmosferę pracy

 • Wsparcie doświadczonego i otwartego zespołu,

 • Pracę w Firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,

 • Możliwość szybkiego rozwoju własnych kompetencji poprzez ambitne i pełne wyzwań zadania,

 • Szkolenie z zakresu kontroli finansowej projektów budowlanych.

Miejsce pracy: Sandomierz LK nr 25

ROVERPOL sp. z o.o.

Rover Infraestructuras S.A. to spółka wykonawcza o ugruntowanej pozycji na międzynarodowym rynku budowlanym. Naszą firmę wyróżnia duża różnorodność realizowanych projektów, elastyczność działania oraz doświadczenie w prowadzeniu prac budowlanych dla klientów publicznych i prywatnych. Roverpol Sp. z o.o. jest spółką należącą do grupy Rover Infraestructuras S.A., hiszpańskiej firmy budowlanej działającej na terenie Polski od 2013 roku. Obszary działalności firmy w Polsce obejmują budownictwo infrastrukturalne (drogowe, kolejowe), budownictwo ogólne, budownictwo przemysłowe oraz budownictwo hydrotechniczne.

Przewiń do profilu firmy