Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Sanito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Administratorem danych osobowych jest Sanito sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 476, 02-884 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000372492, NIP 525 249 53 86, REGON 142721710 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procedury rekrutacyjnej. Pana/Pani dane zostaną usunięte po odwołaniu przez Pana/Panią zgody lub po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. Pana/Pani dane będą powierzane podmiotom trzecim na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, skrzynce pocztowej oraz korzystania z usług wsparcia IT. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, odwołania zgody, informacji jakie dane Administrator przetwarza, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza UE oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Administrator potrzebuje Pana/Pani Danych Osobowych, aby zrealizować wskazany cel przetwarzania, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak w przeciwnym wypadku wzięcie udziału w procedurze rekrutacyjnej nie będzie mogło być zrealizowane.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 

Kierownik Robót

Sanito Sp. z o.o.O firmie

 • podkarpackie

 • Ważna jeszcze miesiąc
  14 Marzec 2020
 • Umowa o pracę
 • Kierownik

Sanito Sp. z o.o.

Dynamicznie rozwijająca się firma koncentrująca się na wykonawstwie i serwisie instalacji grzewczo- chłodzących opartych na kolektorach słonecznych, pompach ciepła oraz instalacjach fotowoltaicznych, poszukuje odpowiedniej osoby do wsparcia działu realizacji projektów na stanowisko:

Kierownik Robót

Opis stanowiska pracy, w tym główne obowiązki osoby zatrudnionej:

 • prowadzenie budowy w sposób zgodny z wiedzą i sztuką budowlaną oraz prawem budowlanym,
 • bezpośredni nadzór nad realizacja robót instalacyjnych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy we współpracy z kierownikiem kontraktu,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • planowanie i zamawianie towarów oraz pilnowanie terminowości ich dostaw
 • raportowanie postępu prac
 • uzgadnianie projektów z Zamawiającym
 • rozliczanie robót instalacyjnych z Zamawiającym i Podwykonawcami

Wymagania wobec kandydata:

 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych lub elektrycznych,
 • Doświadczenie przy budowie: instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych, instalacji sanitarnych, modernizacji kotłowni, węzłów cieplnych,
 • Gotowość do pracy na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego,
 • Prawo jazdy, kat. B,
 • Samodzielność, komunikatywność, otwartość, inicjatywa, kreatywność, dobra organizacja pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odpowiedzialność, determinacja w dążeniu do wyznaczonych celów.

Co możemy Ci zaoferować?

 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy (telefon, komputer, samochód)
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość realizacji ciekawych projektów,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Sanito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. 

Administratorem danych osobowych jest Sanito sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 476, 02-884 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000372492, NIP 525 249 53 86, REGON 142721710 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procedury rekrutacyjnej. Pana/Pani dane zostaną usunięte po odwołaniu przez Pana/Panią zgody lub po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. Pana/Pani dane będą powierzane podmiotom trzecim na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, skrzynce pocztowej oraz korzystania z usług wsparcia IT. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, odwołania zgody, informacji jakie dane Administrator przetwarza, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza UE oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Administrator potrzebuje Pana/Pani Danych Osobowych, aby zrealizować wskazany cel przetwarzania, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak w przeciwnym wypadku wzięcie udziału w procedurze rekrutacyjnej nie będzie mogło być zrealizowane.


Dynamicznie rozwijająca się firma koncentrująca się na wykonawstwie i serwisie instalacji grzewczo- chłodzących opartych na kolektorach słonecznych, pompach ciepła oraz instalacjach fotowoltaicznych, poszukuje odpowiedniej osoby do wsparcia działu realizacji projektów na stanowisko:

Kierownik Robót

Opis stanowiska pracy, w tym główne obowiązki osoby zatrudnionej:

 • prowadzenie budowy w sposób zgodny z wiedzą i sztuką budowlaną oraz prawem budowlanym,
 • bezpośredni nadzór nad realizacja robót instalacyjnych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy we współpracy z kierownikiem kontraktu,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • planowanie i zamawianie towarów oraz pilnowanie terminowości ich dostaw
 • raportowanie postępu prac
 • uzgadnianie projektów z Zamawiającym
 • rozliczanie robót instalacyjnych z Zamawiającym i Podwykonawcami

Wymagania wobec kandydata:

 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych lub elektrycznych,
 • Doświadczenie przy budowie: instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych, instalacji sanitarnych, modernizacji kotłowni, węzłów cieplnych,
 • Gotowość do pracy na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego,
 • Prawo jazdy, kat. B,
 • Samodzielność, komunikatywność, otwartość, inicjatywa, kreatywność, dobra organizacja pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odpowiedzialność, determinacja w dążeniu do wyznaczonych celów.

Co możemy Ci zaoferować?

 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy (telefon, komputer, samochód)
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość realizacji ciekawych projektów,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Sanito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. 

Administratorem danych osobowych jest Sanito sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 476, 02-884 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000372492, NIP 525 249 53 86, REGON 142721710 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procedury rekrutacyjnej. Pana/Pani dane zostaną usunięte po odwołaniu przez Pana/Panią zgody lub po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. Pana/Pani dane będą powierzane podmiotom trzecim na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, skrzynce pocztowej oraz korzystania z usług wsparcia IT. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, odwołania zgody, informacji jakie dane Administrator przetwarza, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza UE oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Administrator potrzebuje Pana/Pani Danych Osobowych, aby zrealizować wskazany cel przetwarzania, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak w przeciwnym wypadku wzięcie udziału w procedurze rekrutacyjnej nie będzie mogło być zrealizowane.

Ogłoszenie archiwalne