Nickel

Kierownik Robót Sanitarnych/Elektrycznych

NickelO firmie

 • Szczecin, zachodniopomorskie

 • Ważna jeszcze 14 dni
  do: 23 sie 2020
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator


PTB Nickel Sp. z o.o.

Jesteśmy ogólnopolską firmą budowlaną funkcjonującą na rynku generalnego wykonawstwa od 1991 roku. Swoją działalność prowadzimy w segmentach budownictwa obejmujących budownictwo ogólne, kubaturowe, przemysłowe, specjalistyczne, mieszkaniowe, infrastrukturalne i komercyjne.

Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko:

KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH/ELEKTRYCZNYCH

Miejsce pracy: Szczecin i okolice

Zakres podstawowych obowiązków:

 • sporządzanie przedmiarów prac i kosztorysów dla nowo pozyskiwanych kontraktów,
 • przygotowywanie harmonogramu prac na budowie
 • koordynacja pracy podwykonawców
 • analiza i optymalizacja przyjętych rozwiązań materiałowych, koncepcji sanitarnych/elektrycznych
 • nadzór nad przestrzeganiem terminów realizacji robót zgodnie z umową i harmonogramem
 • stały nadzór nad jakością wykonywanych robót, monitorowanie usterek wykonawczych
 • przygotowywanie materiałów odbiorowych i dokumentacji powykonawczej

Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie instalacji sanitarnych/elektrycznych
 • praca w programach MS OFFICE, AUTO CAD
 • uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej/elektrycznej
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomość prawa budowlanego, norm i przepisów obowiązujących w budownictwie
 • doświadczenie w sporządzaniu kosztorysów w programach kosztorysowych np. NORMA PRO/ /SYKAL będzie dodatkowym atutem
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy pod presją czasu

Oferujemy:

 • zatrudnienie w spółce o ugruntowanej pozycji na rynku
 • odpowiedzialną i ciekawą pracę

Dokument aplikacyjny (CV) wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych oraz z dopiskiem
KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH/ ELEKTRYCZNYCH
prosimy rejestrować on-line za pomocą przycisku Aplikuj
do dnia 23 sierpnia 2020 roku.

Dziękujemy za nadesłane aplikacje, jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PTB Nickel Sp. z o.o., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PTB Nickel Sp. z o.o.danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. 

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected] 

Administrator danych osobowych, tożsamość i dane kontaktowe:
Informujemy, iż administratorem Pani / Pana danych osobowych jest PTB NICKEL Sp. z o.o. z siedzibą w Jelonku koło Poznania, ul. Obornicka 6B, 62-002 Suchy Las, KRS 0000177257, NIP 7811760553, REGON 300015831 (dalej zwany „PTB NICKEL”).
Wyjaśniamy, iż można się z nami skontaktować listownie, a także za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: [email protected]

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna:
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:
- wykonania przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim wynikających z Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit c RODO), a także celem zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda),
- oceny kwalifikacji niezbędnych do pracy na wymaganym przez nas stanowisku, na które prowadzimy rekrutację, celem ustalenia czy jest Pani / Pan odpowiednim kandydatem do zatrudnienia w PTB NICKEL (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - nasz prawnie uzasadniony interes),
- rekrutacji w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda),
- stwierdzenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami przez PTB NICKEL (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes administratora).
 
Informacja o odbiorcach danych osobowych:
Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PTB NICKEL tj: dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi archiwizacji.
 
Nie zamierzamy przekazywać Pani / Pana danych osobowych do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, a także poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 
Okres przez który dane osobowe będą przechowywane:
Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie od przekazania nam danych do zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje. Jednocześnie zastrzegamy, że jeśli udzieliła Pani / Pan oddzielnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych procesach rekrutacyjnych, które będziemy prowadzić, wówczas dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia tych rekrutacji. Pani / Pana dane osobowe nie będą jednak przetwarzane przez okres dłuższy niż 1 rok lub do chwili, gdy otrzymamy informację o wycofaniu Pani/ Pana zgody na ich przetwarzanie.

Informacja o Pani/ Pana prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe niezgodnie z obowiązującym prawem.
 
W sytuacji, gdy Pani/ Pan będą chcieli się z nami skontaktować, celem skorzystania ze swoich praw, należy wysłać wniosek do PTB NICKEL na adres podany do korespondencji lub na nasz adres e-mail oraz określić we wniosku zakres swojego żądania dotyczącego przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie zastrzegamy, iż w celu sprawdzenia podstaw Pani / Pana żądania zawartego we wniosku możemy poprosić Panią/ Pana o podanie dodatkowych informacji uwierzytelniających.
PTB NICKEL sp. z o.o.
ul. Obornicka 6b, Jelonek k/Poznania, 62-002 Suchy Las
www.ptbnickel.com.pl


PTB Nickel Sp. z o.o.

Jesteśmy ogólnopolską firmą budowlaną funkcjonującą na rynku generalnego wykonawstwa od 1991 roku. Swoją działalność prowadzimy w segmentach budownictwa obejmujących budownictwo ogólne, kubaturowe, przemysłowe, specjalistyczne, mieszkaniowe, infrastrukturalne i komercyjne.

Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko:

KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH/ELEKTRYCZNYCH

Miejsce pracy: Szczecin i okolice

Zakres podstawowych obowiązków:

 • sporządzanie przedmiarów prac i kosztorysów dla nowo pozyskiwanych kontraktów,
 • przygotowywanie harmonogramu prac na budowie
 • koordynacja pracy podwykonawców
 • analiza i optymalizacja przyjętych rozwiązań materiałowych, koncepcji sanitarnych/elektrycznych
 • nadzór nad przestrzeganiem terminów realizacji robót zgodnie z umową i harmonogramem
 • stały nadzór nad jakością wykonywanych robót, monitorowanie usterek wykonawczych
 • przygotowywanie materiałów odbiorowych i dokumentacji powykonawczej

Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie instalacji sanitarnych/elektrycznych
 • praca w programach MS OFFICE, AUTO CAD
 • uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej/elektrycznej
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomość prawa budowlanego, norm i przepisów obowiązujących w budownictwie
 • doświadczenie w sporządzaniu kosztorysów w programach kosztorysowych np. NORMA PRO/ /SYKAL będzie dodatkowym atutem
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy pod presją czasu

Oferujemy:

 • zatrudnienie w spółce o ugruntowanej pozycji na rynku
 • odpowiedzialną i ciekawą pracę

Dokument aplikacyjny (CV) wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych oraz z dopiskiem
KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH/ ELEKTRYCZNYCH
prosimy rejestrować on-line za pomocą przycisku Aplikuj
do dnia 23 sierpnia 2020 roku.

Dziękujemy za nadesłane aplikacje, jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PTB Nickel Sp. z o.o., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PTB Nickel Sp. z o.o.danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. 

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected] 

Administrator danych osobowych, tożsamość i dane kontaktowe:
Informujemy, iż administratorem Pani / Pana danych osobowych jest PTB NICKEL Sp. z o.o. z siedzibą w Jelonku koło Poznania, ul. Obornicka 6B, 62-002 Suchy Las, KRS 0000177257, NIP 7811760553, REGON 300015831 (dalej zwany „PTB NICKEL”).
Wyjaśniamy, iż można się z nami skontaktować listownie, a także za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: [email protected]

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna:
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:
- wykonania przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim wynikających z Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit c RODO), a także celem zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda),
- oceny kwalifikacji niezbędnych do pracy na wymaganym przez nas stanowisku, na które prowadzimy rekrutację, celem ustalenia czy jest Pani / Pan odpowiednim kandydatem do zatrudnienia w PTB NICKEL (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - nasz prawnie uzasadniony interes),
- rekrutacji w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda),
- stwierdzenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami przez PTB NICKEL (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes administratora).
 
Informacja o odbiorcach danych osobowych:
Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PTB NICKEL tj: dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi archiwizacji.
 
Nie zamierzamy przekazywać Pani / Pana danych osobowych do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, a także poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 
Okres przez który dane osobowe będą przechowywane:
Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie od przekazania nam danych do zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje. Jednocześnie zastrzegamy, że jeśli udzieliła Pani / Pan oddzielnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych procesach rekrutacyjnych, które będziemy prowadzić, wówczas dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia tych rekrutacji. Pani / Pana dane osobowe nie będą jednak przetwarzane przez okres dłuższy niż 1 rok lub do chwili, gdy otrzymamy informację o wycofaniu Pani/ Pana zgody na ich przetwarzanie.

Informacja o Pani/ Pana prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe niezgodnie z obowiązującym prawem.
 
W sytuacji, gdy Pani/ Pan będą chcieli się z nami skontaktować, celem skorzystania ze swoich praw, należy wysłać wniosek do PTB NICKEL na adres podany do korespondencji lub na nasz adres e-mail oraz określić we wniosku zakres swojego żądania dotyczącego przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie zastrzegamy, iż w celu sprawdzenia podstaw Pani / Pana żądania zawartego we wniosku możemy poprosić Panią/ Pana o podanie dodatkowych informacji uwierzytelniających.

Ogłoszenie archiwalne