Oferta pracy

KLAUZULA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

DO UMIESZCZENIA W CV

 

Szanowny kandydacie w związku z obowiązkiem przestrzegania zasad ochrony danych osobowych prosimy o umieszczenia w przesyłanym do nas CV następującego oświadczenia:  


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DAAS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-330)  przy ul. Spacerowej 49 moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych oraz podczas ewentualnej rozmowy rekrutacyjnej dla celów realizacji obecnego procesu rekrutacji”.

 

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: 


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DAAS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-330)  przy ul. Spacerowej 49 moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych oraz podczas ewentualnej rozmowy rekrutacyjnej dla celów przyszłych procesów  rekrutacyjnych DAAS POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.

 

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

 
 

KLAUZULA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

W OGŁOSZENIACH O PRACĘ 

 

Klauzula obowiązku informacyjnego.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako : RODO ) informuję, że:

 

 Administratorem  Pana/Pani danych osobowych jest DAAS POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku (80-330) przy ul. Spacerowej 49

 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora., można się kontaktować korespondencyjne lub mailowo pod adresem e-mail [email protected] z dopiskiem "Ochrona Danych".

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z ;

 

a/ przeprowadzeniem procesu rekrutacji – podstawą prawną są przepisy Kodeksu Pracy oraz zgoda – w zakresie danych, które nie są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu Pracy,

b/przeprowadzeniem  przyszłych procesów rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. 

 

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania zgody  przez Pana/Panią .

 

Obowiązkowe podanie danych osobowych  jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w Kodeksie Pracy, niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji . Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości udziału Pana/Pani w procesie rekrutacji.

 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, a także – w przypadkach przewidzianych przepisami RODO - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO).

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Dane nie będą przekazywane przez Administratora odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody– Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania ich od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można następnie  przesłać innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Kierownik Robót Sanitarnych

DAAS POLSKAO firmie

 • pomorskie

 • Ważna jeszcze 20 dni
  do: 24 mar 2021
 • Kierownik / Koordynator
top
Kierownik Robót Sanitarnych

Zakres obowiązków:

 • nadzorowanie prawidłowego i terminowego realizowania kontraktów
 • udział w naradach budowlanych i koordynowanie prac z innymi branżami
 • planowanie oraz koordynacja robót sanitarnych w oparciu o wymagania kontraktu oraz dokumentację projektową i przepisy BHP
 • prowadzenie uzgodnień ze zleceniodawcami oraz podwykonawcami i dostawcami
 • prowadzenie dokumentacji budowy
 • rozliczenie podwykonawców oraz podległych pracowników
 • raportowanie przełożonym zaawansowania robót
 • przygotowanie przedmiarów robót
 • przygotowywanie harmonogramów robót
 • realizowanie zamówień
 • przekazanie robót Inwestorowi
 • sporządzanie dokumentacji powykonawczej

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • uprawnienia budowlane
 • znajomość sztuki budowlanej z zakresu instalacji sanitarnych, wentylacyjnych, chłodniczych
 • zalecane minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót w firmie instalacyjnej
 • znajomość programów AutoCAD i pakietu MS Office
 • prawo jazdy kat. B
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • dobra organizacja pracy, samodzielność
 • mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych o specjalności sanitarnej

Oferujemy:

 • zatrudnienie w stabilnej i renomowanej firmie
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • niezbędne narzędzia pracy
 • benefity pozapłacowe: opieka medyczna; karta Multisport; ubezpieczenie grupowe


CV prosimy przesyłać za pomocą przycisku Aplikuj.

aplikuj
Kierownik Robót Sanitarnych

Zakres obowiązków:

 • nadzorowanie prawidłowego i terminowego realizowania kontraktów
 • udział w naradach budowlanych i koordynowanie prac z innymi branżami
 • planowanie oraz koordynacja robót sanitarnych w oparciu o wymagania kontraktu oraz dokumentację projektową i przepisy BHP
 • prowadzenie uzgodnień ze zleceniodawcami oraz podwykonawcami i dostawcami
 • prowadzenie dokumentacji budowy
 • rozliczenie podwykonawców oraz podległych pracowników
 • raportowanie przełożonym zaawansowania robót
 • przygotowanie przedmiarów robót
 • przygotowywanie harmonogramów robót
 • realizowanie zamówień
 • przekazanie robót Inwestorowi
 • sporządzanie dokumentacji powykonawczej

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • uprawnienia budowlane
 • znajomość sztuki budowlanej z zakresu instalacji sanitarnych, wentylacyjnych, chłodniczych
 • zalecane minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót w firmie instalacyjnej
 • znajomość programów AutoCAD i pakietu MS Office
 • prawo jazdy kat. B
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • dobra organizacja pracy, samodzielność
 • mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych o specjalności sanitarnej

Oferujemy:

 • zatrudnienie w stabilnej i renomowanej firmie
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • niezbędne narzędzia pracy
 • benefity pozapłacowe: opieka medyczna; karta Multisport; ubezpieczenie grupowe


CV prosimy przesyłać za pomocą przycisku Aplikuj.

Ogłoszenie archiwalne

Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.