Ta oferta pracy jest nieaktualna od 295 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Robót w dziale Generalnego Wykonawstwa

 • Warszawa, mazowieckie
 • Kierownik
 • 04.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Pekabex to jedna z najprężniej działających na rynku firm o polskim kapitale, produkująca prefabrykaty żelbetowe i sprężone. Zatrudniamy ponad 1000 osób w kraju i za granicą. Posiadamy cztery zakłady zlokalizowane w Poznaniu, Bielsku-Białej, Gdańsku i Mszczonowie k. Warszawy. Od 2015 roku znajdujemy się na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Realizujemy kontrakty na terenie całej Polski, a także Europy (głównie rynek skandynawski i niemiecki). Nieustannie dążymy do dalszego wzrostu mocy produkcyjnej oraz zwiększania efektywności operacyjnej.
   
  W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy do naszego zespołu osoby
  na stanowisko:
  Kierownik Robót
  w dziale Generalnego Wykonawstwa
  Miejsce pracy: Warszawa
  Nr ref. 2/2018/KR
  Opis stanowiska:
  • Analiza dokumentacji technicznej;
  • Organizowanie przebiegu prac budowlanych;
  • Kierowanie pracą brygady (brygad) roboczej i nadzorowanie bieżących robót;
  • Prowadzenie rozliczeń robocizny, materiałów, sprzętu i maszyn;
  • Organizowanie pracy podwykonawców na budowie;
  • Przeprowadzanie odbiorów bieżących i jakościowo - ilościowych robót.
  Wymagania:
  • Wykształcenie wyższe budowlane
  • Doświadczenie na podobnym stanowisku
  • Mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym
  • Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań
  • Umiejętność zarządzania zespołem
  • Dyspozycyjność, gotowość do częstych wyjazdów służbowych
  • Skuteczność w realizacji celów, terminowość
  • Prawo jazdy kat. B
  Oferujemy:
  • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku krajowym i zagranicznym,
  • Atrakcyjne warunki wynagrodzenia oraz możliwość awansu,
  • Dostęp do pakietu benefitów.
  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pekabex Bet S.A. z siedzibą w Poznaniu moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. mój wizerunek, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. moje imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) Pekabex Bet S.A. z siedzibą w Poznaniu przetwarza na podstawie przepisów prawa.

  Jeżeli nie chcesz, aby Pekabex Bet S.A. przetwarzał dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pekabex Bet S.A. z siedzibą w Poznaniu moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

  2. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich dokumentów aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej służącej rekrutacjom w Grupie Kapitałowej Pekabex i przekazywanie moich dokumentów aplikacyjnych spółkom z Grupy Kapitałowej Pekabex wskazanym w klauzuli informacyjnej
  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonymi rekrutacjami,
  w tym o prawach przysługujących w związku z tym przetwarzaniem oraz o spółkach z Grupy
  Kapitałowej Pekabex
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pekabex Bet S.A. z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań (dalej: „Pekabex”).
  2. Pekabex wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:
   • w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze Pani/ Pana danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 [Rozporządzenie 2016/679] w związku z przepisami Kodeksu pracy), a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
   • w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej lub aplikując na staż lub praktyki: na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia 2016/679, a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
   • w celu umieszczenia Pani/ Pana dokumentów aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej służącej rekrutacjom w Grupie Kapitałowej Pekabex, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
   • w celu umożliwienia prowadzenia rekrutacji przez spółki z Grupy Kapitałowej Pekabex, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu umieszczenia Pani/ Pana dokumentów aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej służącej rekrutacjom w Grupie Kapitałowej Pekabex – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes madministratora Pani/ Pana danych (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), polegający na umożliwienia prowadzenia takiej rekrutacji;
   • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora Pani/ Pana danych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora Pani/ Pana danych (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), polegający na umożliwieniu obrony swych praw lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Pekabex w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
  5. W przypadku, gdy wyraziła Pani/ Pan zgodę na umieszczenie dokumentów aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej służącej rekrutacjom w Grupie Kapitałowej Pekabex, jeśli spełni Pani/ Pan kryteria określone w rekrutacji prowadzonej przez daną spółkę z Grupy Kapitałowej, Pekabex udostępni Pani/ Pana dane aplikacyjne do innej spółki z Grupy Kapitałowej Pekabex i wówczas administratorem Pani/ Pana danych osobowych będzie ta spółka (więcej informacji o spółkach z Grupy Kapitałowej Pekabex znajduje się poniżej).
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora Pani/ Pana danych. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
  7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 3) lit. d) i e) powyżej (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych), a także - w przypadku, gdy wyraziła Pani/ Pan zgodę na umieszczenie dokumentów aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej służącej rekrutacjom w Grupie Kapitałowej Pekabex i Pani/ Pana dane zostaną udostępnione konkretnej spółce z Grupy Kapitałowej Pekabex (wówczas sprzeciw dotyczyć będzie udostępnienia danych danemu administratorowi) – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
  10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  12. Podanie danych osobowych jest wymagane:
   • w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - przez Kodeks pracy,
   • w razie udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej lub aplikując na staż lub praktyki - dla celów prowadzenia rekrutacji.
  13. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie pozostałych danych, podanie danych jest dobrowolne.

  Informacje dodatkowe dla osób, które wyraziły zgodę na umieszczenie dokumentów aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej służącej rekrutacjom w Grupie Kapitałowej Pekabex:
  Dokumenty aplikacyjne uczestników naszych rekrutacji są przekazywane spółkom z Grupy Kapitałowej Pekabex, jeśli spełnią kryteria określone w rekrutacji prowadzonej przez daną spółkę z Grupy Kapitałowej Pekabex. Jeśli w takim przypadku dojdzie do udostępnienia przez Pekabex danych aplikacyjnych do innej spółki z Grupy Kapitałowej Pekabex, wówczas administratorem danych osobowych kandydata będzie ta spółka, a dane kandydata będą przetwarzana na zasadach określonych w pkt. 3 - 12 powyżej. Tożsamość konkretnej spółki z Grupy Kapitałowej Pekabex, która przetwarzać będzie dane osobowe kandydata, będzie każdorazowo wskazana w ramach kontaktu nawiązywanego z kandydatem w tym procesie rekrutacyjnym. Jednocześnie informujemy, że Grupa Kapitałowa Pekabex obejmuje następujące spółki, a kontakt do IOD w każdej z tych spółek jest następujący:
  Nazwa spółki z Grupy Kapitałowej Pekabex Dane kontaktowe do IOD
  Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. [email protected]
  Pekabex Pref S.A. [email protected]
  Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji Sp. z o.o. [email protected]
  Pekabex Inwestycje II S.A. [email protected]
  Pekabex Projekt Sp. z o.o. [email protected]
  TM Pekabex Projekt Sp. z o.o. s.k. [email protected]
  Pekabex Develompent Sp. z o.o. [email protected]
  Kokoszki Prefabrykacja S.A [email protected]

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.