Kierownik robót

 • Warszawa, mazowieckie
 • Kierownik
 • Pełny etat
 • 06.08.2019
 • Ważna jeszcze 14 dni (do 05.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  "Bazując na doświadczeniu budujemy stabilną przyszłość"
   
  Generalny Wykonawca inwestycji budowlanych, z ponad trzydziestoletnią tradycją w branży, poszukuje kandydatów na stanowisko:

  Kierownik robót

  Miejsce pracy: Warszawa

  Opis stanowiska:

  • stałe kontrolowanie prowadzonych robót pod względem zgodności z projektem, harmonogramem, dokumentacją techniczną, budżetem,
  • organizacja oraz nadzór robót zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, polskimi normami, zasadami BHP i ppoż.,
  • analizowanie dokumentacji technicznej pod kątem materiałowym,
  • prowadzenie dokumentacji budowy w określonym zakresie,
  • nadzorowanie pracowników własnych oraz robót podwykonawców pod względem zgodności z umową, harmonogramami, przepisami BHP i ppoż.,
  • rozliczanie podwykonawców z wykonanych robót,
  • składanie zamówień materiałów budowlanych i zarzadzanie ich dostawami,
  • rozliczanie robót pod względem kosztowym i zużytych materiałów.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe o profilu budowlanym,
  • Minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu robót,
  • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel, MS Word, MS Project),
  • umiejętność negocjowania,
  • umiejętność współpracy z ludźmi,
  • komunikatywność, sumienność, punktualność,
  • bardzo dobra organizacja pracy własnej i zespołu podległych pracowników.

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w prężnie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku krajowym i zagranicznym,
  • pracę przy realizacji ciekawych kontraktów,
  • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
  • ubezpieczenie grupowe,
  • pracę w dynamicznym i przyjaznym zespole.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez F.B.I. TASBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (01-981), ul. Balaton 20. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.”

  Informujemy, że Administratorem Państwa danych jest  F.B.I. TASBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Balaton 20. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Państwa dane osobowe zostaną trwale usunięte w ciągu trzech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.