Ta oferta pracy jest nieaktualna od 113 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Salonu Firmowego

 • Wrocław, dolnośląskie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 31.10.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  BYTOM to marka dla współczesnych mężczyzn. Na bazie wieloletnich doświadczeń i obserwacji trendów, marka tworzy pełne stylistycznie kolekcje mody męskiej. Kolekcje sprzedawane są w sieci 117 sklepów w Polsce oraz w sklepie internetowym www.bytom.com.pl.

  W związku z rozwojem sieci sprzedaży, poszukujemy kandydatów na stanowisko:

  Kierownik Salonu Firmowego

  Miejsce pracy: Wrocław

  Opis stanowiska:

  Do obowiązków osoby na tym stanowisku należeć będzie realizowanie wyznaczonych celów sprzedaży poprzez aktywny udział i współpracę z Centralą, efektywne zarządzanie podległym zespołem, w tym rekrutacja i szkolenia, dbanie o dobry wizerunek sklepu, sieci oraz profesjonalną obsługę Klienta zgodnie ze standardami.

  Wymagania:

  • doświadczenie na podobnym stanowisku w branży handlowej,
  • znajomość zasad funkcjonowania sklepu,
  • predyspozycje do zarządzania zespołem,
  • umiejętność zarządzania czasem pracy,
  • duża kultura osobista,
  • znajomość MS Office,
  • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem,
  • gotowość do założenia działalności gospodarczej.

  Oferujemy:

  • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • profesjonalny program szkoleń przygotowujących do pracy,
  • możliwości rozwoju zawodowego,
  • motywacyjny system wynagrodzeń.
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o zawarcie w swojej aplikacji klauzuli:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez BYTOM S.A. ul. prof. Michała Życzkowskiego 19, 31-864 Kraków, w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko Kierownik Salonu Firmowego”.

  Informujemy, że w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionym celu przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

  Polityka informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych
  dla kandydatów do pracy (współpracy) w BYTOM S.A. u Partnerów BYTOM S.A.

  Szanowni Państwo,

  W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) przekazujemy informacje dotyczące sposobu przetwarzania Państwa danych oraz przysługujących z tego tytułu uprawnień.

  Administrator Danych Osobowych

  Zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych jest BYTOM S.A. ul. prof. Michała Życzkowskiego 19, 31-864 Kraków (dalej jako: „Spółka”).

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres [email protected], a także pocztą tradycyjną na adres Spółki
  z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych BYTOM S.A.”.

  Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Spółkę

  1. W przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, dane osobowe w zakresie wynikającym z przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy i aktów do niej wykonawczych będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje Kandydat na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku ze wskazanymi wyżej aktami.

  Podanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a określonych w wyżej wymienionych aktach jest obowiązkowe co wynika z ich treści. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

  Dane przekazane przez Kandydata w szerszym zakresie, niż wynikający z wyżej przytoczonych przepisów prawa mogą być przetwarzane przez Spółkę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. dobrowolnie udzielonej zgody przez Kandydata. Podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne i całkowicie fakultatywne.

  1. W przypadku osób ubiegających się o nawiązanie współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, dane osobowe w zakresie wskazanym w przesłanych przez Kandydata dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje Kandydat na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie jego zgody.

  Wyrażenie zgody przez Kandydata na wzięcie udziału w procesie rekrutacji jest dobrowolne, a jej ewentualny brak uniemożliwia wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

   

  1. Zarówno w przypadku Kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę jak i umowy cywilnoprawnej przetwarzanie danych osobowych w celach:
  • wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Spółkę i/lub,
  • udostępnienia danych Kandydata do Partnerów Spółki prowadzących sklepy marki BYTOM,
   w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji przez te podmioty do pracy w tych sklepach

   

         - odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie odrębnie wyrażonej w danym celu zgody.

   

  Wyrażenie zgody przez Kandydata na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Spółkę i/lub udostępnienie danych Kandydata do Partnerów Spółki w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji przez te podmioty jest dobrowolne, a jej ewentualny brak uniemożliwia realizację wyżej wymienionych celów.

   

  Uprawnienia Kandydatów do pracy (współpracy) w zakresie przetwarzanych danych

  Spółka gwarantuje spełnienie wszystkich praw przysługujących Kandydatom do pracy (współpracy),
  a wynikających z RODO to jest:

  • prawo dostępu do danych,
  • prawo do sprostowania danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do przenoszenia danych – dotyczy Kandydatów do pracy, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych w określonym celu, a przetwarzanie ich danych odbywa się w formie elektronicznej.

   

  W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody przez Kandydata przysługuje mu prawo cofnięcia zgody w każdym czasie bez podania przyczyny, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   

  Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem danych osobowych, Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

   

  Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

  Dane osobowe Kandydatów nie będą przekazywane przez Spółkę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

  Wyjątek mogą stanowić dane Kandydatów, których aplikacje zostały przekazane za pośrednictwem portalu Pracuj.pl, który korzysta z usług dostawców zlokalizowanych poza obszarem EOG. W tym przypadku zgodnie z informacją zawartą w polityce prywatności Grupy Pracuj.pl dane osobowe mogą zostać przekazane poza terytorium EOG. Przekazanie danych odbywa się na podstawie stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Więcej informacji odnośnie stosowanych środków bezpieczeństwa można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego w BYTOM S.A.

  Odbiorcy danych osobowych

  Dane osobowe Kandydatów do pracy (współpracy) mogą być przekazywane do następujących podmiotów:

  • podmiotów wspierających Spółkę w zakresie obsługi technicznej i informatycznej (w tym dostarczenia, wdrażania oraz serwisu oprogramowania i serwisu sprzętu informatycznego, hostingu etc.),
  • doradztwa personalnego i rekrutacji, prowadzących portale z ogłoszeniami o pracę,
  • Partnerom Spółki prowadzącym sklepy pod marką BYTOM - w przypadku wyrażenia zgody przez Kandydata na udostępnienie jego danych do takiego podmiotu.

   

  Okres przechowywania danych osobowych

  Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko.

  W przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody wyrażonej w tym celu, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

  W przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych Kandydata konkretnym Partnerom Spółki (prowadzącym sklepy pod marką BYTOM) w celu przeprowadzenia przez te podmioty procesu rekrutacyjnego, dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody wyrażonej w tym celu nie dłużej jednak niż 12 miesięcy.

   

   

   

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.