Kierownik sekcji ds. procedur zgodności i nadzoru właścicielskiego

Narodowe Centrum Badań i RozwojuO firmie

 • ul. Nowogrodzka 47a
  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 5 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a

Warszawa

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.

kierownik sekcji
ds. procedur zgodności i nadzoru właścicielskiego

nr ref.: BDP_04_S1_20
miejsce pracy: Warszawa
wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

W naszej organizacji będziesz odpowiedzialny za:

 • monitorowanie oraz zapewnienie zgodności działań NCBR z właściwymi regulacjami, w tym w szczególności:
  • tworzenie dokumentacji z zakresu compliance i nadzór nad realizacją Polityki Compliance przez komórki organizacyjne Centrum;
  • formułowanie zaleceń i wydawanie interpretacji co do realizacji Polityki Compliance kierowanych do komórek organizacyjnych Centrum, w tym w szczególności komórek zaangażowanych w realizację zadań z obszaru zarządzania zgodnością;
  • udział w opiniowaniu lub przygotowaniu aktów prawnych i wewnętrznych aktów normatywnych organizacji, w tym regulaminów, kodeksów oraz polityk Centrum,
  • monitoring legislacyjny;
  • sporządzanie opinii i analiz prawnych;
  • udział w przeprowadzaniu przeglądów zgodności;
  • współtworzenie i współprowadzenie szkoleń dla pracowników w obszarze zarządzania zgodnością.
 • wykonywanie zadań z zakresu nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi Centrum poprzez:
  • realizację zadań związanych z wykonywaniem uprawnień właścicielskich w stosunku do spółek zależnych Centrum, a wynikających z Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów prawnych, aktów założycielskich spółek, a także w oparciu o przyjęte w obiegu prawnym instrumenty i praktyki nadzoru korporacyjnego;
  • opracowywanie, opiniowanie i modyfikację zasad nadzoru korporacyjnego oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania spółek zależnych Centrum;
  • weryfikowanie spełniania wymagań formalnoprawnych przez kandydatów na członków organów spółek zależnych Centrum, w szczególności wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego i zasad nadzoru korporacyjnego;
  • inicjowanie lub wsparcie czynności kontrolnych podejmowanych wobec spółek zależnych Centrum w ramach nadzoru korporacyjnego;
  • dokonywanie analizy sprawozdań spółek zależnych i innych informacji od nich otrzymywanych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa i przyjętymi praktykami nadzoru korporacyjnego.
 • efektywne zarządzanie zespołem sekcji ds. procedur zgodności i nadzoru właścicielskiego.

OCZEKIWANIA:

 • tytuł radcy prawnego lub wykazanie się uprawnieniami pozwalającymi na uzyskanie wpisu na listę radców prawnych w oparciu o przepis art. 25 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;
 • minimum 5 – letnie doświadczenie zawodowego na stanowisku związanym ze świadczeniem pomocy prawnej, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem i/lub projektem z zakresu wdrażania i obsługi systemu zarządzania zgodnością w organizacji;
 • co najmniej 2 – letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami;
 • mile widziane studia podyplomowe z obszaru compilance;
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu finansowania nauki i finansowania projektów ze środków publicznych oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint) oraz Systemów Informacji Prawnej;
 • umiejętność analitycznego myślenia i duża dokładność;
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu;
 • odpowiedzialność i dobra organizacja pracy;
 • skuteczna komunikacji, w tym umiejętności argumentowania;
 • wysokie standardy etyki i kultury osobistej.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę
 • biuro w centrum miasta
 • elastyczne godziny pracy
 • narzędzia pracy
 • rozwój
 • szkolenia
 • język angielski
 • prywatna opieka medyczna
 • ubezpieczenie grupowe
 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • pakiet sportowy
 • zielone środy
Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.


Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy