Kierownik Sekcji HR/PR

Vantage Development S.A.O firmie

 • Wrocław, Polska
  Wrocław, dolnośląskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę, Umowa na zastępstwo
 • Pełny etat
 • Kierownik

Vantage Development S.A.

Wrocław

Wrocław

Poznaj nas bliżej:

Jesteśmy otwartą organizacją, z którą współpracują najwspanialsi ludzie.
Tworzymy niepowtarzalną atmosferę i warunki, które umożliwiają ich dalszych rozwój,dlatego zostają z nami na dłużej.

 • 112 - liczba osób w firmie
 • 62% - procentowy udział kobiet
 • 3,3 - średni staż pracy w firmie (lat)
 • 11% - poziom rotacji w 2018r.
 • 330000 - wykorzystany budżet szkoleniowy w 2018r. (PLN)
 • 336 011 - budżet wydany na eventy pracownicze w 2018r. (PLN)
Obecnie poszukujemy do zespołu we Wrocławiu
Kierownika Sekcji HR/PR

Twoja rola w firmie:  

 • zarządzanie polityką wynagrodzeń podstawowych oraz dodatkowych,
 • kreowanie polityki szkoleniowej oraz budowanie programów rozwojowych,
 • przygotowanie nowego systemu ocen pracowniczych, który będzie związany z wartościami firmy oraz kulturą feedbacku,
 • bieżąca współpraca z Zarządem GK oraz kadrą, zarządzającą przy wszystkich tematach personalnych,
 • cykliczna realizacja badania zaangażowania pracowników wraz z wdrożeniem koniecznych zmian,
 • odpowiedzialność za tworzenie niezbędnych procesów, procedur wraz z aktualizacją struktury organizacyjnej,
 • realizacja projektów rekrutacyjnych,
 • odpowiedzialność za obsługę kadrowo-płacową (zewnętrzny dostawca),
 • współpraca z zagranicznym akcjonariuszem w kontekście tematów HR,
 • inicjowanie optymalizacji procesów HR,
 • realizacja tematów z obszaru employer brandingu i CSR,
 • udział w procesie wyboru i obsługi PPK,
 • bieżąca aktualizacja bazy opisów stanowisk,
 • przygotowywanie danych na potrzeby Zarządu GK oraz audytu,
 • gotowość do przejęcia/ wsparcia tematów związanych z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną,
 • zarządzanie zespołem oraz budżetem HR/PR.

Szukamy Ciebie jeśli posiadasz:  

 • posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, psychologia),
 • zdobyłaś/-eś min. 7 letnie doświadczenie w obszarze HR,
 • przez min. rok zarządzałeś/aś niewielkim zespołem pracowników,
 • możesz pochwalić się realizacją projektów HR m.in. z zakresu: ocen pracowniczych, rozwoju pracowników, tworzeniem polityki wynagrodzeń, budowania zaangażowania w organizacji,
 • rekrutacja pracowników i działania z zakresu employer brandingu są Twoją codziennością,
 • brałeś/aś udział w procesie wdrożenia do firmy PPK,
 • posiadasz znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • masz doświadczenie w tworzeniu analiz, raportów, sprawozdań na potrzeby zarządu i audytu ,
 • odpowiadałeś/aś za tworzenie procesów i procedur HR,
 • posiadasz doświadczenie w realizacji tematów z zakresu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • lubisz pracę z ludźmi, a stawiane przez kadrę zarządzającą wyzwania tylko Cię nakręcają,
 • charakteryzuje Cię wysoki poziom zaangażowania i chęć do kreowania nowych efektywnych rozwiązań.

Warunki współpracy:

 • umowa o pracę na czas określony związany z zastępstwem,
 • benefity (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karta sportowa),
 • możliwość rozwoju kompetencji,
 • praca w firmie, dla której najcenniejszą wartością są jej pracownicy.

Jak aplikować?

Wystarczy wypełnić krótki kwestionariusz i dołączyć swoje CV.

Prosimy o dopisanie klauzuli:

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich przez Vantage Development S.A. z siedzibą: ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz CV dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w okresie 6 miesięcy od złożenia zgłoszenia rekrutacyjnego.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą Vantage Development S.A. z siedzibą: gen. J.H. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, nr tel. (+48 71) 78 600 00, fax (+48 71) 78 600 01, adres e-mail: [email protected] (dalej: „Administrator”).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: numer telefonu: + 48 71 7860016, adres e-mail: [email protected]

Klikając w przycisk  "Aplikuj” wyrażają Państwo na przetwarzanie przez Vantage Development S.A.Państwa danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na zachowanie Państwa zgłoszenia rekrutacyjnego w bazie Administratora na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji przez okres 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w okresie 6 miesięcy od złożenia zgłoszenia rekrutacyjnego.”

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane osobowe wskazane przez Państwa w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz CV, w tym : imię (imiona) i nazwisko, adres do korespondencji, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, adres e-mail, numer telefonu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym oraz podjęcia czynności przed zawarciem umowy o pracę albo umowę cywilnoprawnej z Administratorem. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym oraz niemożność zawarcia umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej z Administratorem.

Dane osobowe będą przetwarzane również na podstawie udzielonej przez Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako: RODO).

Cofnięcie zgody może nastąpić w każdym przez przesłanie korespondencji pocztą na adres Administratora albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] Informujemy, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed otrzymaniem oświadczenia o cofnięciu zgody.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy.

Administrator danych informuje, że dane osobowe będą przekazywane administratorom oraz dostawcom systemów informatycznych świadczących usługi na rzecz Spółki.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, zaś w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie CV dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji - przez okres 6 miesięcy od daty złożenia zgłoszenia rekrutacyjnego, chyba, że wcześniej złożą Państwo oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w art. 15-19 i 21 RODO.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu podjęcia działań przez zawarciem umowy o pracę albo na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania zestawu danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego zgodnie z art. 20 RODO.

W celu realizacji ww. praw prosimy o kontakt pod numerem telefonu: + 48 71 7860016, adres e-mail: [email protected] albo pocztą na adres spółki.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy