Ta oferta pracy jest nieaktualna od 312 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Sekcji Nadzoru Inwestorskiego

 • Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
 • Kierownik
 • 13.11.2017

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:
  Kierownik Sekcji Nadzoru Inwestorskiego
  Miejsce pracy: Bydgoszcz

  Zadania:

  • realizacja powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  • kierowanie, nadzorowanie oraz organizacja pracy podległego personelu
  • przygotowywanie wniosków i korekt do planów inwestycyjnych
  • udział w naradach komisji oceny projektów inwestycyjnych
  • weryfikacja dokumentacji projektowej
  • opiniowanie wniosków inspektorów nadzoru
  • kontrola nad realizacją zadań inwestycyjnych
  • przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe, tytuł inżyniera budownictwa
  • czynne uprawnienia budowlane
  • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, programów NORMA
  • co najmniej 8 letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z wykonastwem i nadzorem budowlanym
  • praktyczna znajomość przepisów związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym, zamówień publicznych i finansów publicznych
  Dodatkowe wymagania:
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
  • operatywność i samodyscyplina

  Oferujemy:

  • samodzielne stanowisko pracy
  • realizację różnorodnych, interesujących zadań inwestycyjnych
  • umowa o pracę
  • wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy ( pracownicy objęci są Ponadzakładowum Układem Zbiorowym Pracowników Wojskowych jednostek org.)

  Wymagane dokumenty:

  • CV, List motywacyjny
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz.1182 z późn. zm.).

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej listownie na adres RZI Bydgoszcz lub osobiście w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, w kancelarii, w zamkniętej, podpisanej kopercie z dopiskiem: „Wydział Budownictwa – Nabór na stanowisko – Kierownik Sekcji Nadzoru Inwestorskiego”, w godzinach 7.30-11.30 i 13.30-15.30.

  Prosimy o dopisanie następującej kluzuli:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez RZI w Bydgoszczy, zawartych w przesłanej przeze mnie ofercie pracy, dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem poinformowany, że RZI w Bydgoszczy będzie administratorem dotyczących mnie danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.08.1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz 926 ze zm.).