Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Kierownik Sekcji Płatności

Polskie Linie Lotnicze LOT

Polskie Linie Lotnicze LOT

Komitetu Obrony Robotników 43

Włochy

Warszawa

Twój zakres obowiązków

Zapraszamy Cię do wspólnego lotu na stanowisku Kierownika Płatności w sekcji Płatności Wielokanałowych. Rola łączy zarówno przywództwo, tworzenie wizji i strategii w obszarze płatności, jak i zarządzanie procesami płatności we wszystkich kanałach sprzedaży w LOT.

Zakres obowiązków:

• Opracowanie i wdrożenie wizji i strategii akceptacji płatności obejmującej wszystkie kanały sprzedaży LOT

• Kierowanie zespołem dostarczającym złożone produkty, zapewniające maksymalizację rentowności w obszarze płatności

• Egzekucja realizacji zadań zespołu wynikających ze strategii, również we współpracy z interesariuszami wewnętrznymi, zespołami wielofunkcyjnymi i innymi zainteresowanymi stronami. Skuteczne zarządzanie eskalacjami

• Inicjowanie, rekomendowanie i prowadzenie strategicznych inicjatyw wspierających generowanie przychodów, redukcję kosztów i najlepszą ścieżkę płatności dla klientów

• Optymalizacja struktury kosztów płatności, zarządzanie budżetem kosztów płatności, sterowanie metodami płatności zgodnie z potrzebami klientów i efektywnością kosztową

• Przewidywanie potrzeb/wymagań płatniczych w oparciu o plany ekspansji LOT-u, bieżący monitoring trendów w branży płatności, proaktywna analiza innowacji dla LOT

• Zarządzanie integracjami płatniczymi i utrzymywanie relacji z dostawcami rozwiązań płatniczych. Negocjacje warunków współpracy

• Pełnienie roli osoby kontaktowej w Spółce dla partnerów płatniczych w celu zapewnienia holistycznego zaangażowania na poziomie Spółki

• Zapewnianie stałego wsparcia biznesowego we wszystkich kwestiach związanych z płatnościami, w tym monitoring regulacji prawnych i realizacja niezbędnych dostosowań biznesowych

• Nadzór nad procesami back-office we wszystkich kanałach sprzedaży i metodach płatności. Identyfikacja ryzyk powiązanych z przetwarzaniem płatności w LOT, wdrażanie działań zapobiegawczych i naprawczych

• Identyfikacja, monitoring i raportowanie kluczowych wskaźników KPI w zespole przy ścisłej współpracy z zespołem BI. Ustanowienie metryk, procesów, kluczowych raportów analitycznych do monitorowania i oceny wydajności kluczowych wskaźników w procesach płatności

Nasze wymagania

• Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomiczne, finansowe)

• Doświadczenie na stanowisku kierowniczym, zarządzanie zespołem i jego rozwojem

• Doświadczenie we współpracy z wiodącymi partnerami w środowisku usług płatniczych, e-commerce, bankowych lub IT. Atutem będzie doświadczenie w branży związanej z podróżami

• Wysoko rozwinięta wiedza na temat systemów i procesów płatności, zrozumienie ekonomicznych czynników napędzających każdego gracza w łańcuchu wartości w branży, także uzgadniania i infrastruktury płatności

• Znajomość najnowszych trendów i technologii w obszarze przetwarzania płatności kartowych oraz form alternatywnych

• Doświadczenie w zarządzaniu partnerami strategicznymi/dostawcami, preferowane w pracy z procesorem płatności, agentami rozliczeniowymi, bankami

• Umiejętność pracy z grupami interdyscyplinarnymi w celu jednoczesnego zarządzania wieloma projektami, zdolność do wpływania na kluczowe grupy interesariuszy

• Umiejętności analityczne i sprawozdawcze z możliwością podejmowania decyzji w oparciu o dane i przekładania zidentyfikowanych możliwości na praktyczne plany rozwoju

• Umiejętność zarządzania wydajnością zespołu: ustalanie, mierzenie i ocena KPI

• Doskonałe i skuteczne umiejętności interpersonalne i komunikacyjne

• Znajomość języka angielskiego (min. B2)

Mile widziane

• Doświadczenie w pracy z API, front-end i back-end, UX

To oferujemy

• Realny wpływ na bieżącą i przyszłą kondycję finansową PLL LOT

• Podnoszenie kompetencji poprzez szkolenia i uczestnictwo w konferencjach branżowych

• Pracę na najlepszych narzędziach, systemach e-commerce oraz w technologiach cloudowych

• Możliwość wdrażania własnych strategii i rozwiązań popartych danymi

• Współpracę z międzynarodowymi partnerami, co pozwala podnosić kompetencje branżowe

Dodatkowo oferujemy:

• Realny wpływ na strategię rozwoju jednego z największych polskich E-Commerce (nasze nagrody i wyróżnienia: Dyrektor E-Commerce Roku 2022, kategoria Cross-border, wyróżnienie Mixx Awards 2019, kategoria Data Driven & Precision Marketing)

• Bogaty pakiet benefitów, w tym bilety lotnicze na połączenia LOT i wybrane linie lotnicze całego świata dla Ciebie, Twojej rodziny i znajomych

• Możliwość brania udziału w międzynarodowych konferencjach w Polsce i za granicą

• Atrakcyjny system premiowy

Benefity

  • dofinansowanie zajęć sportowych

  • prywatna opieka medyczna

  • ubezpieczenie na życie

  • zniżki na firmowe produkty i usługi