Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Kierownik Sekcji - Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomości Wydziału Eksploatacji Nieruchomości

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURYO firmie

 • Bydgoszcz

  Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator

Twój zakres obowiązków

- kierowanie sekcją zapewniające pełną realizację zadań

- planowanie i realizację budżetu w zakresie remontów i konserwacji nieruchomości

- organizacja i archiwizacja dokumentacji Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomości

- nadzorowanie i opracowywanie:

• realizacji rzeczowo-finansowej zadań ujętych w PRN i PKiN realizowanych przez administratorów;

• prawidłowości technicznego utrzymania i eksploatacji nieruchomości oraz stałych urządzeń technicznych stosowanie do wymogów prawa budowlanego, instrukcji

i przepisów resortowych w tym przepisów dot. Ochrony środowiska;

• przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, bhp i norm w zakresie eksploatacji i utrzymania w pełnej sprawności sieci, instalacji i urządzeń gazowych;

• prawidłowości prowadzenia przez Administratorów pomiarów ochronnych urządzeń elektroenergetycznych i instalacji odgromowych w kompleksach wojskowych;

• stanu przygotowania obiektów, urządzeń i instalacji do sezonu grzewczego oraz prawidłowości prowadzenia książek rewizyjnych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu;

• działań administratora zmierzających do osiągnięcia korzystnych efektów ekonomicznych i oszczędnego gospodarowania energią elektryczną, cieplną, gazem oraz paliwami stałymi i płynnymi zgodnie z obowiązującymi prawem i przepisami resortowymi;

• wdrażania nowych systemowych rozwiązań technicznych w zakresie eksploatacji

i utrzymania obiektów;

• przestrzeganie przepisów techniczno-budowlanych;

• organizowanie i prowadzenie szkoleń z personelem techniczno-obsługowym Administratora, odpowiedzialnym za eksploatację obiektów;

• organizowanie (pięcioletnich) oraz nadzorowanie (rocznych) ustawowych kontroli okresowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej, przeglądów, pomiarów, prób i badań realizowanych przez administratorów;

• realizacja rzeczowo-finansowa zadań ujętych w PRN Zarządu;

• właściwe postepowanie z dokumentacją stanowiącą materiały archiwalne i dokumentacją niearchiwalną zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

Nasze wymagania

 • wykształcenie minimum średnie,

 • staż pracy 5 lat - udokumentowany 5 letnią praktyką zawodową w branży budowlanej oraz

 • w pełnieniu funkcji obejmującej kierowanie zasobem ludzkim,

 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint,

 • odporność ma stres, dokładność, terminowość,

 • umiejętność planowania i organizacji pracy,

 • znajomość ustawy Prawo Budowlane oraz aktów wykonawczych

 • umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów

 • posiadanie uprawnień budowlanych

 • umiejętność analitycznego myślenia.

Mile widziane

 • wykształcenie - wyższe (branży budowlanej),

 • staż pracy – 3 lata

 • dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku

 • w instytucji wojskowej.

RODZAJ UMOWY:

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY - NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA (UMOWA O PRACĘ NA CZAS ZASTĘPSTWA),

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny, CV,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacyjnego przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 • oferty należy składać w formie papierowej listownie na adres: RZI Bydgoszcz lub osobiście w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz 85-915 ul. Podchorążych 33,

 • w kancelarii p. 2, w zamkniętej, podpisanej kopercie z dopiskiem Kierownik Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomości Wydziału Eksploatacji Nieruchomości

 • w terminie do 15.05.2021 r.

 • kontakt tel: pod nr 261-413-855; 261-413-860, 261-413-882

Dodatkowe informacje:

ZMIANOWOŚĆ: JEDNA ZMIANA,

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40 godzin

Data rozpoczęcia pracy: 01.05.2021 r.

Wynagrodzenie kwota brutto 4.150,00 zł. + dodatek za staż pracy + 31% premii regulaminowej, dodatek funkcyjny w wysokości 375,00 zł, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe.

Data ważności ogłoszenia do 15.05.2021 r.

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz ul. Fabryczna 16.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy, ul. Podchorążych 33

Barbara Piątkowska, tel. 261-413-855

Magdalena Woźniak, tel. 261-413-860

Ewelina SOKÓŁ, tel. 261 413 882