Ta oferta pracy jest nieaktualna od 10 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Sekcji Sterowania i Napędów / Control and Drives Section Manager

 • Kluczbork, Ligota Górna (pow. kluczborski), opolskie
 • Kierownik
 • 14.06.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Kierownik Sekcji Sterowania i Napędów / Control and Drives Section Manager
  Miejsce pracy: Kluczbork (okolice), Ligota Górna (pow. kluczborski)

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe techniczne: elektrotechnika, automatyka, robotyka lub ekwiwalentne
  • Umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole projektowym
  • Doświadczenie w projektowaniu układów elektrycznych oraz automatyki przemysłowej
  • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego
  • Dodatkowym atutem będą:
   - doświadczenie w zakresie obsługi urządzeń
   - znajomość j. niemieckiego

  Zakres pracy:

  • Rozwój oddziału firmy w Niemczech
  • Kierowanie sekcją Sterowania i Napędów (część elektryczna)
  • Opracowanie i realizacja zdalnego dostępu do urządzeń wyprodukowanych w firmie
  • Tworzenie dokumentacji konstrukcyjnej w zakresie układów elektrycznych
  • Organizacja i rozbudowa serwisu opartego na zdalnym dostępie (augmented reality support)
  • Organizacja i udział w pracach eksportowych
  • Praca przy specjalistycznych projektach (m.in. oil & gas / wind energy off-shore)
  • Śledzenie trendów rozwojowych urządzeń
  • Udział w zagranicznych targach specjalistycznych

  Oferujemy:

    • Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie
    • Możliwość osobistego rozwoju
    • Miejsce pracy: Ligota Górna k. Kluczborka
    • Pakiet relokacyjny – pomoc w zagospodarowaniu się w okolicach firmy, wsparcie w znalezieniu mieszkania w nowej lokalizacji
  CV prosimy przysłać za pomocą przycisku aplikowania z tematem wiadomości:
  „KIEROWNIK SEKCJI STEROWANIA I NAPĘDÓW”.

   

  Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Protea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Galaktyczna 30A, 80-299 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010965 (administrator danych), dla potrzeb obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez firmę Protea Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku. Dane udostępniam dobrowolnie. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą administratora danych oraz uprawnione do tego organy władzy publicznej. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej jednak niż 2 lata od ich przekazania. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, przenoszenia danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z pełnomocnikiem Zarządu Protea Sp. z o.o. ds. Ochrony Danych Osobowych pod adresem: [email protected]

  www.protea.pl

   

  Currently, we are seeking candidates for the role of:

  Control and Drives Section Manager

   

  Requirements: 

  • M.Sc degree, preferred electrotechnics, automation, robotics or equivalent;
  • Ability to work in a team and independently;
  • Experience in the design of electrical systems and industrial automation;
  • Very good knowledge of English;
  • An additional advantage will be:
   - experience in the use of devices;
   - Knowledge of German

  Operating range:

  • The development of the company's branch in Germany;
  • Managing the Control and Drives section (electrical part);
  • Development and implementation of remote access to devices manufactured in the company;
  • Creating construction documentation in the field of electrical systems;
  • Organization and development of a website based on remote access (augmented reality support);
  • Organization and participation in export work;
  • Work on specialist projects (including oil & gas / wind energy off-shore);
  • Tracking the development trends of devices;
  • Participation in foreign specialist fairs.

  Our offer:

  • An attractive remuneration package;
  • Opportunity for development and promotion;
  • Location: Ligota Górna near Kluczbork;
  • Relocation package - assistance in arranging around the company, support in finding a flat in a new location

  Please send us your CV with the ref. “Control and Drives Section Manager ” by Aplikuj button.

   

  Please add the clause on the protection of personal data:

  I agree to the processing of my personal data by Protea Sp. z o.o., Galaktyczna 30A, 80-299 Gdańsk, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under the number KRS 0000010965 (data administrator), for the needs of current and future recruitment processes run by Protea Sp. z o. o. based in Gdańsk. I provide the data voluntarily. The basis for data processing is my consent. Recipients of data may be entities dealing in data controller service and public authorities authorized to do so. I have the right to withdraw my consent at any time. Personal data will be processed until the consent to the processing of personal data is withdrawn, but no longer than 2 years from their transfer. I have the right to demand from the administrator access to my personal data, data transfer, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to lodge a complaint with the supervisory body - the President of the Office of Personal Data Protection. If you have any questions regarding personal data or exercising privacy rights, please contact the representative of the Management Board of Protea Sp. z o.o. for the Protection of Personal Data at the following address: [email protected]

  www.protea.pl

   

  www.protea.pl

  Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Protea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Galaktyczna 30A, 80-299 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010965 (administrator danych), dla potrzeb obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez firmę Protea Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku. Dane udostępniam dobrowolnie. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą administratora danych oraz uprawnione do tego organy władzy publicznej. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej jednak niż 2 lata od ich przekazania. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, przenoszenia danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z pełnomocnikiem Zarządu Protea Sp. z o.o. ds. Ochrony Danych Osobowych pod adresem: [email protected]

  www.protea.pl