Oferta pracy

Kierownik Sekretariatu Dyrektora

Teatr Wielki - Opera Narodowa O firmie

Teatr Wielki - Opera Narodowa

plac Teatralny 1

Warszawa

Teatr Wielki – Opera Narodowa zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału
w rekrutacji na stanowisko:
Kierownik Sekretariatu Dyrektora

Zadania:

 • Zarządzanie terminarzem spotkań,
 • Zarządzanie obiegiem korespondencji i dokumentacji, nadzór nad formalnymi dokumentami (kompletowanie, przechowywanie, archiwizowanie), przygotowywanie różnego rodzaju pism i dokumentów;
 • Składanie wniosków oraz opisywanie faktur pod względem merytorycznym dotyczących zapotrzebowania sekretariatu,
 • Obsługa telefoniczna biura, poczty elektronicznej oraz przesyłek,
 • Dbałość o porządek gabinetu przełożonego,
 • Realizacja bieżących zadań zleconych przez przełożonego,

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację,
 • Minimum 5 - letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w instytucjach kultury,
 • Umiejętności biurowo – administracyjne,
 • Znajomość MS OFFICE,
 • Dobra organizacja czasu pracy oraz umiejętność priorytetyzacji zadań;
 • Wysoka kultura osobista i zdolności komunikacyjne,
 • Wykonywanie obowiązków służbowych z poczuciem odpowiedzialności oraz przy zachowaniu dyscypliny pracy i tajemnicy służbowej, informacji niejawnych oraz wynikającej z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych,
 • Dyspozycyjność,

Oferujemy:   

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w największym i najbardziej prestiżowym teatrze operowym w kraju,
 • wdrożenie do zadań na stanowisku pracy,
 • rozwój zawodowy oraz możliwość doskonalenia swoich umiejętności,
 • możliwość skorzystania z pakietu benefitów pracowniczych.

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie w terminie do 25 września 2020 roku.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, informujemy, że:  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Wielki – Opera Narodowa („TW-ON”; adres: Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa). TW-ON wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy:  
1)  korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych, Teatr Wielki – Opera Narodowa,   
Pl. Teatralny 1, 00-950 Warszawa;  
2)  e-mail: [email protected]  
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22 (1) Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przesłanie aplikacji wraz z danymi osobowymi w zakresie szerszym niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez TW-ON w celu prowadzenia przedmiotowej rekrutacji.  
Dane osobowe gromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a po zakończeniu rekrutacji przez okres sześciu miesięcy, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), czyli ochrony przed ewentualnymi przyszłymi roszczeniami mogącymi pojawić się w związku z prowadzoną rekrutacją.  
Dodatkowo TW-ON będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach, jeśli wyrazi Pani/Pan na to odrębną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane do momentu wycofania zgody lub przez okres 24 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.  
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Teatr Wielki – Operę Narodową z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia kolejnych rekrutacji kandydatów na pracowników Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Mam prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie”.  
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie eRecruitment Solutions sp. z o. o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa (dostawca aplikacji do zarządzania rekrutacjami).  
Ma Pani/Pan prawo do:  
1)    prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;  
2)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  
3)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
4)    prawo do usunięcia danych osobowych;  
5)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;  
6)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 (1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.  

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy