Oferta pracy

Kierownik stacji monitorowania alarmów / centrum obsługi zdarzeń

Signal Group sp. z o.o. sp.k.O firmie

 • Poznań, wielkopolskie

 • Ogłoszenie wygasło 21 dni temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator

Kierownik stacji monitorowania alarmów / centrum obsługi zdarzeń

Do zadań osoby na stanowisku Kierownik stacji monitorowania należeć będzie:

1. Zarządzanie i odpowiedzialność za procesy w centrum obsługi zdarzeń poprzez:

 • realizację oraz tworzenie procedur centrum obsługi zdarzeń w ujęciu całościowym
 • uwzględnianie aspektów proceduralnych zarówno pod kątem rozwiązań technicznych jak i obsługi klienta
 • zarządzanie incydentami i obsługą zdarzeń w centrum obsługi zdarzeń w najbardziej efektywny sposób
 • analizowanie i wyjaśnianie zgłaszanych problemów przez operatorów i Klientów
 • zapewnienie działań centrum obsługi zdarzeń zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • zwiększenie efektywności funkcjonowania procedur poprzez ich optymalizacje
 • dążenie do maksymalizowania skuteczności kompleksowej obsługi zdarzeń

2. Utrzymanie wysokich standardów współpracy z Klientami poprzez:

 • budowanie pozytywnych relacji z Klientami firmy w zakresie centrum obsługi zdarzeń
 • umiejętność argumentowania zasadności wdrożonych procedur w centrum obsługi zdarzeń przed Klientami
 • wyciąganie wniosków oraz zapobieganie powtarzalności zgłaszanych uwag przez Klientów
 • prowadzenie dokumentacji ochronnej zgodnie z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia

3. Zarządzanie pracą zespołu operatorów stacji monitorowania poprzez:

 • ustalanie harmonogramu pracy zespołu zgodnie z zapotrzebowaniem
 • czuwanie nad aktualnością wiedzy merytorycznej u operatorów
 • prowadzenia szkoleń dla operatorów w zakresie zmian proceduralnych w centrum obsługi zdarzeń
 • weryfikowanie jakości pracy zespołu i zapewnienie im odpowiedniego feedback’u
 • monitorowanie terminowości wykonania zgłoszeń przez operatorów
 • rozliczanie kart interwencyjnych
 • rozwijanie świadomości pracowników na temat zagrożeń wynikających z nieprawidłowej obsługi zgłoszeń
 • kształtowanie świadomości i egzekwowanie od operatorów znajomości i stosowania w praktyce procedur obowiązujących w centrum obsługi zdarzeń

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • zadaniowy czas pracy
 • nowoczesne biuro
 • zatrudnienie w najbardziej przyszłościowej branży nowoczesnych technologii :)
 • pakiet medyczny
 • ubezpieczenie grupowe
 • bezpłatny parking
 • darmową, pyszną kawę :)

Idealny Kandydat posiada:

 • 3letnie doświadczenie w organizowaniu pracy HelpDesk/Call Center/ Service Desk
 • 5letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym - mile widziane w zespole rozproszonym
 • wysoką umiejętność działania pod presją czasu oraz w dynamicznym i stresogennym środowisku
 • gotowość do pracy w trybie zadaniowym w niestandardowych godzinach

Dodatkowym atutem może być:

 • wykształcenie wyższe na kierunkach informatycznych lub technicznych
 • doświadczenie w pracy przy monitoringu obiektów, w centrum monitorowania, w zespole monitoringu i obsługi systemów alarmowych portów lotniczych, w centrum odbiorczym alarmów pożarowych
 • doświadczenie na stanowiskach w straży pożarnej, w policji, w wojsku związanych z obsługą systemów alarmowych zabezpieczających obiekty przed włamaniem, pożarem lub innym niebezpieczeństwem
 • doświadczenie w organizacji i zarządzaniu podmiotami gospodarczymi świadczącymi usługi w zakresie ochrony osób i mienia np. agencje ochrony mienia
 • praktyczna znajomość technologii SSWiN, CCTV
 • praktyczna znajomość systemów niskoprądowych np. systemów alarmowych, kontroli dostępu
 • doświadczenie w prowadzeniu rozmów b2b
 • znajomość Ustawy o Ochronie Osób i Mienia

To stanowisko dla osoby:

 • o silnych cechach przywódczych, wykazującej się proaktywną postawą i samoświadomością
 • posiadającej wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów
 • o wysokiej etyce biznesowej w stosunku do Klientów
 • opanowanej i dyplomatycznej
 • jasno formułującej wypowiedzi, umiejętnie zarządzającej argumentacją i celnie wyciągającej wnioski
 • zdolnej do ustalania priorytetów pod wpływem silnej presji
 • nastawionej na pracę w systemie zadaniowym o zróżnicowanych godzinach pracy
 • umiejącej identyfikować zależności w procesach

Spółka zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Oferty zawierające CV prosimy nadsyłać za pomocą przycisku

Ogłoszenie archiwalne