Nr ref.: 02/LP/SP/2020
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: [email protected] lub pisemnie (na podany powyżej adres). W LOTOS Paliwa został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: [email protected], we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach prowadzenia bieżących oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. W pozostałym zakresie podstawą prawną jest Pani/Pana zgoda wyrażona w odrębnych oświadczeniach.
 
LOTOS Paliwa będzie przechowywała Pani/Pana dane osobowe do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych procesów rekrutacji dane będą przechowywane przez 12 miesięcy od momentu ich podania lub do chwili wycofania zgody.
 
Dane będą udostępnianie innym podmiotom z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na potrzeby procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty. Dane będą przekazywane podmiotom przetwarzającym na zlecenie LOTOS Paliwa w zakresie realizacji usług związanych z prowadzeniem rekrutacji lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z LOTOS Paliwa i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych
Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych danych osobowych, Pani/Pana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesach rekrutacyjnych.
 
Oświadczenia zgody na przetwarzanie danych:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. podanych w aplikacji rekrutacyjnej oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. podanych w aplikacji rekrutacyjnej oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 
Wyrażam zgodę na udostępnienie przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych innym podmiotom należącym do Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na potrzeby prowadzenia przez te podmioty własnych procesów rekrutacyjnych.
LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

Kierownik Stacji Paliw

LOTOS Paliwa Sp. z o.o.O firmie

 • Pruszków, mazowieckie

 • Ważna jeszcze miesiąc
  do: 3 lip 2020
 • Kontrakt B2B
 • Kierownik / Koordynator

LOTOS Paliwa Spółka z o .o.  jest jedną ze spółek, należących do Grupy Kapitałowej Grupa LOTOS S.A. Główny zakres działalności spółki to rozwój sieci sprzedaży paliw, poprzez które swoje zakupy realizują klienci indywidualni oraz flotowi. LOTOS Paliwa to lider i dostawca najwyższej jakości produktów, zapewniający swoim klientom profesjonalną obsługę, działający w poczuciu odpowiedzialności za środowisko i gwarantujący pracownikom optymalne warunki do pracy i rozwoju osobistego.

 

LOTOS Paliwa Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do prowadzenia stacji paliw na podstawie współpracy na zasadzie działalności gospodarczej na stanowisko:

Kierownik Stacji Paliw
Miejsce pracy: Pruszków (okolice)
Nr ref.: 02/LP/SP/2020

Najważniejsze zadania:

 

1. prowadzenie stacji paliw LOTOS zgodnie ze standardami korporacyjnymi

 • przeprowadzanie rekrutacji pracowników stacji paliw
 • organizacja pracy i prowadzenie dokumentacji podległego personelu
 • wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie standardów i promocji w celu zwiększenia konkurencyjności danej stacji paliw

2. budowanie zespołu nastawionego na cel ilościowy i jakościowy

 • realizacja celów sprzedażowych
 • maksymalizacja potencjału sprzedażowego stacji

3. bieżąca dbałość o majątek stacji

Co jest dla nas ważne:

 • wykształcenie wyższe lub średnie
 • gotowość do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • doświadczenie w  pracy w handlu detalicznym
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem pow. 5 osób
 • obsługa programów komputerowych w ramach pakietu MS Office
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę
 • uczciwość i rzetelność w prowadzeniu własnego biznesu
 • nastawienie na realizację zadań 
 •  pracę w rozwijającej się firmie o stabilnej pozycji rynkowej
 •  wynagrodzenie zależne od wyników

CO SPRAWIA, ŻE WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ:

 • LOTOS Paliwa Spółka z o.o. przekazuje wybranemu kandydatowi prowadzenie stacji po podpisaniu standardowej umowy regulującej zasady współpracy pomiędzy Spółką i firmą Prowadzącego stację
 • przed objęciem stacji wybrany kandydat uczestniczy w zaawansowanym szkoleniu

LOTOS Paliwa Spółka z o .o.  jest jedną ze spółek, należących do Grupy Kapitałowej Grupa LOTOS S.A. Główny zakres działalności spółki to rozwój sieci sprzedaży paliw, poprzez które swoje zakupy realizują klienci indywidualni oraz flotowi. LOTOS Paliwa to lider i dostawca najwyższej jakości produktów, zapewniający swoim klientom profesjonalną obsługę, działający w poczuciu odpowiedzialności za środowisko i gwarantujący pracownikom optymalne warunki do pracy i rozwoju osobistego.

 

LOTOS Paliwa Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do prowadzenia stacji paliw na podstawie współpracy na zasadzie działalności gospodarczej na stanowisko:

Kierownik Stacji Paliw
Numer ref.: Nr ref.: 02/LP/SP/2020

Najważniejsze zadania:

 

1. prowadzenie stacji paliw LOTOS zgodnie ze standardami korporacyjnymi

 • przeprowadzanie rekrutacji pracowników stacji paliw
 • organizacja pracy i prowadzenie dokumentacji podległego personelu
 • wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie standardów i promocji w celu zwiększenia konkurencyjności danej stacji paliw

2. budowanie zespołu nastawionego na cel ilościowy i jakościowy

 • realizacja celów sprzedażowych
 • maksymalizacja potencjału sprzedażowego stacji

3. bieżąca dbałość o majątek stacji

Co jest dla nas ważne:

 • wykształcenie wyższe lub średnie
 • gotowość do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • doświadczenie w  pracy w handlu detalicznym
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem pow. 5 osób
 • obsługa programów komputerowych w ramach pakietu MS Office
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę
 • uczciwość i rzetelność w prowadzeniu własnego biznesu
 • nastawienie na realizację zadań 
 •  pracę w rozwijającej się firmie o stabilnej pozycji rynkowej
 •  wynagrodzenie zależne od wyników

CO SPRAWIA, ŻE WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ:

 • LOTOS Paliwa Spółka z o.o. przekazuje wybranemu kandydatowi prowadzenie stacji po podpisaniu standardowej umowy regulującej zasady współpracy pomiędzy Spółką i firmą Prowadzącego stację
 • przed objęciem stacji wybrany kandydat uczestniczy w zaawansowanym szkoleniu

Ogłoszenie archiwalne