Ta oferta pracy jest nieaktualna od 1370 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik szczebla średniego

 • Warszawa, mazowieckie
 • Kierownik
 • 10.02.2015

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Kancelaria Sejmu

  OŚRODEK INFORMATYKI

  poszukuje pracownika na

  stanowisko kierownicze szczebla średniego

  Miejsce pracy: Warszawa
  Region: mazowieckie
  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie kierować pracą Wydziału Teleradiofonicznego Ośrodka Informatyki. Wydział ten odpowiada za utrzymanie, eksploatację i rozwój infrastruktury radiofonicznej, audiowizualnej, telewizyjnej i telefonicznej, zapewnia serwis i nadzór eksploatacyjny urządzeń, koordynuje działania związane z opracowywaniem standardów w tym zakresie.

  Wymagania konieczne:

  • wykształcenie wyższe (telekomunikacja, informatyka), tytuł zawodowy: mgr inż. lub mgr
  • znajomość rozwiązań technicznych systemów konferencyjnych, nagłośnieniowych, prezentacji obrazu oraz tłumaczeń symultanicznych (mile widziana praktyczna znajomość technologii i rozwiązań Bosch)
  • znajomość rozwiązań technicznych wykorzystywanych do produkcji i obrazu i dźwięku dla potrzeb studia TV
  • znajomość rozwiązań technicznych cyfrowych central telefonicznych, w tym systemów opartych
   o technologię ASTERISK
  • praktyczna znajomość oprogramowania MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
  • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie A2
  • co najmniej dwuletnie doświadczenie w kierowaniu pracą zespołu realizującego zadania o zbliżonym charakterze
  • umiejętność zarządzania pracą zespołu
  • systematyczność
  • samodzielność i kreatywność
  • dyspozycyjność

  Wymagania pożądane:

  • znajomość metodyki PRINCE2

  Osoby zainteresowane, spełniające powyższe warunki, proszone są o dokonanie zgłoszenia do 12.03.2015 wypełniając formularz
  http://orka.sejm.gov.pl/rekrutacja.nsf
  lub o przesłanie swojej aplikacji pocztą na adres:

  Kancelaria Sejmu
  Biuro Prawne i Spraw  Pracowniczych
  ul. Wiejska 4/6/8
  00-902 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie ”oferta pracy”. Oferty powinny zawierać:

  1) list motywacyjny, CV oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
  2) oświadczenie: ”Wyrażam zgodę, aby obecnie i w przyszłości, Kancelaria Sejmu z siedzibą w Warszawie,
  przetwarzała moje dane osobowe zawarte w dokumentach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

  Jednocześnie oświadczam, że wiem o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.

  Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.

  Kancelaria Sejmu zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

  Tylko kompletne i prawidłowo zgłoszone oferty będą rozpatrywane.
  W przypadku przesłania kolejnej oferty przez tę samą osobę, poprzednie oferty nie będą rozpatrywane.