Ta oferta pracy jest nieaktualna od 290 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Techniczny Projektu – urządzenia telekomunikacyjne

 • Poznań, wielkopolskie
 • Kierownik
 • 10.08.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Thales jest firmą, która odpowiada na potrzeby klientów z całego świata oczekujących innowacyjnych rozwiązań, podnoszących poziom życia i bezpieczeństwo. Dzięki niezwykłemu połączeniu kompetencji, talentu i różnorodności kulturowej, specjaliści i naukowcy grupy Thales są w stanie zaprojektować oraz zrealizować nawet najbardziej wymagające technologicznie rozwiązania. Projekty Thales, które wprowadzają technologie przyszłości, są wszędzie tam, gdzie trzeba działać szybciej, sprawniej i wydajniej. Klienci grupy Thales mogą korzystać z zaawansowanych rozwiązań i podejmować trafne decyzje w kluczowych sprawach. Innowacyjne rozwiązania Thales można znaleźć w przestrzeni kosmicznej, w oceanach i na morzach, w powietrzu i na lądzie oraz w cyberprzestrzeni.  W 2017 roku Thales odnotował sprzedaż w wysokości 15,8 miliardów euro, zatrudniając 65 000 pracowników w 56 krajach.

   

  Aktualnie Thales Polska sp. z o.o. poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

  Kierownik Techniczny Projektu – urządzenia telekomunikacyjne
  KTP-UT/08/2018

  Cel stanowiska; wsparcie Kierownika Technicznego projektu w realizacji zadań 

  Zadania:

  • Nadzór procesu przygotowania dokumentacji projektowej dla systemów telekomunikacyjnych
  • Weryfikacja rozwiązań projektowych w celu ich optymalizacji
  • Udział w naradach technicznych/uzgodnienia rozwiązań technicznych z klientem
  • Wsparcie przy uruchamianiu systemów teleinformatycznych
  • Koordynacja współpracy technicznej z zespołem inżynierów wewnątrz organizacji
  • Koordynacja techniczna prac podwykonawców i biur projektowych

  Od kandydata oczekujemy:

  • Wykształcenie wyższe techniczne (telekomunikacja, informatyka, automatyka)
  • Znajomość architektury sieci szkieletowych i technologii w nich wykorzystywanych
  • Znajomość systemów łączności przewodowej i radiowej
  • Znajomość technologii IP (switching, routing, planowanie adresacji, integracja systemów)
  • Umiejętność czytania i tworzenia dokumentacji technicznej
  • Znajomość systemów telewizji przemysłowej (TVU/CCTV)
  • Znajomość systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych
  • Obsługa pakietu Office, obsługa AutoCad
  • Wiedza z zakresu integracji systemów
  • Prawo jazdy kategorii B
  • Mile widziana znajomość metodologii prowadzenie projektów/harmonogramowania
  • Mile widziana znajomość systemów telekomunikacyjnych stosowanych na liniach PKP PLK
  • Mile widziane doświadczenie praktyczne przy zabudowie/projektowaniu systemów teletechnicznych przy modernizacji linii kolejowych

  Od kandydata oczekujemy:

  • Mobilności, nastawienia na realizację celów, dobrej współpracy w zespole
  • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
  • Dokładności, sumienności, łatwości w nawiązywaniu kontaktów

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat
  • pracę w międzynarodowym środowisku
  • udział w ciekawych projektach opartych o nowoczesne technologie
  • pakiet dodatkowych benefitów (szkolenia techniczne i językowe, prywatna opieka medyczna, fundusz socjalny),
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
  • atrakcyjna lokalizacja miejsca pracy w Warszawie w pobliżu stacji metra oaz kolejowej: Dworzec Gdański, w Poznaniu przy Dworcu Głównym PKP

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV klikając przycisk APLIKUJ.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

  bottom

  Klikając w przycisk „Aplikuj” zgadzasz się na przetwarzanie przez Thales Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. gen. Józefa Zajączka 9  01 – 518 Warszawa, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Z chwilą wyrażenia zgody Thales Polska sp. z o.o. staje się administratorem Twoich danych osobowych w procesie rekrutacji.

  W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem   [email protected], podając w treści maila imię i nazwisko oraz adres email z którego wysłałeś do nas swoje cv.  Powyższe nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a odmowa ich podania nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacji. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach aplikacyjnych.

  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres dwóch lat. Okres przetwarzania danych osobowych może ulec skróceniu, jeżeli w jego trakcie zostaniesz zatrudniony w Thales Polska albo wycofasz swoją zgodę na dalsze przetwarzanie w celach rekrutacyjnych.

  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia roszczeń, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Okres przetwarzania danych osobowych na tej podstawie nie będzie dłuższy niż sześć miesięcy od dnia, w którym upłynie termin przedawnienia roszczeń. Zakres Twoich danych osobowych będzie ograniczony do danych niezbędnych dla ustalenia roszczeń, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie polegało na przechowywaniu ich w elektronicznej bazie danych i w wersji papierowej, zapoznawaniu się z nimi przez osoby upoważnione w Thales Polska sp. z o.o. oraz w Grupie Thales do udziału w procesie rekrutacji, ich analizie oraz porównywaniu z danymi innych osób uczestniczących w rekrutacji. Wszystkie osoby, które zapoznają się z Twoimi danymi osobowymi będą przeszkolone z zasad ochrony danych osobowych oraz zobowiązane do zachowania poufności Twoich danych.

  Thales Polska powierza przetwarzanie Twoich danych osobowych firmie eRecruiter na podstawie umowy w celu korzystania z Platformy Pracuj.pl, na którą zgłaszasz swoją aplikację o pracę. Firma eRecruiter może podpowierzyć Twoje dane osobowe swoim podwykonawcom, których wykaz znajduje się na stronie „Pracuj.pl”. Podwykonawcy firmy eRecruiter mogą przetwarzać Twoje dane osobowe w chmurze obliczeniowej, a także przekazywać do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy po spełnieniu jednego z poniższych warunków:

  a) przetwarzanie danych osobowych realizowane jest przez podwykonawcę w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca stopień ochrony,
  o którym mowa w art. 25 RODO,

  b) przetwarzanie danych osobowych realizowane jest przez podwykonawcę,
  który uczestniczy w Programie Privacy Shield,

  c) przetwarzanie danych osobowych realizowane jest przez podwykonawcę w ramach wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 4 pkt 20 oraz 47 RODO,

  d) przetwarzanie danych osobowych realizowane jest przez podwykonawcę na podstawie standardowych klauzul umownych zawartych między Thales a eRecruiter.

  Szczegóły zasad przetwarzania twoich danych przez firmę eRecuiter znajdziesz tutaj: https://grupapracuj.pl/polityka-prywatnosci/?_ga=2.20415416.1448756200.1535463040-1064424439.1535463040&_gac=1.22462153.1535542371.Cj0KCQjwiJncBRC1ARIsAOvG-a4NIqOL0JjloHE4QjPx4LvXtvd8kpoVZWCy8c2j4OHiIBXxiELozR8aAm-6EALw_wcB

  Thales Polska sp. z o.o. przetwarzać będzie Twoje dane osobowe zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych Thales Polska, w warunkach zapewniających ochronę Twojej prywatności. W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa poufności, integralności oraz dostępności Twoich danych. Thales Polska sp. z o.o. stosuje różnorodne środki zabezpieczenia technicznego, fizycznego i organizacyjnego w systemach teleinformatycznych i miejscach przetwarzania  danych osobowych, które są adekwatne do poziomu zagrożeń. Thales Polska sp. z o.o. systematycznie monitoruje i mierzy ich skuteczność oraz dokonuje oceny ryzyka dla Twoich danych osobowych.

  Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usług, w tym dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych w celu zapewnienia optymalnych warunków przeprowadzenia rekrutacji.

  Thales Polska sp. z o.o. stawia wysokie wymagania swoim dostawcom usług, którzy będą uczestniczyli  w przetwarzaniu Twoich danych osobowych poprzez zobowiązanie ich do stosowania adekwatnych środków bezpieczeństwa do poziomu zagrożeń oraz dopuszczenie do przetwarzania danych tylko osób upoważnionych, przeszkolonych i zobowiązanych do zachowania poufności.    

  Thales Polska sp. z o.o. nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji w Twojej sprawie.

  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnoszących się do zgodności z przepisami prawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Thales Polska sp. z o.o. możesz zgłosić je na adres mailowy: [email protected] 

  Thales Polska jest członkiem Grupy Thales i w związku z tym Twoje dane osobowe są przetwarzane dla realizacji wewnętrznych celów administracyjnych w systemach teleinformatycznych  Grupy Thales. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Grupy Thales jest możliwy na adres mailowy: [email protected]