Oferta pracy

Kierownik Utrzymania Ruchu

Stoelzle Częstochowa Sp. z o.o.O firmie

Stoelzle Częstochowa Sp. z o.o.

Warszawska 347

Częstochowa

Jako Stoelzle Glass Group istniejemy na rynku światowym od ponad 200 lat i słyniemy z produkcji opakowań szklanych oraz butelek najwyższej jakości dla najbardziej wymagających Klientów z branży przemysłu spirytusowego, farmaceutycznego, perfumeryjnego i kosmetycznego.
 
Stoelzle Częstochowa jest największą ze wszystkich fabryk należących do grupy, zatrudniamy ponad tysiąc Pracowników, co sprawia, że jesteśmy jednym z czołowych pracodawców w naszym regionie.
 
Nasza myśl przewodnia – sztuka i pasja w tworzeniu szkła. 570 milionów sztuk rocznie, co odpowiada dziennej wydajności prawie 500 ton szkła, świetny wynik, prawda? Nie byłby on jednak możliwy, gdyby nie nasi Pracownicy i ich zaangażowanie. To właśnie dzięki pracy zespołowej, ciągłemu rozwojowi nas wszystkich, najnowocześniejszym technologiom oraz wysokim standardom pracy możemy cieszyć się z kolejnych projektów realizowanych dla najbardziej znanych światowych marek, tj. Johny Walker, Avon czy Eveline.
 
Innowacja, technologia i ciągły rozwój – to jest to, co nas wyróżnia. Daj nam się przedstawić z najlepszej strony i dołącz do naszego zespołu.
 
Aktualnie, do Działu Utrzymania Ruchu Wydziału Dekoracji poszukujemy pracownika na stanowisko:
Kierownik Utrzymania Ruchu

Twoje zadania:

 • wdrożenie procesu TPM w obszarze Dekoracji,
 • zapewnienie ciągłości, poprawności i bezpieczeństwa funkcjonowania parku maszynowego,
 • zarządzanie zespołem pracowników Utrzymania Ruchu Wydziału Dekoracji,
 • tworzenie, aktualizacja i nadzór nad dokumentacją techniczną maszyn, urządzeń i budynków,
 • tworzenie i nadzór nad okresowymi harmonogramami przeglądów i remontów w oparciu o analizę ich sprawności technicznej,
 • nadzór nad usuwaniem bieżących awarii,
 • raportowanie wskaźników dotyczących napraw i konserwacji parku maszynowego,
 • odpowiedzialność za planowanie, zakupy oraz magazynowanie części zamiennych i eksploatacyjnych,
 • współpraca z działem produkcji w celu synchronizacji prac operatorów i serwisów zewnętrznych,
 • współpraca z działem BHP w zakresie kontroli stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz dokumentacji stanowiskowej,
 • nadzór nad procesami modernizacji, optymalizacji i inwestycji w park maszynowy,
 • inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w obszarze infrastruktury, parku maszynowego oraz metod produkcji

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • min. 4 letnie doświadczenie zawodowe w dziale technicznym/ utrzymania ruchu,
 • praktyczna znajomość metodologii oraz doświadczenie zawodowe we wdrażaniu i /lub doskonaleniu TPM - warunek konieczny,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • znajomość technologii, eksploatacji, naprawy maszyn i urządzeń,
 • znajomość zagadnień związanych z optymalizacją procesów produkcyjnych zgodnie z filozofią Lean,
 • mile widziane uprawnienia eksploatacyjne lub dozoru technicznego,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację,
 • umiejętności organizacyjne i pracy pod presją czasu,
 • umiejętność szybkiego i samodzielnego podejmowania decyzji

Oferujemy:

 • szkolenia rozwojowe
 • prywatną opiekę medyczną (pakiet premium, finansowany przez pracodawcę dla wszystkich pracowników)
 • kursy językowe
 • pakiet sportowo-kulturalny (m.in. organizacja ferii dla dzieci, dofinansowanie biletów na wydarzenia sportowe)
 • premie finansowe uzależnione od wyników
 • bogaty pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie do żłobków i przedszkoli, pikniki rodzinne, Mikołajki)
 • nagrody jubileuszowe
  i premie świąteczne
 • pracę z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi w obszarze produkcji i dekoracji szkła
 • udział
  w międzynarodowych  projektach
Aplikacje prosimy przesyłać za pomocą przycisku APLIKUJ.
 
Abyśmy mogli się z Tobą skontaktować, prosimy o zawarcie w CV jednej ze zgód do wyboru:
 
(obecna i przyszła rekrutacja)
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV/liście motywacyjnym dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Stoelzle Częstochowa Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zgoda może zostać w każdym czasie odwołana
 
(tylko obecna rekrutacja)
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV/liście motywacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stoelzle Częstochowa Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zgoda może zostać w każdym czasie odwołana
 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACYJNYM
 
Działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie RODO”) oraz art. 221 Kodeksu pracy, Stoelzle Częstochowa Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Warszawska 347, 42-209 Częstochowa (dalej Stoelzle Częstochowa), jako potencjalny pracodawca, niniejszym informuje o zakresie i sposobach przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w procesie rekrutacyjnym.
 1. Stoelzle Częstochowa ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych Kandydata, wskazanych w pkt. 1.
 2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Kandydata stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO, art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, podczas rozmowy kwalifikacyjnej – w zakresie danych innych niż wymienione powyżej, jeżeli zostaną one przez Kandydata podane.
 3. Administratorem danych osobowych Kandydata jest: Stoezle Częstochowa Sp. z o.o., ul. Warszawska 347, 42-209 Częstochowa, Polska.
 4. Dane osobowe Kandydata przetwarzane są wyłącznie w celu ewentualnego zatrudnienia Kandydata w Stoelzle Częstochowa, a także przyszłych procesów rekrutacyjnych na stanowiska zgodne z kwalifikacjami Kandydata, w przypadku jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 5. Podanie przez Kandydata danych osobowych wskazanych w pkt. 1 jest dobrowolne, lecz jest warunkiem realizacji powyższych celów tj. przeprowadzenia bieżącej rekrutacji do pracy na podane stanowisko pracy i/lub przyszłych rekrutacji oraz ewentualnego zawarcia umowy o pracę.
 6. Okres przechowywania danych osobowych Kandydata: w przypadku braku zatrudnienia – 36 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji; w przypadku zatrudnienia Kandydata – przez okres obowiązywania umowy o pracę oraz po jej zakończeniu, zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z odrębnych przepisów prawa. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych dane będą przechowywane do jednego roku od momentu wysłania aplikacji lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Odbiorcami danych osobowych Pracownika są: pracownicy Stoelzle Częstochowa zajmujący się obsługą kadrową, obsługą IT oraz podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy Stoelzle Częstochowa, przy czym wskazane osoby/podmioty przetwarzać będą dane wyłącznie na podstawie umowy lub wydanego przez Stoelzle Częstochowa upoważnienia.
 8. Kandydat ma prawo żądania od Stoelzle Częstochowa dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby i ich sprostowania. Kandydat ma także prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w zakresie w jakim nie uniemożliwi to realizacji celu ich przetwarzania. Pełne skorzystanie z tych uprawnień może jednak prowadzić do konieczności zakończenia procesu rekrutacji. Kandydat ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, także w zakresie jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach, kiedy Stoelzle Częstochowa przetwarza dane na podstawie jej prawnie uzasadnionego interesu. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji w Stoelzle Częstochowa i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych.
 9. Pracownik ma prawo do wniesienia skargi w zakresie ochrony jego danych osobowych do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Do danych osobowych, o których mowa w niniejszej informacji, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzenie RODO, przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Kodeksu pracy. 

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy