Oferta pracy

Kierownik Utrzymania Ruchu

LENTEX S.A.

LENTEX S.A.

Powstańców Śląskich 54

Lubliniec

Twój zakres obowiązków

 • Kierowanie pracownikami Działu Utrzymania Ruchu;

 • Organizowanie i nadzór nad naprawami oraz konserwacjami profilaktycznymi na wydziałach produkcyjnych;

 • Analiza przyczyn i skutków awarii oraz kontrola wykonanych napraw;

 • Planowanie i dbałość o właściwy poziom techniczny wykonywanych remontów, konserwacji, przeglądów technicznych maszyn, urządzeń oraz instalacji;

 • Nadzorowanie dokumentacji maszyn, urządzeń i budynków należących do firmy (rejestrowanie przeprowadzonych inspekcji, testów, napraw), przygotowanie i uruchamianie nowych maszyny i urządzeń produkcyjnych);

 • Nadzór nad prawidłową i bezpieczną eksploatacją urządzeń technicznych oraz sprzętu kontrolno-pomiarowego;

 • Nadzór nad realizacją legalizacji, pomiarów elektrycznych, przeglądów UDT;

 • Nadzorowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych podległego personelu poprzez dobór odpowiednich szkoleń w zakresie sprawnego usuwania awarii i okresowej konserwacji maszyn i urządzeń;

 • Konsultacja projektów nowych uruchomień, procesów technologicznych i prac inwestycyjnych;

 • Planowanie zakupów części zamiennych i potrzebnych materiałów;

 • Przygotowywanie opracowań dotyczących modernizacji i rozbudowy istniejących urządzeń technologicznych;

 • Przygotowywanie rocznych planów remontów w oparciu o analizę sprawności technicznej maszyn, urządzeń, instalacji oraz budynków należących do firmy;

 • Nadzór nad wykonawcami prac remontowych oraz modernizacyjnych;

 • Dbałość o aktualną dokumentację podległych pracowników: umowy o pracę, badania lekarskie, profile stanowiskowe, instruktaże stanowiskowe itp.;

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne;

 • Min. roczne doświadczenie na stanowisku kierowniczym w Dziale Utrzymania Ruchu;

 • Ogólna znajomość zasad mechaniki i budowy maszyn;

 • Znajomość rysunku technicznego;

 • Świadectwo kwalifikacji uprawniające do obsługi urządzeń ciśnieniowych instalacji cieplnych (c.o., parowych, oleju termalnego), chłodniczych, wentylacyjnych, wodnych, sprężonego powietrza i gazowych;

 • Prawo jazdy kat. B;

 • Umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi

 • Znajomość zasad prowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych obsługiwanych urządzeń;

 • Znajomość pakietu MS Office;

To oferujemy

 • stałe zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę;

 • udział w profesjonalnych szkoleniach

 • Benefity

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • parking dla pracowników

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • wyprawka dla dziecka

 • paczki świąteczne

 • program rekomendacji pracowników

 • możliwość uzyskania uprawnień

 • inicjatywy dobroczynne

 • pikniki rodzinne

LENTEX S.A.

"LENTEX" SA to czołowy producent elastycznych wykładzin mieszkaniowych i obiektowych z PVC oraz wiodący na rynku polskim producent włóknin.

"LENTEX" SA to firma łącząca ponad 100 - letnią tradycję z nowoczesnością, czego efektem jest znana marka i ugruntowana pozycja firmy na rynku w kraju i za granicą.

W związku z ciągłym rozwojem poszukujemy specjalistów do nowopowstałej spółki LENTEX Wykładziny Sp. z o.o.

Przewiń do profilu firmy