Oferta pracy

Kierownik w Biurze Rachunkowości i Podatków

Polskie Linie Lotnicze LOT

Polskie Linie Lotnicze LOT

Komitetu Obrony Robotników 43

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Koordynacja procesu zamykania miesiąca i roku;

 • Analiza bilansu i rachunku zysków i strat pod kątem poprawności ujęcia zdarzeń gospodarczych w księgach;

 • Analiza umów leasingowych pod kątem ich ewidencji w księgach rachunkowych;

 • Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki;

 • Kalkulacja i księgowanie podatku odroczonego;

 • Kalkulacja cashflow;

 • Koordynacja sporządzania sprawozdań m.in. do NBP, GUS,

 • Przygotowywanie schematów księgowych dla nowych i niestandardowych transakcji;

 • Nadzór nad zadaniami wykonywanymi przez podległych pracowników;

 • Identyfikacja i wprowadzanie usprawnień w pracy podległych pracowników;

 • Analiza rozrachunków, uzgadnianie kont i weryfikacja zapisów księgowych;

 • Współpraca w zakresie aktualizacji polityki rachunkowości;

 • Współpraca z biegłym rewidentem.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowość);

 • Minimum 5 lat doświadczenia w pracy w obszarze księgowości najchętniej w dużej organizacji;

 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem;

 • Znajomość polskiej ustawy o rachunkowości, Krajowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości;

 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Excel;

 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego;

 • Odpowiedzialność, dokładność, systematyczność, zaangażowanie, otwartość na zmiany.

Mile widziane

 • Posiadanie kwalifikacji ACCA lub w trakcie ich zdobywania;

 • Znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości instrumentów finansowych;

 • Znajomość systemu SAP.

To oferujemy

 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych, w tym bilety lotnicze w ramach siatki połączeń LOT-u,

 • bardzo przyjazne środowisko nakierowane na współpracę

 • pełną wyzwań pracę w firmie będącej członkiem dużej grupy kapitałowej

 • pełną wyzwań pracę w firmie będącej członkiem dużej grupy kapitałowej

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • zniżki na firmowe produkty i usługi

 • spotkania integracyjne