Oferta pracy

Kierownik w Dziale Operacyjnym Zakładowej Straży Pożarnej

ANWIL S.A.

 • Toruńska 222, Włocławek
  Włocławek, kujawsko-pomorskie
 • ogłoszenie wygasło 4 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator
 • rekrutacja zdalna

ANWIL S.A.

Toruńska 222

Włocławek

Twój zakres obowiązków

 • Odpowiedzialność za poprawne działanie Zakładowej Straży Pożarnej w przypadku wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia

 • Podejmowanie działań prewencyjnych poprzez wykonywanie kontroli operacyjnej zabezpieczenia zakładu oraz bieżące kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

 • Uczestnictwo i kierowanie działaniami ratowniczo-gaśniczymi na terenie obiektów Spółki

 • Nadzór nad utrzymaniem w pełnej gotowości sił i środków ZSP do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych

 • Opracowanie planów szkoleń i ćwiczeń w celu zapewnienia właściwej gotowości służb ratowniczych ANWIL S.A.

 • Przygotowanie wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego oraz jego aktualizacja

 • Uczestnictwo w opracowaniu raportu o bezpieczeństwie dla instalacji ANWIL S.A.

 • Opracowanie raportów bezpieczeństwa pożarowego i chemicznego

 • Współodpowiedzialność za zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa pożarowego obiektów produkcyjnych

 • Zapewnienie typizacji sprzętu interwencyjnego, środków gaśniczych i wyposażenia jednostki oraz podręcznego sprzętu gaśniczego i ratowniczego będącego na wyposażeniu służb ratowniczych ANWIL S.A.

 • Wdrażanie nowych standardów, wytycznych techniki w zakresie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych i wysoce specjalistycznych

 • Uczestnictwo przy ustalaniu okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, awarii chemicznych oraz innych miejscowych zagrożeń, które miały miejsce na terenie ANWIL S.A

 • Odpowiedzialność za rozwój i efektywne wykorzystanie sił i środków ZSP oraz systemów przeciwpożarowych na instalacjach produkcyjnych.

 • Opiniowanie założeń do ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych na terenie ANWIL S.A.

 • Pełnienie funkcji Specjalisty w Systemie Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT

 • Samodzielnie wykonywanie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 • Przeprowadzanie kontroli operacyjnego zabezpieczenia zakładu

 • Udział w odbiorach technologicznych po zakończonych inwestycjach lub remontach w zakresie kontroli i oceny technicznej instalacji i urządzeń gaśniczych, zaopatrzenia wodnego, dojazdów pożarowych, łączności alarmowej i sygnalizacji pożarowej

 • Udział w projektach inwestycyjnych: rozwojowych, strategicznych i innych

 • Okresowe prowadzenie szkoleń pracowników ZSP w zakresie obsługi sprzęty technicznego, będących na wyposażeniu Zakładowej Straży Pożarnej i taktyki działań ratowniczo- gaśniczych

 • Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb Zakładowej Straży Pożarnej

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe o kierunkach: pożarnictwo, inżynieria bezpieczeństwa pożarowego

 • Minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w jednostkach ochrony przeciwpożarowej

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym (A2), znajomość języka technicznego będzie dodatkowym atutem

 • Znajomość zagrożeń występujących na terenie ANWIL S.A.

 • Biegła znajomość przepisów ochrony przeciwpożarowej

 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office

 • Prawo jazdy kat. B, pożądane uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi

 • Umiejętności przywódcze i zarządzanie pracą zespołu

 • Planowanie i organizacja pracy

 • Umiejętność wprowadzania nowych trendów w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa chemicznego

 • Profesjonalizm i innowacyjność

To oferujemy

 • Atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne zatrudnienie

 • Pracę w nowoczesnym i międzynarodowym koncernie

 • Możliwość pracy z ekspertami z różnych dziedzin

 • Wyzwania zawodowe na światowym poziomie

 • Uczestnictwo w dużych, nowatorskich projektach

 • Dostęp do nowoczesnych narzędzi i metod pracy

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • zniżki na firmowe produkty i usługi

 • program emerytalny

 • preferencyjne pożyczki

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • karty przedpłacone

 • dofinansowanie wypoczynku

 • inicjatywy dobroczynne

 • system premiowy

ANWIL S.A.

ANWIL S.A. należy do Grupy ORLEN, największego koncernu multienergetycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy jednym z czołowych europejskich producentów nawozów azotowych i jedynym wytwórcą suspensyjnego polichlorku winylu w Polsce. Eksportujemy swoje produkty do blisko 30 krajów na całym świecie.

Przewiń do profilu firmy

Dodatkowo otrzymasz:

 • Mobilność wewnątrz Grupy ORLEN i możliwości rozwoju w zagranicznych spółkach

 • Mentoring pracowniczy wspierający Twój rozwój zawodowy

 • Programy well-beingowe wspierające dobrostan

 • Program wspierający rodzinę

 • Dostęp do platformy kafeteryjnej