Ta oferta pracy jest nieaktualna od 293 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 24.01.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko:

  Kierownika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
  w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  Miejsce pracy: Warszawa
  Wymiar czasu pracy: pełen etat.
  Miejsce wykonywania pracy: Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Marka Edelmana 6, 00-190 Warszawa.
  Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę.
  Warunki pracy: stanowisko decyzyjne i związane z odpowiedzialnością, wymagające wysokiej dyspozycyjności i umiejętności pracy pod presją czasu.

   

  Główne zadania:

  1. nadzór nad pracą Wydziału i reprezentowanie na zewnątrz,
  2. organizacja pracy Wydziału zgodnie z zadaniami statutowymi i regulaminem organizacyjnym,
  3. ustalanie i aktualizowanie zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników,
  4. organizacja pracy obsługi sekretaryjnej CKE,
  5. bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Wydziału regulaminu pracy,
  6. nadzór i koordynacja spraw w zakresie obsługi kadrowej pracowników CKE,
  7. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie obsługi administracyjnej i technicznej,
  8. planowanie i dokonywanie zakupów w kierowanym Wydziale,
  9. podpisywanie dokumentów finansowych i sprawdzanie zgodności z przepisami prawa,
  10. zarządzanie powierzchnią biurową CKE,
  11. organizowanie szkoleń w zakresie BHP,
  12. nadzór nad archiwum zakładowym,
  13. zapewnienie obsługi technicznej konferencji, spotkań i zebrań,
  14. nadzór nad majątkiem CKE,
  15. nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem samochodu służbowego,
  16. organizowanie i przeprowadzanie przetargów i nadzorowanie przebiegu postępowań,
  17. koordynacja prac związanych z obsługą administracyjno-finansową Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego,
  18. pełnienie funkcji Kierownika Zamawiającego w świetle ustawy prawo zamówień publicznych,
  19. przeprowadzanie i koordynacja kontroli przeprowadzanych przez CKE w okręgowych komisjach egzaminacyjnych, prowadzonych w ramach sprawowanego nadzoru.

  Wymagania niezbędne:

   

  1. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: administracja, prawo lub zarządzanie,
  2. co najmniej 7-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w administracji publicznej,
  3. znajomość przepisów oświatowych,
  4. znajomość przepisów prawa pracy,
  5. znajomość przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
  6. znajomość zagadnień z obszaru kontroli,
  7. biegła znajomość obsługi komputera,
  8. umiejętność organizacji pracy własnej,
  9. dyspozycyjność,
  10. komunikatywność,
  11. zdolność analitycznego myślenia.

   

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

   

  1. podpisany życiorys i list motywacyjny,
  2. podpisane kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  3. podpisane kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
  4. podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

  Termin składania dokumentów: 9 lutego 2018 r.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  1. pocztą: Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Marka Edelmana 6, 00-190 Warszawa (z dopiskiem: "Oferta pracy – kierownik WAG”),
  2. pocztą elektroniczną na adres: [email protected] (z dopiskiem: "Oferta pracy – kierownik WAG”),
  3. osobiście w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: ul. Marka Edelmana 6, 00-190 Warszawa pokój 405, IV piętro, w godzinach 9.00–16.00 (z dopiskiem: "Oferta pracy – kierownik WAG”).

  Inne informacje:

  1. Wymagane dokumenty i oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
  2. Planowana data zatrudnienia: 1 marca 2018 r.
  3. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  4. Centralna Komisja Egzaminacyjna:
   • umożliwia podniesienie kwalifikacji zawodowych,
   • zapewnia niezbędne narzędzia pracy, tj.: laptop, telefon służbowy,
   • daje możliwość przystąpienia do programów: sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych, prywatnej opieki medycznej,
   • częściowo refunduje zakup legitymacji pkp, uprawniającej do zakupu ulgowych usług transportowych w komunikacji krajowej.
  5. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922) administratorem danych osobowych dobrowolnie przekazanych przez kandydatów w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia ogłoszonego naboru jest Centralna Komisja Egzaminacyjna, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marka Edelmana 6, 00-190 Warszawa. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  .

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez kandydatów w dokumentach aplikacyjnych dobrowolnie w celu przeprowadzenia naboru jest Centralna Komisja Egzaminacyjna, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.