Ta oferta pracy jest nieaktualna od 17 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Wydziału – Centrum Rozliczania Usługi Dystrybucyjnej

 • Zabrze, śląskie
 • Kierownik
 • 04.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG oraz największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Europie. Zatrudnia ponad 11 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez niemal 185 tys. km gazociągów do ponad 7 milionów odbiorców.

  Prowadzimy rekrutację na stanowisko:
  Kierownik Wydziału –
  Centrum Rozliczania Usługi Dystrybucyjnej
  (Oddział Wsparcia, Departament Usług Dystrybucyjnych i Obsługi Klienta, Biuro Usługi Dystrybucyjnej, Wydział Centrum Rozliczania Usługi Dystrybucyjnej)
  Nr ref.: PSGCS.ZZLR.210.1126.18
  Miejsce świadczenia pracy: Zabrze

  Opis zadań na stanowisku:

  • Organizowanie i kierowanie pracy podległej komórki organizacyjnej, w tym odpowiedzialność m.in. za:
      a) planowanie budżetu i zatrudnienia,
      b) planowanie, nadzór i kontrolę nad terminowością i poprawnością realizacji zadań,
      c) dobór, ocenę i motywację pracowników,
      d) dzielenie się wiedzą i podnoszenie kompetencji podległych pracowników.
  • Wdrażanie i nadzorowanie realizacji zasad, procedur i standardów z zakresu świadczenia i rozliczania usługi dystrybucyjnej paliwa gazowego,
  • Zapewnianie formalno – prawną obsługę PZD oraz procesu zmiany sprzedawcy,
  • Nadzorowanie rozliczania i fakturowania usługi dystrybucji paliwa gazowego,
  • Wdrażanie i nadzorowanie realizacji procesu wymiany danych z Zlecającymi Usługę Dystrybucji,
  • Zapewnianie analizy informacji dotyczących wstrzymań lub wznowień i ponownych uruchomień dostaw paliwa gazowego oraz ich rozliczanie,
  • Nadzorowanie przygotowywania danych na potrzeby weryfikacji poziomu zabezpieczeń finansowych z tytułu świadczenia usługi dystrybucji paliwa gazowego,
  • Udział w opracowywaniu IRiESD oraz informacji na stronę internetową określonych w IRiESD,
  • Nadzorowanie przygotowania analiz, prognoz i planów w zakresie wolumenu dystrybuowanego paliwa gazowego oraz raportów indywidualnych i zbiorczych dotyczących usługi dystrybucji paliwa gazowego,
  • Wdrażanie i nadzorowanie realizacji IRiESD,
  • Zapewnianie i nadzór nad naliczaniem opłat z tytułu niedotrzymania nominacji w punktach wyjścia złożonych przez ZUD oraz pozyskiwania, agregowania i udostępniania danych niezbędnych do wyznaczenia alokacji rozliczeniowych,
  • Wdrażanie i realizacja wytycznych w zakresie analiz bilansu gazu,
  • Udział w rozpatrywaniu reklamacji dotyczących rozliczania usługi dystrybucyjnej oraz opracowywaniu i aktualizowaniu wzorców umów dystrybucyjnych i międzyoperatorskich, umów dystrybucyjnych, zasad, procedur i standardów w obszarze usług dystrybucyjnych,
  • Nadzorowanie rozliczania Międzyoperatorskich Umów Dystrybucyjnych,
  • Współpraca w zakresie utrzymania i rozwoju systemów informatycznych związanych z obsługą oraz rozliczaniem usługi dystrybucyjnej.

  Wymagania kwalifikacyjne:

  • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunkowe: Zarządzanie, Techniczne, Ekonomia, Prawo),
  • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy o podobnym profilu specjalizacji,
  • Minimum 1 rok doświadczenia na stanowiskach menadżerskich, koordynujących lub samodzielnych,
  • Znajomość przepisów prawa energetycznego oraz zagadnień związanych z rynkiem gazu, rynkiem energii,
  • Obsługa pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • Atrakcyjny system wynagrodzeń,
  • Możliwość podnoszenia swoich kompetencji (m.in. udział w projektach, szkoleniach, studiach),
  • Pracowniczy Program Emerytalny,
  • Rozbudowany pakiet świadczeń w ramach ZFŚS,
  • Prywatną opiekę medyczną,
  • Kartę Multisport,
  • Ruchomy czas pracy (6:30-8:30 do 14:30-16:30).
   
  Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych
  prosimy rejestrować on-line APLIKUJ
  do 04.02.2019 roku.
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji."

  W przypadku zainteresowania udziałem również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie klauzuli:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji."

  Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.