Klauzula informacyjna - Rekrutacja
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:
 
1) Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Energa Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Otolińskiej 25 (kod pocztowy: 09-407), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000074173, posiadająca NIP: 774-10-17-492, REGON 610246708, kapitał zakładowy: 1.075.500 zł.
2) Nasze dane kontaktowe to: [email protected], adres korespondencyjny: Energa Logistyka Sp. z o.o., ul. Otolińska 25, 09-407 Płock.
3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
5)       Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu (w tym zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie na przetwarzanie nadmiarowo przesłanych danych zwykłych). Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie, ustalenie, obrona roszczeń.
6) Podanie danych oraz zgoda są dobrowolne.
7) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a) Uprawnione organy publiczne,
b) Podmioty dostarczające korespondencję,
c) Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
d) Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
8) Państwa dane przetwarzane będą do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane  będą wykorzystywane przez okres 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, w ramach której Państwa aplikacja została do nas przesłana.
9) Informujemy o przysługującym prawie do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) przenoszenia danych,
e) wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
f) usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust 3 RODO,
g) w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
10) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Energa Logistyka Sp. z o.o.

Kierownik Wydziału Logistyki

Energa Logistyka Sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Gdańsk, pomorskie

 • Ważna jeszcze 24 dni
  do: 29 lip 2020
 • Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator
GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ
 
Energa Logistyka Sp. z.o.o.
Płock, ul. Otolińska 25
poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
Kierownik Wydziału Logistyki
Miejsce pracy: Gdańsk  
Oferta ważna do: 31.07.2020 r.   

Wymagane oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, mile widziane kierunkowe z zakresu logistyki
 • Minimum 3 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem (stawianie celów i ich rozliczanie, coaching)
 • Doświadczenie w logistyce ze wskazaniem na logistykę magazynową i logistykę dystrybucji
 • Praktyczna umiejętność wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań logistycznych
 • Otwartość na zmiany, dynamizm w działaniu, umiejętności planowania i poszukiwania alternatywnych rozwiązań pojawiających się problemów
 • Umiejętność podejmowania decyzji i budowania relacji z dostawcami
 • Dobra znajomość obsługi pakietu programów MS Office (Excel, Word)


Twoja rola:

 • Monitorowanie procesów logistycznych
 • Przygotowywanie specjalistycznych analiz, raportów i sprawozdawczości z obszaru logistyki
 • Tworzenie i aktualizacja procedur dotyczących procesów logistycznych
 • Opracowywanie warunków i zasad współpracy z nowymi dostawcami
 • Udział w pracach związanych z kreowaniem i optymalizacją obszaru magazynowo - logistycznego w GK Energa, w tym uczestnictwo w pracach projektowych związanych z tym obszarem
 • Nadzór i kontrola gospodarki magazynowo – logistycznej prowadzonej przez Spółkę z uwzględnieniem prowadzonej analityki w tym obszarze przez podległe komórki organizacyjne
 • Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania procedur i regulacji w podległym obszarze
 • Nadzór i odpowiedzialność za procesy inwentaryzacji cyklicznych oraz rocznych
 • Nadzór i kontrola nad realizacją budżetu podległych komórek organizacyjnych, w tym weryfikacja i nadzór nad tworzeniem oraz realizacją planu inwestycyjnego Spółki związanego z podległym obszarem

Co dajemy w zamian:

 

 • Kompletnie samodzielne stanowisko zarządcze, z realnym wpływem na strategię rozwoju firmy
 • Zatrudnienie w oparciu o kontrakt menedżerski
 • Atrakcyjne, konkurencyjne warunki finansowe oaz benefit w postaci opieki medycznej
 • Niezbędne narzędzia pracy

Osoby zainteresowane pracą na w/w stanowisku prosimy o przesłanie aplikacji (CV i list motywacyjny
w formacie PDF) w terminie do dnia 31.07.2020 roku za pomocą przycisku aplikowania.
W temacie e-maila proszę wpisać nr referencyjny ogłoszenia: ELOG/12/2020

Aplikacja powinna zawierać dane osobowe zgodnie z art. 22¹§1 Kodeksu Pracy. W przypadku, gdyby Państwa aplikacja zawierała dane osobowe szczególnej kategorii (art. 9 ust. 1 RODO), prosimy o umieszczenie w swojej aplikacji następującej klauzuli (jej brak będzie skutkował anonimizacją takich danych):
(1)     Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ENERGA Logistyka Sp. z o.o.
ul. Otolińska 25, 09-407 Płock,
moich danych osobowych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, uzyskanych przez ENERGA Logistyka Sp. z o.o. w procesie rekrutacji z mojej inicjatywy.”
W przypadku, gdyby byliby Państwo zainteresowani udziałem w kolejnych/przyszłych rekrutacjach prosimy o wyrażenie dodatkowej zgody według poniższego wzoru:
 
(2)     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ENERGA Logistyka Sp. z o.o. ul. Otolińska 25, 09-407 Płock, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, na którą aktualnie aplikuję.”
 
Energa Logistyka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna - Rekrutacja
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:
 
1) Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Energa Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą
w Płocku, przy ul. Otolińskiej 25 (kod pocztowy: 09-407), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000074173, posiadająca NIP: 774-10-17-492, REGON 610246708, kapitał zakładowy: 1.075.500 zł.
2) Nasze dane kontaktowe to: [email protected], adres korespondencyjny: Energa Logistyka Sp. z o.o., ul. Otolińska 25, 09-407 Płock.
3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
5) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu (w tym zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie na przetwarzanie nadmiarowo przesłanych danych zwykłych). Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie, ustalenie, obrona roszczeń.
6) Podanie danych oraz zgoda są dobrowolne.
7) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a) Uprawnione organy publiczne,
b) Podmioty dostarczające korespondencję,
c) Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
d) Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
8) Państwa dane przetwarzane będą do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, w ramach której Państwa aplikacja została do nas przesłana.
9) Informujemy o przysługującym prawie do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) przenoszenia danych,
e) wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
f) usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust 3 RODO,
g) w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
10) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Energa Logistyka Sp. z.o.o.
Płock, ul. Otolińska 25
poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
Kierownik Wydziału Logistyki

Wymagane oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, mile widziane kierunkowe z zakresu logistyki
 • Minimum 3 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem (stawianie celów i ich rozliczanie, coaching)
 • Doświadczenie w logistyce ze wskazaniem na logistykę magazynową i logistykę dystrybucji
 • Praktyczna umiejętność wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań logistycznych
 • Otwartość na zmiany, dynamizm w działaniu, umiejętności planowania i poszukiwania alternatywnych rozwiązań pojawiających się problemów
 • Umiejętność podejmowania decyzji i budowania relacji z dostawcami
 • Dobra znajomość obsługi pakietu programów MS Office (Excel, Word)


Twoja rola:

 • Monitorowanie procesów logistycznych
 • Przygotowywanie specjalistycznych analiz, raportów i sprawozdawczości z obszaru logistyki
 • Tworzenie i aktualizacja procedur dotyczących procesów logistycznych
 • Opracowywanie warunków i zasad współpracy z nowymi dostawcami
 • Udział w pracach związanych z kreowaniem i optymalizacją obszaru magazynowo - logistycznego w GK Energa, w tym uczestnictwo w pracach projektowych związanych z tym obszarem
 • Nadzór i kontrola gospodarki magazynowo – logistycznej prowadzonej przez Spółkę z uwzględnieniem prowadzonej analityki w tym obszarze przez podległe komórki organizacyjne
 • Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania procedur i regulacji w podległym obszarze
 • Nadzór i odpowiedzialność za procesy inwentaryzacji cyklicznych oraz rocznych
 • Nadzór i kontrola nad realizacją budżetu podległych komórek organizacyjnych, w tym weryfikacja i nadzór nad tworzeniem oraz realizacją planu inwestycyjnego Spółki związanego z podległym obszarem

Co dajemy w zamian:

 

 • Kompletnie samodzielne stanowisko zarządcze, z realnym wpływem na strategię rozwoju firmy
 • Zatrudnienie w oparciu o kontrakt menedżerski
 • Atrakcyjne, konkurencyjne warunki finansowe oaz benefit w postaci opieki medycznej
 • Niezbędne narzędzia pracy

Osoby zainteresowane pracą na w/w stanowisku prosimy o przesłanie aplikacji (CV i list motywacyjny
w formacie PDF) w terminie do dnia 31.07.2020 roku za pomocą przycisku aplikowania.
W temacie e-maila proszę wpisać nr referencyjny ogłoszenia: ELOG/12/2020

Aplikacja powinna zawierać dane osobowe zgodnie z art. 22¹§1 Kodeksu Pracy. W przypadku, gdyby Państwa aplikacja zawierała dane osobowe szczególnej kategorii (art. 9 ust. 1 RODO), prosimy o umieszczenie w swojej aplikacji następującej klauzuli (jej brak będzie skutkował anonimizacją takich danych):
(1)     Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ENERGA Logistyka Sp. z o.o.
ul. Otolińska 25, 09-407 Płock,
moich danych osobowych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, uzyskanych przez ENERGA Logistyka Sp. z o.o. w procesie rekrutacji z mojej inicjatywy.”
W przypadku, gdyby byliby Państwo zainteresowani udziałem w kolejnych/przyszłych rekrutacjach prosimy o wyrażenie dodatkowej zgody według poniższego wzoru:
 
(2)     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ENERGA Logistyka Sp. z o.o. ul. Otolińska 25, 09-407 Płock, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, na którą aktualnie aplikuję.”
 
Energa Logistyka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna - Rekrutacja
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:
 
1) Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Energa Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą
w Płocku, przy ul. Otolińskiej 25 (kod pocztowy: 09-407), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000074173, posiadająca NIP: 774-10-17-492, REGON 610246708, kapitał zakładowy: 1.075.500 zł.
2) Nasze dane kontaktowe to: [email protected], adres korespondencyjny: Energa Logistyka Sp. z o.o., ul. Otolińska 25, 09-407 Płock.
3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
5) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu (w tym zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie na przetwarzanie nadmiarowo przesłanych danych zwykłych). Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie, ustalenie, obrona roszczeń.
6) Podanie danych oraz zgoda są dobrowolne.
7) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a) Uprawnione organy publiczne,
b) Podmioty dostarczające korespondencję,
c) Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
d) Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
8) Państwa dane przetwarzane będą do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, w ramach której Państwa aplikacja została do nas przesłana.
9) Informujemy o przysługującym prawie do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) przenoszenia danych,
e) wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
f) usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust 3 RODO,
g) w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
10) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Oferta ważna do: 31.07.2020 r.   

Ogłoszenie archiwalne