Oferta pracy

Kierownik Wydziału Organizacji i Administracji

PGE Gryfino 2050 sp. z o.o.

PGE Gryfino 2050 sp. z o.o.

76

Nowe Czarnowo (pow. gryfiński)

Twój zakres obowiązków

 • Nadzór nad obszarem HR (w tym: nadzór nad realizacją umowy wsparcia oraz procesem rekrutacji, rozliczania delegacji, obsługą ZFŚS, ubezpieczeniami pracowniczymi, świadczeniami medycznymi, PPE, PPK),

 • Nadzór i koordynacja działań w zakresie obszaru zakupów (w tym nadzór nad realizacją umowy wsparcia, opracowywanie specyfikacji zamówień, projektów umów, zmian do umów, rozeznanie rynku itp.),

 • Nadzór nad obszarem BHP (w tym: nadzór nad realizacją umowy wsparcia oraz nad szkoleniami i Oceną Ryzyka Zawodowego),

 • Nadzór nad obszarem zarządzania majątkiem w zakresie gospodarki nieruchomościami, w tym podatek od nieruchomości, opłaty za prawo wieczystego użytkowania, prowadzenie dokumentacji właścicielskiej dla gruntów i budynków – decyzje administracyjne, wypisy z ksiąg wieczystych, akty notarialne, dokumentacja geodezyjna; prowadzenie ewidencji nieruchomości; przeglądy budowlane, obligatoryjne pomiary, sporządzanie i nadzorowanie umów najmu budynków i pomieszczeń, obsługa umów najmu (naliczanie czynszów, rozliczanie mediów, rozliczenia, kalkulacje, fakturowanie, korespondencja), itp.,

 • Nadzór nad flotą samochodową,

 • Nadzór i koordynacja spraw związanych z przygotowywaniem dokumentów na posiedzenia organów Spółki (Zarządu, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników), w tym prowadzenie rejestrów,

 • Nadzór i koordynacja współpracy w zakresie usług wsparcia prawnego (zlecanie i rozliczanie zadań),

 • Nadzór i koordynacja opracowywania i wydawania DSZ,

 • Nadzór i koordynacja udzielania pełnomocnictw i upoważnień oraz prowadzenie ich rejestrów,

 • Nadzór nad obsługą kancelaryjną Spółki (dokumenty przychodzące i wychodzące),

 • Nadzór i koordynacja działań w zakresie obszaru RODO i Compliance,

 • Nadzór nad prowadzeniem spraw organizacyjnych, w tym m.in. koordynowanie działań związanych ze zmianami w KRS, CRBR, KW,

 • Koordynacja spraw z zakresu dialogu ze stroną społeczną oraz pozostałymi interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne,

 • minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników,

 • biegła znajomość prawa pracy, prawa cywilnego, prawa administracyjnego i kodeksu postępowania w administracji, kodeksu spółek handlowych, prawa zamówień publicznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o związkach zawodowych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych,

 • znajomość programu SAP,

 • biegła znajomość obsługi pakietu MS Office, w tym posługiwanie się Excelem w stopniu biegłym.

Mile widziane

 • studia podyplomowe lub szkolenia z zakresu HR, zamówień publicznych,

 • znajomość języka angielskiego,

 • znajomość specyfiki branży,

 • prawo jazdy kat. B.

 • Wymagania dodatkowe:

 • wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne i interpersonalne,

 • komunikatywność i dobra organizacja pracy,

 • zdolności analityczne, dokładność, skrupulatność, systematyczność,

 • umiejętność pracy pod presją czasu,

 • umiejętność pracy zespołowej,

 • dyspozycyjność,

 • otwartość na zmiany.

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • pakiet benefitów i świadczeń dodatkowych,

 • dobrą atmosferę pracy w dynamicznym zespole,

 • możliwość osobistego rozwoju i zdobywanie nowych doświadczeń,

 • dodatkowe 4 dni urlopu,

 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka (14 sierpnia).

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • program emerytalny

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • dodatkowy urlop

PGE Gryfino 2050 sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego. Gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Stale się zmieniamy, by realizować nasze strategiczne cele, w tym osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Jesteśmy liderem transformacji energetycznej w Polsce.

PGE Gryfino 2050 sp. z.o.o spółka należąca do Grupy Kapitałowej PGE zajmująca się realizacją projektu inwestycyjnego budowa bloków gazowo-parowych.

Przewiń do profilu firmy