Kierownik Wyszkolenia

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 06.12.2018
 • Ważna jeszcze 24 dni (do 05.01.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  POLSKI ZWIĄZEK BOKSERSKI

  Polski Związek Bokserski ogłasza KONKURS OTWARTY

  NA STANOWISKO KIEROWNIKA WYSZKOLENIA

  POLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO

  Kierownik Wyszkolenia

  Miejsce pracy: Warszawa

  OPIS STANOWISKA:

  • Przestrzeganie ustalonych przez PZB zasad organizacji szkolenia, kwalifikacji do kadry i reprezentacji narodowej oraz przepisów i regulaminów Związku
  • Nadzór nad przygotowaniem i realizacją ramowych, indywidualnych i grupowych planów szkoleniowych zgodnych z oczekiwaniami PZB i MSiT
  • Współpraca z trenerami kadry narodowej, trenerami współpracującymi oraz trenerami ośrodków szkoleniowych i szkoły mistrzostwa sportowego, w zakresie planowania, opiniowania i kontroli
  • Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej w systemie elektronicznym i papierowym zgodnie z wymogami Związku i Ministerstwa
  • Składanie okresowych sprawozdań zgodnie z wymogami PZB i MSiT
  • Współpraca z biurem Związku w zakresie opracowywania ofert programowych i sprawozdań do MSiT

  WYMAGANIA:

  • Wykształcenie wyższe,
  • Posiadanie uprawnień trenera boksu minimum pierwszej klasy,
  • Minimum 10-letni staż pracy szkoleniowej w boksie,
  • Minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
  • Przedłożenie koncepcji pracy Wydziału Wyszkolenia PZB w perspektywie najbliższego roku, t.j. 2019 oraz w perspektywie czteroletniej do Igrzysk Olimpijskich
  • Praktyczna znajomość dyscypliny i przepisów dotyczących boksu.
  • Praktyczna znajomość planowania i prowadzenia procesu szkolenia w boksie
  • Znajomość przepisów i procedur związanych z planowaniem i rozliczaniem akcji oraz programów szkoleniowych realizowanych na zlecenie MSiT,
  • Znajomość prowadzenia dokumentacji dotyczącej organizacji szkolenia,
  • Umiejętność podejmowania decyzji oraz pracy pod presją czasu,
  • Posiadanie umiejętności kierowania zespołem ludzi, w tym współpracy i zarządzania ludźmi.
  • Umiejętność koordynacji procesów o różnym – w tym wysokim – stopniu złożoności
  • Dyspozycyjność, w tym również gotowość do częstych wyjazdów służbowych.
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym
  • Znajomość pracy z komputerem
  • Prawo jazdy kat. B

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  • List motywacyjny
  • Kopia dowodu osobistego lub paszportu,
  • Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i klasę trenerską,
  • Dokument potwierdzający staż i charakter wykonywanej pracy,
  • Życiorys zawodowy
  • Koncepcja pracy Wydziału Wyszkolenia PZB w perspektywie najbliższego roku, t.j. 2019
  • Koncepcja pracy  Wydziału Wyszkolenia PZB w perspektywie czteroletniej do Igrzysk Olimpijskich
  • Zobowiązanie o gotowości podnoszenia posiadanych kwalifikacji trenerskich.
  Telefon kontaktowy: 733 - 225 - 555
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.