Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE I.119 z 04.05.2016) informuję:

iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Usługowe EZT S.A.,”EZT” Sp. z o.o., „EZT”’ SERWIS Sp. z o.o. i Agencja Ochrony Osób i Mienia „GARDA” Sp. z o.o.  z siedzibą w Sosnowcu przy ul.Modrzewiowej 7     

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.                                     

 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres bieżącej rekrutacji / lub jeśli udzielona zostanie odpowiednia zgoda  na okres przyszłych rekrutacji nie dłużej  jednak niż przez okres pięciu lat  
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
 • Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego procesu rekrutacji.

EZT S.A

Kierownik Zakładu Produkcyjnego

EZT S.AO firmie

EZT S.A

Kaliska 72

Praszka

Firma z ponad 25 letnim doświadczenie w branży profesjonalnych usług czystościowo-porządkowych oraz ochrony osób i mienia w zawiązku z dynamicznym rozwojem i potrzebą rozbudowywania struktur poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierownik Zakładu Produkcyjnego

Miejsce pracy: Praszka

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Zarządzanie i nadzór nad pracą zakładu w oparciu o przyjęte plany produkcyjne i finansowe,
 • Przygotowanie budżetu i dbanie o optymalizację produkcji, koordynowanie i kontrolę wydajności produkcji i terminowości zleceń,
 • Nadzór nad przestrzeganiem norm w zakresie bezpieczeństwa, jakości i standardów produkcji,
 • Ścisłą współpracę z kierownikami działów,
 • Współpracę z zagranicznymi klientami firmy oraz raportowanie wyników pracy do zarządu.

Od kandydatów na to stanowisko oczekujemy:

 • Doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym w firmie produkcyjnej dla branży Automotive,
 • Wykształcenia wyższego technicznego,
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem,
 • Znajomości narzędzi jakości – FMEA, APQP, Flow Chart, Control Plan, wymagania norm ISO, szkolenia z zakresu parametrów procesu 5S, 8D, Kaizen,
 • Umiejętności zarządzania podległym personelem, samodzielności w działaniu i podejmowaniu decyzji, bardzo dobrej organizacji pracy własnej i podległego zespołu.

W zamian za Twoje zaangażowanie i efekty pracy oferujemy:

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie wraz z dodatkowymi benefitami (prywatna opieka medyczna),
 • Niezbędne narzędzia pracy, w tym samochód służbowy,
 • Szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz realne możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku.
CV należy przesłać klikając APLIKUJ na dole,
w temacie wpisując nazwę stanowiska.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie odrębnych zgód w dokumentach aplikacyjnych:

 • Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.
 • Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na okres przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat.
 • Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku – zdjęcia zawartego w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.
 • Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku – zdjęcia zawartego w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat. 
bottom

Firma z ponad 25 letnim doświadczenie w branży profesjonalnych usług czystościowo-porządkowych oraz ochrony osób i mienia w zawiązku z dynamicznym rozwojem i potrzebą rozbudowywania struktur poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierownik Zakładu Produkcyjnego

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Zarządzanie i nadzór nad pracą zakładu w oparciu o przyjęte plany produkcyjne i finansowe,
 • Przygotowanie budżetu i dbanie o optymalizację produkcji, koordynowanie i kontrolę wydajności produkcji i terminowości zleceń,
 • Nadzór nad przestrzeganiem norm w zakresie bezpieczeństwa, jakości i standardów produkcji,
 • Ścisłą współpracę z kierownikami działów,
 • Współpracę z zagranicznymi klientami firmy oraz raportowanie wyników pracy do zarządu.

Od kandydatów na to stanowisko oczekujemy:

 • Doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym w firmie produkcyjnej dla branży Automotive,
 • Wykształcenia wyższego technicznego,
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem,
 • Znajomości narzędzi jakości – FMEA, APQP, Flow Chart, Control Plan, wymagania norm ISO, szkolenia z zakresu parametrów procesu 5S, 8D, Kaizen,
 • Umiejętności zarządzania podległym personelem, samodzielności w działaniu i podejmowaniu decyzji, bardzo dobrej organizacji pracy własnej i podległego zespołu.

W zamian za Twoje zaangażowanie i efekty pracy oferujemy:

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie wraz z dodatkowymi benefitami (prywatna opieka medyczna),
 • Niezbędne narzędzia pracy, w tym samochód służbowy,
 • Szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz realne możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku.
CV należy przesłać klikając APLIKUJ na dole,
w temacie wpisując nazwę stanowiska.

Prosimy o zamieszczenie odrębnych zgód w dokumentach aplikacyjnych:

 • Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.
 • Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na okres przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat.
 • Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku – zdjęcia zawartego w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.
 • Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku – zdjęcia zawartego w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat. 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne