Ta oferta pracy jest nieaktualna od 296 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Zakładu Projektowego

 • Łódź, łódzkie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 29.08.2017

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”

  ogłasza konkurs na stanowisko:

  Kierownik Zakładu Projektowego
  Miejsce pracy: Łódź

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe techniczne ze specjalnością inżynieria materiałowa lub włókiennictwo,
  • Co najmniej stopień naukowy doktora lub studia doktoranckie w fazie końcowej,
  • Udokumentowany dorobek naukowy,
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (warunek konieczny),
  • Umiejętność zarządzania zespołem projektowym,
  • Minimum 5-letni staż na stanowisku naukowym, w tym minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik zespołu projektowego,
  • Dobra orientacja w panujących trendach i innowacjach technologicznych z w/w branż,
  • Predyspozycje do samodzielnej realizacji badań naukowych i prac rozwojowych,
  • Doświadczenie w koordynowaniu projektów badawczych i rozwojowych,
  • Umiejętność prowadzenia rozeznania w zakresie nowych technologii, trendów badawczych, procesów innowacyjnych,
  • Umiejętność analitycznego, kreatywnego myślenia,
  • Odpowiedzialność, dobra organizacja pracy,
  • Dyspozycyjność,
  • Odporność na stres.

  Dodatkowe atuty:

  • Znajomość innych języków obcych,
  • Znajomość metodyk zarządzania projektami (m.in. Prince, PMBOK).

  Zakres obowiązków:

  • Planowanie i organizacja bieżącej pracy Zakładu Projektowego,
  • Zarządzanie personelem i jego motywacja,
  • Kształtowanie postaw pracowniczych nakierowanych na innowacyjność i kreatywność,
  • Ścisła i ciągła współpraca z pozostałymi Zakładami Instytutu,
  • Nadzór i praca naukowo-badawcza nad innowacyjnymi produktami oraz koordynacja projektów naukowo-badawczych i nadzór nad ich wykonaniem,
  • Nadzór  nad sporządzaniem dokumentacji projektowej, w tym dokonywanie analiz i interpretacji wyników,
  • Współudział w komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
  • Kreowanie innowacyjnych rozwiązań podczas wdrażania nowych produktów i usług,
  • Monitorowanie i analiza rynków i trendów technologicznych w branży, w tym bieżące monitorowanie rynku i nowych składników oraz surowców,
  • Reprezentowanie Instytutu podczas konferencji naukowych i innych spotkań.
  Liczba dostępnych stanowisk: 1
  Forma zatrudnienia - umowa o pracę

  Oferty w postaci:

  • curriculum vitae,
  • listu motywacyjnego,
  • dodatkowych dokumentów (kopie) potwierdzających kwalifikacje

   

  Należy dostarczyć bezpośrednio na adres Działu Zatrudnienia i Płac w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko: Kierownik zakładu projektowego ”, bądź za pomocą przycisku aplikowania, do dn. 18.09.2017 r.
   
  W ofercie powinna być zamieszczona klauzula odnośnie przetwarzania danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji – ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).
   
  Dział Zatrudnienia i Płac
  Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
  ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3
  90-965 Łódź
  tel. centr.: +48 42 637-37-10
  tel. sekretariat: +48 42 637-37-63
  fax: +48 42 636-92-26