Kierownik Zespołów Budów

Experum HRO firmie

 • Gdańsk, pomorskie

 • Ważna jeszcze 14 dni
  do: 22 lip 2020
 • Umowa o pracę, Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator
EXPERUM Human Resources jest firmą doradztwa personalnego, która od ponad 25 lat wspiera swoich Klientów w rekrutacji i realizacji projektów doradczych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
 
Dla naszego Klienta, firmy z branży sanitarnej, poszukujemy osoby na stanowisko:
Kierownik Zespołów Budów
Miejsce pracy: Gdańsk
nr ref.: 8766/KZB

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne: Inżynieria Środowiska lub pokrewne,
 • min. 5 lat doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem,
 • posiadanie uprawnień budowlanych będzie dodatkowym atutem,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz odpowiedzialność, sumienność, odporność na stres.

Obowiązki:

 • nadzór i współpraca z Kierownikami Kontraktu nad realizowanymi przez nich zleceń (kontraktów),
 • zarządzanie podległymi pracownikami,
 • współpraca z Zarządem w zakresie budowy i koordynowania zespołów realizujących kontrakty, a także wyboru podwykonawców i poddostawców,
 • nadzór nad poprawnością sporządzonych umów i zleceń dla podwykonawców, oraz właściwym ich późniejszym rozliczeniem,
 • nadzór nad przeprowadzaniem ocen okresowych pracowników oraz zatwierdzanie kart ewidencji,
 • raportowanie do Zarządu w zakresie przebiegu realizacji poszczególnych kontraktów tj. terminy, zagrożenia i wyniki finansowe,
 • dbałość o zachowanie przez podległych pracowników wewnętrznych procedur, dyscypliny pracy, przepisów BHP i p-poż. oraz tajemnicy służbowej.

Nasz Klient oferuje:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B,
 • pakiet benefitów,
 • ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.

Prosimy o przesłanie aplikacji (CV i listu motywacyjnego) wraz z podaniem numeru referencyjnego w temacie wiadomości za pomocą przycisku Aplikuj.

W swojej aplikacji proszę umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Janusza Dziewita prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Experum HR JANUSZ DZIEWIT, ul. Karola Szajnochy 11/5, 50-076 Wrocław, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, a w szczególności mojego wizerunku na potrzeby obecnego procesu rekrutacji/obecnego i przyszłych procesów rekrutacji”

Obowiązek informacyjny: Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Janusz Dziewit prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Experum HR JANUSZ DZIEWIT ul. Karola Szajnochy 11/5, 50-076 Wrocław.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celach rekrutacyjnych, na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i dostarczenia danych wyłącznie objętych tym przepisem, tj.: imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego wykształcenia) lub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji. W przypadku zakończenia procesu rekrutacyjnego, gdy nie była wyrażana dodatkowa zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne, Pani/Pana dane osobowe będą archiwizowane w celach dowodowych, przez okres właściwy dla upływu przedawnienia roszczeń, który wynosi maksymalnie 10 lat.

Informujemy ponadto, że ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, wysyłając informację na adres e-mail [[email protected]]. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej. Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

EXPERUM Human Resources jest firmą doradztwa personalnego, która od ponad 25 lat wspiera swoich Klientów w rekrutacji i realizacji projektów doradczych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
 
Dla naszego Klienta, firmy z branży sanitarnej, poszukujemy osoby na stanowisko:
Kierownik Zespołów BudówNumer ref.: nr ref.: 8766/KZB

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne: Inżynieria Środowiska lub pokrewne,
 • min. 5 lat doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem,
 • posiadanie uprawnień budowlanych będzie dodatkowym atutem,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz odpowiedzialność, sumienność, odporność na stres.

Obowiązki:

 • nadzór i współpraca z Kierownikami Kontraktu nad realizowanymi przez nich zleceń (kontraktów),
 • zarządzanie podległymi pracownikami,
 • współpraca z Zarządem w zakresie budowy i koordynowania zespołów realizujących kontrakty, a także wyboru podwykonawców i poddostawców,
 • nadzór nad poprawnością sporządzonych umów i zleceń dla podwykonawców, oraz właściwym ich późniejszym rozliczeniem,
 • nadzór nad przeprowadzaniem ocen okresowych pracowników oraz zatwierdzanie kart ewidencji,
 • raportowanie do Zarządu w zakresie przebiegu realizacji poszczególnych kontraktów tj. terminy, zagrożenia i wyniki finansowe,
 • dbałość o zachowanie przez podległych pracowników wewnętrznych procedur, dyscypliny pracy, przepisów BHP i p-poż. oraz tajemnicy służbowej.

Nasz Klient oferuje:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B,
 • pakiet benefitów,
 • ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.

Prosimy o przesłanie aplikacji (CV i listu motywacyjnego) wraz z podaniem numeru referencyjnego w temacie wiadomości za pomocą przycisku Aplikuj.

W swojej aplikacji proszę umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Janusza Dziewita prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Experum HR JANUSZ DZIEWIT, ul. Karola Szajnochy 11/5, 50-076 Wrocław, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, a w szczególności mojego wizerunku na potrzeby obecnego procesu rekrutacji/obecnego i przyszłych procesów rekrutacji”

Obowiązek informacyjny: Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Janusz Dziewit prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Experum HR JANUSZ DZIEWIT ul. Karola Szajnochy 11/5, 50-076 Wrocław.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celach rekrutacyjnych, na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i dostarczenia danych wyłącznie objętych tym przepisem, tj.: imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego wykształcenia) lub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji. W przypadku zakończenia procesu rekrutacyjnego, gdy nie była wyrażana dodatkowa zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne, Pani/Pana dane osobowe będą archiwizowane w celach dowodowych, przez okres właściwy dla upływu przedawnienia roszczeń, który wynosi maksymalnie 10 lat.

Informujemy ponadto, że ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, wysyłając informację na adres e-mail [[email protected]]. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej. Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Ogłoszenie archiwalne