SGB-BANK S.A.

Kierownik Zespołu Bankowości Mobilnej i Internetowej

SGB-BANK S.A.O firmie

 • 60-462 Poznań, Szarych Szeregów 23a

  Poznań, wielkopolskie
 • Ogłoszenie wygasło 4 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik
top

Kierownik Zespołu Bankowości Mobilnej i Internetowej

Miejsce pracy: Poznań

Osoba zatrudniona na stanowisku Kierownika jest odpowiedzialna za organizację pracy Zespołu pod kątem rozwoju i utrzymania elektronicznych kanałów dla banków spółdzielczych
i klientów (bankowość mobilna i internetowa). Linia raportowania  - Dyrektor Biura.

Zakres odpowiedzialności

 • Rozwój, motywacja i zaangażowanie zespołu;
 • Rozwoju i utrzymanie kanałów zdalnych: mobile, internet;
 • Budowa i wdrożenie innowacyjnych funkcjonalności w bankowości mobilnej
  i internetowej;
 • Realizacja celów biznesowych w zakresie sprzedaży usług i produktów bankowych
  w bankowości mobilnej i internetowej;
 • Stałe poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań i produktów w zakresie kanałów zdalnych dla wzrostu biznesu bankowości spółdzielczej oraz identyfikowanie obszarów zmian;
 • Efektywna współpraca z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju oferty produktowej dla klientów indywidualnych;
 • Rozwój i popularyzacja płatności mobilnych wśród Klientów banku oraz banków spółdzielczych;
 • Aktywna współpraca z dostawcami usług i partnerami banku;
 • Migrację klientów i banków spółdzielczych do systemu centralnego;
 • Zapewnienie odpowiednich poziomów SLA dla banków spółdzielczych;
 • Wzrost satysfakcji (NPS) klientów i banków spółdzielczych;
 • Wdrażanie projektów;
 • Sprzedaż wewnętrzna w ramach Zrzeszenia (‘buy in’) oferowanych rozwiązań.

Oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe;
 • Praktyczna znajomość metod zarządzania zespołem i prowadzenia projektów; w tym metod zwinnych;
 • Odporność na stres, umiejętności interpersonalne, komunikacyjne, budowanie relacji;
 • Nieszablonowe myślenie, otwartość i nastawienie na zespół;
 • Współpraca z partnerami;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Umiejętności analityczne;

Oferujemy

 • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w ramach umowy o pracę
 • System szkoleń i programów rozwojowych
 • Opieka
  medyczna
 • Dofinansowanie
  do wakacji
 • Bezpłatny
  parking
 • Atrakcyjny
  PPE
 • Preferencyjne warunki pakietu sportowego
 • Dostęp do nowych technologii

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę SGB-Bankowi S.A. na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji..”

Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Jeżeli chce Pan/Pani, abyśmy zachowali przesłane dokumenty również dla celów przyszłych rekrutacji, bardzo prosimy o dopisanie dodatkowo poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych moich danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji przez okres 6 miesięcy od daty przesłania niniejszego dokumentu, w celu ich analizy pod kątem prowadzonych w SGB-Banku S.A. procesów rekrutacyjnych."

 

Klauzula informacyjna:

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) SGB-Bank S.A. informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000058205, NIP 777-000-53-62, REGON 004848247, kapitał zakładowy: 411 383 100,00 zł (wpłacony w całości), zwany dalej „Bankiem”.

 

 1. Inspektor Ochrony Danych

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: [email protected] lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

 • Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celu realizacji procesu rekrutacji/i przyszłych rekrutacji - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia oraz realizacja przez Bank obowiązków prawnych ciążących na Banku, tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z przepisami Kodeksu pracy.

 

 1. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji/przez okres niezbędny do realizacji procesu przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po zakończeniu rekrutacji Pana dane zostaną usunięte.

 

 1. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Pani/Pana dane są przeznaczone dla Banku w procesie rekrutacji/w procesach przyszłych rekrutacji.

 

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 • Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji/i w procesach przyszłych rekrutacji.

Osoba zatrudniona na stanowisku Kierownika jest odpowiedzialna za organizację pracy Zespołu pod kątem rozwoju i utrzymania elektronicznych kanałów dla banków spółdzielczych
i klientów (bankowość mobilna i internetowa). Linia raportowania  - Dyrektor Biura.

Kierownik Zespołu Bankowości Mobilnej i Internetowej

Zakres odpowiedzialności

 • Rozwój, motywacja i zaangażowanie zespołu;
 • Rozwoju i utrzymanie kanałów zdalnych: mobile, internet;
 • Budowa i wdrożenie innowacyjnych funkcjonalności w bankowości mobilnej
  i internetowej;
 • Realizacja celów biznesowych w zakresie sprzedaży usług i produktów bankowych
  w bankowości mobilnej i internetowej;
 • Stałe poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań i produktów w zakresie kanałów zdalnych dla wzrostu biznesu bankowości spółdzielczej oraz identyfikowanie obszarów zmian;
 • Efektywna współpraca z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju oferty produktowej dla klientów indywidualnych;
 • Rozwój i popularyzacja płatności mobilnych wśród Klientów banku oraz banków spółdzielczych;
 • Aktywna współpraca z dostawcami usług i partnerami banku;
 • Migrację klientów i banków spółdzielczych do systemu centralnego;
 • Zapewnienie odpowiednich poziomów SLA dla banków spółdzielczych;
 • Wzrost satysfakcji (NPS) klientów i banków spółdzielczych;
 • Wdrażanie projektów;
 • Sprzedaż wewnętrzna w ramach Zrzeszenia (‘buy in’) oferowanych rozwiązań.

Oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe;
 • Praktyczna znajomość metod zarządzania zespołem i prowadzenia projektów; w tym metod zwinnych;
 • Odporność na stres, umiejętności interpersonalne, komunikacyjne, budowanie relacji;
 • Nieszablonowe myślenie, otwartość i nastawienie na zespół;
 • Współpraca z partnerami;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Umiejętności analityczne;

Oferujemy

 • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w ramach umowy o pracę
 • System szkoleń i programów rozwojowych
 • Opieka
  medyczna
 • Dofinansowanie
  do wakacji
 • Bezpłatny
  parking
 • Atrakcyjny
  PPE
 • Preferencyjne warunki pakietu sportowego
 • Dostęp do nowych technologii

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę SGB-Bankowi S.A. na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji..”

Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Jeżeli chce Pan/Pani, abyśmy zachowali przesłane dokumenty również dla celów przyszłych rekrutacji, bardzo prosimy o dopisanie dodatkowo poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych moich danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji przez okres 6 miesięcy od daty przesłania niniejszego dokumentu, w celu ich analizy pod kątem prowadzonych w SGB-Banku S.A. procesów rekrutacyjnych."

 

Klauzula informacyjna:

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) SGB-Bank S.A. informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000058205, NIP 777-000-53-62, REGON 004848247, kapitał zakładowy: 411 383 100,00 zł (wpłacony w całości), zwany dalej „Bankiem”.

 

 1. Inspektor Ochrony Danych

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: [email protected] lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

 • Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celu realizacji procesu rekrutacji/i przyszłych rekrutacji - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia oraz realizacja przez Bank obowiązków prawnych ciążących na Banku, tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z przepisami Kodeksu pracy.

 

 1. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji/przez okres niezbędny do realizacji procesu przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po zakończeniu rekrutacji Pana dane zostaną usunięte.

 

 1. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Pani/Pana dane są przeznaczone dla Banku w procesie rekrutacji/w procesach przyszłych rekrutacji.

 

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 • Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji/i w procesach przyszłych rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy