Kierownik Zespołu Obsługi Polis

Unum Życie TUiR S.A.

Unum Życie TUiR S.A.

aleja Jana Pawła II 17

Wola

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Zarządzanie zespołem zajmującym się obsługą zmian i płatności polis indywidualnych oraz udzielaniem wsparcia dla sieci sprzedaży w tym zakresie.

 • Koordynacja i rozwój procesów oraz procedur związanych ze: zmianami na polisach, wznowieniami, rezygnacjami, zwrotami składek, z płatnościami składek.

 • Utrzymywanie sprawnej realizacji procesów.

 • Współpraca z dostawcami w obszarze Obsługi Klienta.

 • Rozwój i motywowanie zespołu.

 • Odpowiedzialność za realizację KPI i celów zespołów.

Nasze wymagania

 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

 • Znajomość produktów ubezpieczeniowych.

 • Znajomość procesów operacyjnych w firmie ubezpieczeniowej.

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 • Umiejętność analitycznego myślenia.

 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.

 • Bardzo dobre umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.

Mile widziane

 • Znajomość metodologii zarządzania procesami i umiejętność ich wykorzystania w praktyce.

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • elastyczny czas pracy

 • kawa / herbata

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku