Oferta pracy

Kierownik Zespołu "Ośrodek Regionalny Północ"

Polska Agencja Żeglugi PowietrznejO firmie

 • Gdańsk, pomorskie

 • Ogłoszenie wygasło 22 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Kierownik Zespołu "Ośrodek Regionalny Północ"Numer ref.: ABZR/104/2020

Główne zadania na stanowisku:

 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (Porty Lotnicze, ULC, Urzędy właściwe lokalnie) oraz reprezentowanie PAŻP w zakresie zgodnym z posiadanymi pełnomocnictwami.
 • Współpraca ze służbami technicznymi i operacyjnymi w zakresie sprawności i dostępności systemów technicznych w podległych obiektach.
 • Współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych w ramach danego Regionalnego Ośrodka KRL w zakresie planowania potrzeb związanych z bieżącym użytkowaniem obiektów oraz realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.
 • Koordynacja we współpracy z innymi biurami PAŻP spraw związanych z administrowaniem nieruchomości w podległych obiektach.
 • Zapewnienie nadzoru nad realizacją usług dostawców określonych przez Biuro Administracji w zakresie utrzymania w sprawności podległych obiektów, w tym potwierdzenie należytego wykonania dostaw i usług eksploatacyjnych.
 • Koordynacja działań w zakresie ochrony środowiska.
 • Nadzór i koordynacja nad opracowywaną przez podległy zespół dokumentacją na towary i usługi w zakresie prowadzonej administracyjnej i logistycznej obsługi podległego Ośrodka.
 • Nadzór i koordynacja z Biurem Administracyjnym gospodarki meblami w ramach danego Ośrodka.
 • Realizacja zadań kontrolnych w podległych strukturach organizacyjnych w odniesieniu do regulaminów wewnętrznych (RO, RP) zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami. 
 • Nadzór i koordynacja w zakresie planowania kosztów związanych z eksploatacją i administracją obiektów PAŻP w zarządzanym Ośrodku. 
 • Wsparcie w zakresie koordynacji i nadzoru nad realizacją prowadzonych w danym regionie inwestycji i remontów. 
 • Nadzór i koordynacja w zakresie budżetu podległego Ośrodka. 

Wymagania wobec kandydatów:

 • Przy wykształceniu średnim doświadczenie w kierowaniu zespołem składającym się z minimum 5 osób powyżej 15 lat.
 • Przy wykształceniu wyższym o kierunkach Zarządzanie, Ekonomia doświadczenie w kierowaniu zespołem składającym się z minimum 5 osób powyżej 5 lat.
 • Doświadczenie zawodowe minimum 5 lat na stanowisku pracownika zarządzającego zespołem minimum 5 osób w zakresie administracji obiektowej.
 • Ukończone kursy managerskie I i II stopnia.
 • Ukończone kursy z zakresu zarządzania personelem.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.
 • Prawo jazdy kat. B.

Wymagania mile widziane:

 • Bardzo dobra znajomość obsługi MS office.
 • Umiejętność pracy z programem AutoCad.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów relacji międzyludzkich.
 • Komunikatywność.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji do dnia 30.10.2020r.

„Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a po dniu 25 maja 2018 r do art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako administrator danych osobowych (Warszawie, ul. Wieżowa 8, mail: [email protected], tel. (+48 22 574 59 43) , IOD - email: [email protected]) moich danych osobowych, jeżeli będą wykraczały poza zakres art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie zawartym w mojej aplikacji, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Zgodnie z art. 13 RODO oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Jak również, że archiwizacja dokumentów, w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji”. Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli pracodawca uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikuje je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych.

Za wszystkie aplikacje dziękujemy.

Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy