IT Card Centrum Technologii Płatniczych SA

Kierownik Zespołu Płatności

IT Card Centrum Technologii Płatniczych SAO firmie

IT Card Centrum Technologii Płatniczych SA

Jutrzenki 139

Warszawa

Głównym przedmiotem działalności ITCARD jest obsługa bankomatów, terminali płatniczych POS, kart płatniczych VISA i Mastercard oraz obsługa autoryzacji transakcji płatniczych. ITCARD Centrum Technologii Płatniczych SA jest drugim, największym centrum obsługi i procesingu bankomatów w Polsce. Do ITCARD należy ogólnopolska sieć bankomatów Planet Cash, sieć terminali płatniczych Planet Pay oraz internetowa galeria handlowa Planet Plus. Obecnie poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Kierownik Zespołu Płatności
Miejsce pracy: Warszawa

OPIS STANOWISKA:

 • przygotowanie raportu Cash Flow dla Grupy ITCARD oraz jego aktualizacja,
 • nadzór i zarządzanie środkami na rachunkach bankowych,
 • analiza rynku w zakresie możliwości inwestowania środków zgodnie z polityką firmy,
 • przedkładanie propozycji inwestowania środków pieniężnych,
 • udział w przygotowywaniu długo i krótkookresowych planów finansowych,
 • przygotowywanie raportów finansowych zgodnie z listą raportów zatwierdzoną przez przełożonego,
 • organizowanie i nadzorowanie prac podległego zespołu,
 • wyznaczanie pracownikom zadań i kontrolowanie poprawności ich wykonania,
 • koordynacja procesu rozliczeń pomiędzy ITCARD a instytucjami współpracującymi,
 • kontrola płynności finansowej, zabezpieczenia ryzyka kursowego oraz stóp procentowych,
 • współpraca z pozostałymi komórkami firmy oraz całej Grupy ITCARD.

WYMAGANIA:

 • wyższe wykształcenie ekonomiczne lub z dziedzin pokrewnych,
 • minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • znajomość rynku finansowego,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • orientacja na cel,
 • umiejętność współpracy w zespole.

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • dodatkowe benefity (m.in. ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, karta Multisport, owocowe wtorki),
 • elastyczny czas pracy,
 • pracę w miłej atmosferze i przyjaznym zespole,
 • szkolenia oraz kursy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000640662 NIP 525-252-32-89, REGON 145907986, dalej zwany „ITCARD”, jako administrator danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w kwestionariuszu dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji. Informujemy, że podanie danych osobowych, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte. W przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do ich przeprowadzenia lub do czasu odwołania tej zgody.
 
W celu związanym z prowadzeniem rekrutacji ITCARD może przekazać Pani/Pana dane osobowe podmiotom, którym powierzył przetwarzanie tych danych na postawie zawartej umowy.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne ich usunięcie. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z ITCARD pod adresem: [email protected]
 
W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza, ITCARD będzie przetwarzał takie informacje tylko w sytuacji, gdy wyrazi Pani/Pan na to dodatkową zgodę, w stosunku do której przysługuje Pani/Panu prawo jej odwołania w dowolnym momencie. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych przepisach jest dobrowolne i dla mnie korzystne.
 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem [email protected]

Głównym przedmiotem działalności ITCARD jest obsługa bankomatów, terminali płatniczych POS, kart płatniczych VISA i Mastercard oraz obsługa autoryzacji transakcji płatniczych. ITCARD Centrum Technologii Płatniczych SA jest drugim, największym centrum obsługi i procesingu bankomatów w Polsce. Do ITCARD należy ogólnopolska sieć bankomatów Planet Cash, sieć terminali płatniczych Planet Pay oraz internetowa galeria handlowa Planet Plus. Obecnie poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Kierownik Zespołu Płatności
Miejsce pracy: Warszawa

OPIS STANOWISKA:

 • przygotowanie raportu Cash Flow dla Grupy ITCARD oraz jego aktualizacja,
 • nadzór i zarządzanie środkami na rachunkach bankowych,
 • analiza rynku w zakresie możliwości inwestowania środków zgodnie z polityką firmy,
 • przedkładanie propozycji inwestowania środków pieniężnych,
 • udział w przygotowywaniu długo i krótkookresowych planów finansowych,
 • przygotowywanie raportów finansowych zgodnie z listą raportów zatwierdzoną przez przełożonego,
 • organizowanie i nadzorowanie prac podległego zespołu,
 • wyznaczanie pracownikom zadań i kontrolowanie poprawności ich wykonania,
 • koordynacja procesu rozliczeń pomiędzy ITCARD a instytucjami współpracującymi,
 • kontrola płynności finansowej, zabezpieczenia ryzyka kursowego oraz stóp procentowych,
 • współpraca z pozostałymi komórkami firmy oraz całej Grupy ITCARD.

WYMAGANIA:

 • wyższe wykształcenie ekonomiczne lub z dziedzin pokrewnych,
 • minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • znajomość rynku finansowego,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • orientacja na cel,
 • umiejętność współpracy w zespole.

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • dodatkowe benefity (m.in. ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, karta Multisport, owocowe wtorki),
 • elastyczny czas pracy,
 • pracę w miłej atmosferze i przyjaznym zespole,
 • szkolenia oraz kursy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj.

IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000640662 NIP 525-252-32-89, REGON 145907986, dalej zwany „ITCARD”, jako administrator danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w kwestionariuszu dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji. Informujemy, że podanie danych osobowych, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte. W przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do ich przeprowadzenia lub do czasu odwołania tej zgody.
 
W celu związanym z prowadzeniem rekrutacji ITCARD może przekazać Pani/Pana dane osobowe podmiotom, którym powierzył przetwarzanie tych danych na postawie zawartej umowy.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne ich usunięcie. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z ITCARD pod adresem: [email protected]
 
W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza, ITCARD będzie przetwarzał takie informacje tylko w sytuacji, gdy wyrazi Pani/Pan na to dodatkową zgodę, w stosunku do której przysługuje Pani/Panu prawo jej odwołania w dowolnym momencie. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych przepisach jest dobrowolne i dla mnie korzystne.
 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem [email protected]

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne