Ta oferta pracy jest nieaktualna od 1170 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Zespołu Ryzyka Ubezpieczeniowego

 • Warszawa, mazowieckie
 • Kierownik
 • 05.05.2015

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.


  Nieziemsko zdolni ludzie, piorunująco ciekawa praca. PZU to pracodawca przez dużo p: oferujemy perspektywy rozwoju, atrakcyjne profity pozapłacowe, pracę z prestiżową marką… i wiele innych p. Więcej na pzu.pl/kariera i http://fb.com/pzukariera.
  Kierownik Zespołu Ryzyka Ubezpieczeniowego

  Miejsce pracy: Warszawa
  Nr ref.: 000000430


  Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za:

  • Przygotowywanie raportów o ryzyku ubezpieczeniowym,
  • Zapewnienie funkcjonowania procesu kalkulacji wymogu kapitałowego i marginesu ryzyka,
  • Opracowywanie i aktualizację metodyk i polityk regulujących zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym w Grupie PZU, w szczególności tych dotyczących dyrektywy Solvency II,
  • Nadzorowanie opiniowania aktów wewnętrznych dotyczących zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym,
  • Własną ocenę ryzyka i wypłacalności (ORSA) w zakresie ryzyka ubezpieczeniowego przy wykorzystaniu modeli aktuarialnych,
  • Współpracę ze spółkami zagranicznymi Grupy PZU w zakresie zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym,
  • Współpracę z instytucjami zewnętrznymi i organami nadzoru (UKNF, PIU, MF).


  Od wybranej osoby oczekujemy:

  • Min. 5-letniego doświadczenia w obszarze aktuarialnym lub ryzyk ubezpieczeniowych, w tym min. 2-letniego doświadczenia na stanowisku menedżerskim,
  • Wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: matematyka, nauki aktuarialne, ekonometria, metody ilościowe, fizyka,
  • Doświadczenia w tworzeniu dokumentów z zakresu ryzyka ubezpieczeniowego oraz znajomości „najlepszych praktyk” w obszarze zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym,
  • Znajomości technik aktuarialnych w zakresie odpowiadającym co najmniej aktuariuszowi,
  • Umiejętności tworzenia i znajomości modeli aktuarialnych dla ryzyk ubezpieczeniowych,
  • Wiedzy praktycznej z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, statystyki, matematyki finansowej, matematyki ubezpieczeń majątkowych i na życie,
  • Znajomości zasad wyznaczania wymogu kapitałowego dla ryzyka ubezpieczeniowego,
  • Wykonywanie obliczeń przy użyciu istniejącego modelu w Prophet lub ResQ,
  • Znajomości polskich przepisów prawa w zakresie ubezpieczeń i regulacji dotyczących dyrektywy Solvency II,
  • Wiedzy z zakresu rachunkowości ubezpieczycieli według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości,
  • Umiejętności tworzenia programów w SAS,
  • Biegłej znajomości MS Excel wraz z tworzeniem aplikacji w VBA,
  • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.


  W zamian oferujemy:

  • Pracę w renomowanej Firmie i realne perspektywy rozwoju
  • Atrakcyjny system wynagradzania
  • Program profesjonalnych szkoleń
  • Pakiet motywacyjny, m. in. opiekę medyczną, fundusz emerytalny
  • Produkty ubezpieczeniowe Grupy PZU do nabycia na preferencyjnych warunkach