NEWAG S.A.

Kierownik Zespołu Serwisu

NEWAG S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 7 dni temu
 • Kierownik
Jedna z naj­więk­szych pol­skich firm zaj­mu­ją­cych się pro­duk­cją, moder­ni­za­cją oraz napra­wami
taboru szy­no­wego, z wie­lo­let­nim bran­żo­wym doświad­cze­niem, poszu­kuje kan­dy­da­tek i kan­dy­da­tów
na sta­no­wi­sko: 

Kierownik Zespołu Serwisu

Miejsce pracy: Warszawa

Obo­wiązki:

 • nadzór nad terminową realizacją postanowień reklamacyjnych
 • delegowanie pracowników do komisyjnych ustaleń przyczyn reklamacji
 • nadzór nad rozliczaniem podległego personelu z wykonywanych postanowień reklamacyjnych
 • bieżący kontakt z Klientem w zakresie obsługi reklamacji
 • nadzór nad dokumentacją utrzymaniową pojazdów oraz przestrzeganiem terminów i zadań w niej zawartych
 • raportowanie kosztów, ilości reklamacji i czasu usunięcia usterki
 • organizacja szkoleń z obowiązujących procedur i instrukcji dla podległego personelu

Wyma­ga­nia:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • mile widziane 3-letnie doświadczenie w pracy na pokrewnym stanowisku
 • gotowość do częstych wyjazdów służbowych
 • umiejętności organizacyjne i planistyczne
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne
 • umiejętność współpracy w grupie
 • samodzielność, zaangażowanie

Ofe­ru­jemy:

 • mobilną pracę na terenie całego kraju
 • możliwość zdobycia doświadczenia oraz rozwoju zawodowego
 • uczestnictwo w innowacyjnych projektach
 • dofinansowanie do karty Multisport
 • uczestnictwo w szkoleniach
 • kurs języka angielskiego i niemieckiego
 • system premiowy
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Infor­mu­jemy, że skon­tak­tu­jemy się tylko z wybra­nymi kandydatami.

 

Jedna z naj­więk­szych pol­skich firm zaj­mu­ją­cych się pro­duk­cją, moder­ni­za­cją oraz napra­wami
taboru szy­no­wego, z wie­lo­let­nim bran­żo­wym doświad­cze­niem, poszu­kuje kan­dy­da­tek i kan­dy­da­tów
na sta­no­wi­sko: 

Kierownik Zespołu Serwisu

Obo­wiązki:

 • nadzór nad terminową realizacją postanowień reklamacyjnych
 • delegowanie pracowników do komisyjnych ustaleń przyczyn reklamacji
 • nadzór nad rozliczaniem podległego personelu z wykonywanych postanowień reklamacyjnych
 • bieżący kontakt z Klientem w zakresie obsługi reklamacji
 • nadzór nad dokumentacją utrzymaniową pojazdów oraz przestrzeganiem terminów i zadań w niej zawartych
 • raportowanie kosztów, ilości reklamacji i czasu usunięcia usterki
 • organizacja szkoleń z obowiązujących procedur i instrukcji dla podległego personelu

Wyma­ga­nia:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • mile widziane 3-letnie doświadczenie w pracy na pokrewnym stanowisku
 • gotowość do częstych wyjazdów służbowych
 • umiejętności organizacyjne i planistyczne
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne
 • umiejętność współpracy w grupie
 • samodzielność, zaangażowanie

Ofe­ru­jemy:

 • mobilną pracę na terenie całego kraju
 • możliwość zdobycia doświadczenia oraz rozwoju zawodowego
 • uczestnictwo w innowacyjnych projektach
 • dofinansowanie do karty Multisport
 • uczestnictwo w szkoleniach
 • kurs języka angielskiego i niemieckiego
 • system premiowy
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Infor­mu­jemy, że skon­tak­tu­jemy się tylko z wybra­nymi kandydatami.

 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy