Ta oferta pracy jest nieaktualna od 29 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Zespołu Sprawozdawczości

 • Zielona Góra, lubuskie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 27.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  EXALO DRILLING S.A. jest jednym z wiodących europejskich przesiębiorstw z sektora wierceń lądowych oraz profesjonalnych serwisów otworowych. Tradycja EXALO wywodzi się z połączenia takich firm jak: PNiG Kraków S.A., PNiG Jasło S.A., PNiG NAFTA S.A., PN „Diament” sp. z o.o. oraz ZRG Krosno sp. z o.o. Spółka posiada doświadczenie zbudowane w ponad 20 krajach Europy, Azji i Afryki. Jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych EXALO są ludzie.


  Kierownik Zespołu Sprawozdawczości
  (umowa na czas określony)

  Miejsce pracy: Piła/Zielona Góra
  Nr referencyjny 72-1/2018

  Główne zadania:

  • odpowiedzialność za sporządzanie wytycznych do polityki rachunkowości, w tym opracowanie planu kont Spółki oraz nadzór nad ich stosowaniem,
  • opracowywanie, wdrażanie i systematyczne doskonalenie polityki rachunkowości oraz zasad funkcjonowania rachunkowości w Spółce,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki w układzie jednostkowym jak i skonsolidowanym,
  • raportowanie procesu finansowego, zgodnie z wytycznymi w GK PGNiG – HFM,
  • nadzór nad ustalaniem i koordynacją harmonogramów zamknięć okresów sprawozdawczych Spółki,
  • odpowiedzialność za konsolidację sprawozdań finansowych Spółki ze sprawozdaniami finansowymi spółek zależnych,
  • współpraca ze spółkami zależnymi Spółki w zakresie rachunkowości,
  • odpowiedzialność za proces badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta w Spółce,
  • odpowiedzialność za opracowywanie standardów i wytycznych w zakresie obiegu dokumentów księgowych w Spółce oraz sprawuje ich kontrolę w zakresie merytorycznym, formalnym i rachunkowym,
  • odpowiedzialność za realizację procesu uzgadniania obrotów i sald pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Spółki oraz z podmiotami GK PGNiG.

  Wymagania:

  • minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku o tym samym profilu specjalizacji,
  • wykształcenie wyższe, (mile widziane wykształcenie na kierunkach: Ekonomia, Rachunkowość),
  • bardzo dobra znajomość Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
  • bardzo dobra znajomość przepisów podatkowych,
  • znajomość oprogramowania klasy ERP – SAP, HFM,
  • znajomość pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Outlook),
  • prawo jazdy kat.B,
  • dyspozycyjność, umiejętność radzenia sobie ze stresem.

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu,
  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • realizację zadań we współpracy z doświadczonym zespołem,
  • atrakcyjny pakiet świadczeń pracowniczych,
  • pakiet dodatków: opieka medyczna, karta sportowa, dofinansowanie uczestnictwa w imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,
  • dostęp do kursów językowych i bogatej oferty szkoleń.
  Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV z własnoręcznym podpisem
  (najchętniej skan w formacie PDF) za pomocą przycisku Aplikuj najpóźniej do dnia 27.04.2019 roku.
   
  W temacie wiadomości proszę podać podany w ogłoszeniu nr referencyjny.
  Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
  Administratorem danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych kandydata jest Exalo Drilling S.A. z siedzibą w Pile, pl. Staszica 9, 64-920 Piła, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można się skontaktować pisząc na podany powyżej adres lub telefonując pod numer: (067) 215 13 60. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych kandydata jest wyrażona przez niego zgoda. Administrator nie będzie przekazywał zebranych danych innym odbiorcom, jak również do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dokumenty aplikacyjne kandydatów w danym procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji (nie dłużej jednak niż 6 miesiące) lub do czasu cofnięcia zgody przez kandydata w zakresie w jakim udzielono zgody, po tym okresie będą niszczone. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych, lub cofnięcie zgody. Ponadto osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator nie będzie podejmował wobec zebranych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.”
   
  Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Exalo Drilling S.A. z siedzibą w Pile przy pl. Staszica 9 moich danych osobowych (w tym mojego wizerunku)* w celu przeprowadzenia rekrutacji.”
  * Wpisać w przypadku dołączenia do CV zdjęcia kandydata.