VIGO System S.A.

Kierownik Zespołu Systemów Optoelektronicznych w Dziale Rozwoju Technologii

VIGO System S.A.O firmie

VIGO System S.A.

Poznańska 129/133

Ożarów Mazowiecki

Polska Firma z branży nowych technologii, notowna na Giełdzie Papierów Wartościowych, światowy lider w produkcji detektorów podczerwieni dla przemysłu oraz najbardziej renomowanych ośrodków badawczych na całym świecie,
 
poszukuje osoby na stanowisko:
Kierownik Zespołu Systemów Optoelektronicznych
w Dziale Rozwoju Technologii
odpowiedzialny za wdrażanie do sprzedaży nowych produktów optoelektronicznych oraz modyfikację obecnych produktów

Zadania:

 • Zbudowanie roadmapy produktowej i technologicznej dla podległego obszaru
 • Zbudowanie oraz kierowanie Zespołem Systemów Optoelektronicznych
 • Kierowanie projektami wdrożeniowymi
 • Przygotowywanie analiz i sprawozdań na potrzeby planowania strategicznego
 • Śledzenie rynków technologicznych
 • Bezpośrednia współpraca w międzynarodowych zespołach badawczych, w ciągłym kontakcie z klientem
 • Nadzorowanie działalności sprawozdawczej w zespole
 • Zapewnienie właściwej jakości dokumentacji zgodnie z procesem rozwoju produktu
 • Współpraca z innymi zespołami i działami w firmie
 • Bieżące wsparcie merytoryczne dla Działu Produkcji
 • Szkolenie pracowników Spółki w zakresie swojej specjalizacji

Oczekiwania:

 • Wykształcenia wyższego technicznego (preferowane kierunki: optoelektronika, fizyka techniczna, elektronika)
 • Doświadczenia na stanowisku kierowniczym, preferowana branża optoelektroniczna i pochodne
 • Doświadczenia w projektowaniu systemów lub podzespołów optoelektronicznych oraz wdrożeniu rozwiązań do produkcji i produktów do sprzedaży
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów szczególnie z uwzględnieniem dofinansowania zewnętrznego
 • Biegłej, praktycznej znajomości technologii optoelektronicznych
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie poziom C2
 • Umiejętności pracy zespołowej
 • Spojrzenia na problem w szerokim kontekście
 • Metod pracy skoncentrowanych na znajdowaniu rozwiązań

Zapewniamy

 • PRACĘ Z INNOWACYJNĄ TECHNOLOGIĄ
 • WSPÓŁPRACĘ I STABILNOŚĆ ZATRUDNIENIA
 • SZKOLENIA I ROZWÓJ ZAWODOWY
 • KULTURĘ ORGANIZACYJNĄ PROMUJĄCĄ
   RODZINNE WARTOŚCI
 • PAKIET BENEFITÓW PRACOWNICZYCH
Osoby zainteresowane prosimy i przesyłanie dokumentów aplikacyjnych 
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne kandydata powinny zawierać klauzulę „Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; (Dz. U 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarza nie danych osobowych, w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji w Vigo System S.A. oraz oświadczenie o przyjęciu do wiadomości następujących informacji:
 
1. Administratorem Danych Osobowych przekazanych w dokumentach rekrutacyjnych jest VIGO System S.A, zwany dalej Administratorem.
2. Siedziba Administratora Danych Osobowych mieści się w Ożarowie Mazowieckim (05 - 850) przy ulicy Poznańskiej 129/133.
3. Można skontaktować się z Administratorem przez kontakt [email protected]
4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z rekrutacją na dane stanowisko oraz do podjęcia niezbędnych działań dla celów procesu rekrutacyjnego.
5. Dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po jego zakończeniu. 
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych innym odbiorcom ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.
7. Osoba aplikująca ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie aplikującej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. W oparciu o posiadane dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
(niezamieszczenie powyższej klauzuli oraz niepotwierdzenie zapoznania się z powyższym oświadczeniem uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym.
Polska Firma z branży nowych technologii, notowna na Giełdzie Papierów Wartościowych, światowy lider w produkcji detektorów podczerwieni dla przemysłu oraz najbardziej renomowanych ośrodków badawczych na całym świecie,
 
poszukuje osoby na stanowisko:
Kierownik Zespołu Systemów Optoelektronicznych
w Dziale Rozwoju Technologii
odpowiedzialny za wdrażanie do sprzedaży nowych produktów optoelektronicznych oraz modyfikację obecnych produktów

Zadania:

 • Zbudowanie roadmapy produktowej i technologicznej dla podległego obszaru
 • Zbudowanie oraz kierowanie Zespołem Systemów Optoelektronicznych
 • Kierowanie projektami wdrożeniowymi
 • Przygotowywanie analiz i sprawozdań na potrzeby planowania strategicznego
 • Śledzenie rynków technologicznych
 • Bezpośrednia współpraca w międzynarodowych zespołach badawczych, w ciągłym kontakcie z klientem
 • Nadzorowanie działalności sprawozdawczej w zespole
 • Zapewnienie właściwej jakości dokumentacji zgodnie z procesem rozwoju produktu
 • Współpraca z innymi zespołami i działami w firmie
 • Bieżące wsparcie merytoryczne dla Działu Produkcji
 • Szkolenie pracowników Spółki w zakresie swojej specjalizacji

Oczekiwania:

 • Wykształcenia wyższego technicznego (preferowane kierunki: optoelektronika, fizyka techniczna, elektronika)
 • Doświadczenia na stanowisku kierowniczym, preferowana branża optoelektroniczna i pochodne
 • Doświadczenia w projektowaniu systemów lub podzespołów optoelektronicznych oraz wdrożeniu rozwiązań do produkcji i produktów do sprzedaży
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów szczególnie z uwzględnieniem dofinansowania zewnętrznego
 • Biegłej, praktycznej znajomości technologii optoelektronicznych
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie poziom C2
 • Umiejętności pracy zespołowej
 • Spojrzenia na problem w szerokim kontekście
 • Metod pracy skoncentrowanych na znajdowaniu rozwiązań

Zapewniamy

 • PRACĘ Z INNOWACYJNĄ TECHNOLOGIĄ
 • WSPÓŁPRACĘ I STABILNOŚĆ ZATRUDNIENIA
 • SZKOLENIA I ROZWÓJ ZAWODOWY
 • KULTURĘ ORGANIZACYJNĄ PROMUJĄCĄ
   RODZINNE WARTOŚCI
 • PAKIET BENEFITÓW PRACOWNICZYCH
Osoby zainteresowane prosimy i przesyłanie dokumentów aplikacyjnych 
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne kandydata powinny zawierać klauzulę „Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; (Dz. U 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarza nie danych osobowych, w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji w Vigo System S.A. oraz oświadczenie o przyjęciu do wiadomości następujących informacji:
 
1. Administratorem Danych Osobowych przekazanych w dokumentach rekrutacyjnych jest VIGO System S.A, zwany dalej Administratorem.
2. Siedziba Administratora Danych Osobowych mieści się w Ożarowie Mazowieckim (05 - 850) przy ulicy Poznańskiej 129/133.
3. Można skontaktować się z Administratorem przez kontakt [email protected]
4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z rekrutacją na dane stanowisko oraz do podjęcia niezbędnych działań dla celów procesu rekrutacyjnego.
5. Dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po jego zakończeniu. 
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych innym odbiorcom ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.
7. Osoba aplikująca ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie aplikującej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. W oparciu o posiadane dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
(niezamieszczenie powyższej klauzuli oraz niepotwierdzenie zapoznania się z powyższym oświadczeniem uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym.

Ogłoszenie archiwalne