Oferta pracy
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV klikając na przycisk Aplikuj W celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacji zgodnie z wymogami prawa prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest „BRINTONS AGNELLA” sp. z o.o. w Białymstoku 15-113, ul. Gen. Wł. Andresa 42, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Kierownik Zmiany na Wydziale Produkcji. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Ponadto oświadczam, że przyjęłam/em do wiadomości informacje Administratora zawarte zgodnie z art. 13 RODO w treści ogłoszenia o pracę na stanowisko Kierownik Zmiany na Wydziale Produkcji. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Brintons Agnella sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, tel: +48 85 67 52 551, mail: [email protected] 2. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz art.22 1 Kodeksu Pracy– Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917) w celu rekrutacji do pracy w Brintons Agnella sp. z o.o. w Białymstoku. 3. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres rekrutacji. 4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podanie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania/ adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia zgodnie z art.22 1 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym , a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Kierownik Zmiany na Wydziale Produkcji

Brintons Agnella Spółka z o.o.

 • Białystok

  Białystok, podlaskie
 • ważna jeszcze 15 dni
  do: 11 lis 2021
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator

Twój zakres obowiązków

 • zarządzanie, organizacja produkcji i realizacja planów produkcyjnych,

 • nadzór nad podległym personelem, wyposażeniem i mieniem,

 • kontrolowanie efektywności wykorzystania w procesie produkcji zasobów pracowniczych, technicznych i materiałowych,

 • dotrzymywanie terminów realizacji zamówień,

 • raportowanie i monitorowanie wielkości produkcji podległej zmiany,

 • rozwiązywanie bieżących problemów,

 • współpraca z innymi działami firmy.

Nasze wymagania

 • wykształcenie techniczne (mile widziane wykształcenie wyższe),

 • minimum rok doświadczenia w obszarze zarządzania ludźmi ,

 • doświadczenie w optymalizacji procesów produkcyjnych i zarządzaniu nimi,

 • bardzo dobre umiejętności interpersonalne - komunikacja z zarządem oraz pracownikami produkcji,

 • mile widziana znajomość języka angielskiego,

 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office,

 • gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym.

To oferujemy

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę,

 • udział w tworzeniu i wdrażaniu nowych technologii,

 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,

 • merytoryczne wsparcie w procesie adaptacji,

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

 • Benefity

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • świadczenia świąteczne

 • Pracownicze Plany Kapitałowe

 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie

 • świadczenia z ZFŚS