Ta oferta pracy jest nieaktualna od 309 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Zmiany

 • Piotrków Trybunalski, łódzkie
 • Kierownik
 • 18.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Firma Erontrans o ugruntowanej pozycji rynkowej oferująca kompleksowe rozwiązania w branży TSL poszukuje kandydata / kandydatki na stanowisko:

  Kierownik Zmiany
  Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski
  Nr referencyjny: KM/2018/PTR

   

  Osoba ta będzie odpowiedzialna za:

  • organizacja pracy magazynu zgodnie z przyjętymi procedurami, normami, przepisami
  • nadzór nad prawidłową realizacją procesów magazynowych i ich stałe doskonalenie
  • kontrola prawidłowości obiegu dokumentów magazynowych
  • planowanie, nadzorowanie i koordynowanie sprawnego przepływu materiałów wewnątrz magazynu
  • zarządzanie pracą podległego zespołu, motywowanie i rozwijanie zespołu oraz egzekwowanie wyznaczonych celów
  • wdrażanie nowych rozwiązań mających na celu usprawnienie pracy magazynu

  Od Kandydatów oczekujemy:

  • kierunkowego wykształcenia wyższego
  • minimum 2 letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika zmiany magazynu
  • bardzo dobrej znajomości procesów magazynowych
  • znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
  • umiejętności poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu umowy o pracę
  • możliwość przystąpienia do pakietu medycznego
  • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
  • stabilną, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w międzynarodowej, dynamicznie rozwijającej się organizacji
  • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego
  Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesyłanie CV z opatrzoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych j/n za pomocą przycisku aplikuj.
  Aplikując na ogłoszenie, dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych ERONTRANS Sp. z o.o. dla potrzeb obecnego procesu rekrutacyjnego, prowadzonego zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO.

  Klauzula Informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO w związku z przesłaną do ERONTRANS Sp. z o.o. aplikacją w ramach jednego z prowadzonych przez nas procesów rekrutacyjnych, informujemy, że:

  1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ERONTRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gd. przy ul. Grunwaldzkiej 64B (dalej: Pracodawca).
  2)Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia
  3)podanie przez Panią/Pana danych identyfikacyjnych, kontaktowych, o wykształceniu i przebiegu kariery jest obowiązkowe (dane zawarte w art. 22 (1) Kodeksu Pracy); podanie pozostałych danych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia/ współpracy;
  4)odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest podmiot świadczący na rzecz Pracodawcy/Zleceniodawcy usługi związanej z procesem rekrutacyjnym oraz upoważnieni pracownicy/współpracownicy ERONTRANS SP. Z O.O., przeprowadzający proces rekrutacji;
  5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, nie dłużej niż przez 1 miesiąc, licząc od wpłynięcia podania;
  6)za Pani/Pana zgodą przekazane dane będą przechowywane dla celów dalszych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 2 miesięcy, licząc od wpłynięcia podania;
  Posiada Pani/Pan prawo:
  a) dostępu do treści swoich danych oraz do uzyskania kopii swoich danych
  b) do sprostowania lub uzupełnienia treści Pani/Pana danych osobowych
  c) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  d) usunięcia Pani/Pana danych osobowych, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, jednakże Pani/Pana dane mogą zostać całkowicie usunięte dopiero po upływie czasu przewidzianego na dochodzenie roszczeń,
  e) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  8)  w celu wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych bądź zgłoszenia żądania usunięcia danych pozyskanych w toku rekrutacji należy zwracać się, kierując wiadomość na maila: [email protected]
  9)  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
   
   Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.