Ta oferta pracy jest nieaktualna od 4 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Zmiany

 • Świecko (pow. słubicki), lubuskie
 • Kierownik
 • 21.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Kierownik Zmiany
  Miejsce pracy: Świecko (pow. słubicki)

  DOŁĄCZ DO ZESPOŁU FIEGE!

  Grupa FIEGE jest jedną z największych prywatnych firm w Europie specjalizującą się w logistyce kontraktowej.  W związku z rozwojem działalności firmy do nowo powstającego oddziału w Świecku poszukujemy Kandydatów na stanowisko Kierownika Zmiany

  Oferujemy:

  •  Swobodę działania, możliwość wdrażania własnych pomysłów, realny wpływ na rozwój firmy
  • Możliwość nauki i rozwoju
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Prywatna opieka medyczna
  • Pracę w międzynarodowym środowisku oraz możliwość współpracy z Klientami światowej skali
  • Przejrzysty system wynagrodzeń i premiowania

  Do Twoich głównych zadań należeć będzie:

  • Kierowanie i nadzorowanie pracy podległego zespołu - zespół będzie wzrastał wraz z rozwojem firmy - początkowo grupa około 10 - 20 osób
  • Zapewnienie wysokiej jakości usług magazynowych w oparciu o wysoką efektywność
  • Organizowanie i koordynowanie przebiegu procesów magazynowych
  • Zapewnienie prawidłowości stosowania procedur magazynowych, w tym BHP
  • Zapewnienie realizacji działań operacji magazynowych
  • Bieżąca kontrola efektywności pracy podległego zespołu
  • Motywowanie pracowników do osiągania celów organizacji
  • Wyciąganie wniosków na podstawie wskaźników i dynamiczne reagowanie na zmian
  • Proponowanie rozwiązań usprawniających procesy magazynowe

  Szukamy osoby która:

  • Potrafi motywować do działania i wyznaczać cele
  • Jest charyzmatycznym liderem, który potrafi aktywnie wdrażać najlepsze praktyki we współpracy ze swoim zespołem
  • Jest komunikatywna
  • Posługuje się językiem angielskim na poziomie co najmniej B1
  • Ma umiejętności analityczne i sprawnie posługuje się MS Excel

  Miejsce pracy: Świecko 

  Danuta Wójcik

  tel.601 710 134

  e-mail: [email protected]

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fiege Sp. z o. o. z siedzibą
   w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa;
  2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu kompleksowej obsługi związanej z zatrudnieniem, w tym m.in.: organizacją i rozliczaniem podróży służbowych, płacami, świadczeniami socjalnymi, prowadzeniem teczki akt osobowych, szkoleniami, itp., a podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest fakt zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej oraz przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, oraz akty wykonawcze do tej ustawy;
  3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do Grupy Fiege, tj. Fiege E-Com Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, Fiege Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, Fiege E-Com North Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, jak również do klientów Fiege Sp. z o.o., w związku
   z realizacją umów na rzecz tych klientów;
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do 50 lat od momentu ustania zatrudnienia – okres ten wynika z art. 125a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz z art. 51u ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Fiege Sp. z o. o. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to istotny warunek wynikający z przepisów Kodeksu Pracy jak i umowy o pracę, to też brak ich podania uniemożliwia nawiązanie i późniejszą obsługę spraw związanych z zatrudnieniem.
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.