Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Kierownik zmiany wydziału produkcji

BIAFORMO firmie

BIAFORM

Dojlidy Fabryczne 24

Białystok

Zakłady Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A. poszukują Kandydatów na stanowisko:

Kierownik zmiany wydziału produkcji

Opis stanowiska:

 • zarządzanie grupą ok. 50 osób
 • nadzór oraz odpowiedzialność bhp i ppoż za podległe osoby i urządzenia
 • dysponowanie na poszczególne gniazda produkcyjne zleceń do realizacji
 • bieżące kontrolowanie prawidłowości przebiegu procesu technologicznego
 • nadzorowanie właściwej jakości produkcji
 • ustalanie przyczyn i odpowiedzialności za powstałe braki
 • terminowe wykonanie nałożonych zadań
 • egzekwowanie i przestrzeganie obowiązujących na wydziale produkcji procedur i instrukcji

Wymagania:

 • gotowość pracy na 3-zmiany w systemie czterobrygadowym
 • predyspozycje kierownicze (umiejętność zarządzania grupą ludzi, organizacja pracy, umiejętność rozwiązywania problemów i szybkiego podejmowania decyzji)
 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne: mile widziane drzewne lub leśne
 • dyspozycyjność, samodzielność, zaangażowanie, odporność na stres
 • prawo jazdy kat. B + doświadczenie w prowadzeniu samochodu
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość zdobycia doświadczenia oraz rozwoju zawodowego
 • pakiet socjalny
 • pracę w zgranym zespole

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych) klikając
w przycisk APLIKUJ.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakłady Przemysłu Sklejek BIAFORM SA ul.Dojlidy Fabryczne 24, 15-566 Białystok, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, dla potrzeb obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych przez Spółkę." 

Klauzula Informacyjna dla Kandydatów do pracy:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Kandydata są Zakłady Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A. z siedzibą przy ul. Dojlidy Fabryczne 24, 15-566 Białystok.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia jw. o ochronie danych oraz Kodeksu pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu: a) realizacji danego procesu rekrutacji, b) realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych do pracy w Zakładach Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A. w Białymstoku.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz a) przez 6 miesięcy od dnia zakończenia danego procesu rekrutacyjnego - dla celu określonego w pkt 2 lit. a, b) przez 12 miesięcy od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych - dla celu określonego w pkt 2 lit. b.
 4. Kandydatowi przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 5. Kandydat, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów, ma prawo do cofnięcia każdej ze zgód w dowolnym momencie, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 8. Dane osobowe Kandydata będą podlegały profilowaniu w zakresie określenia predyspozycji, kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zadań na określonym stanowisku pracy, bez powstania skutków prawnych po stronie Kandydata, przy czym Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec profilowania, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

W tytule e-maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy