Ta oferta pracy jest nieaktualna od 164 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Zwierzętarni

 • Warszawa, mazowieckie
 • Kierownik
 • 2019-01-08

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN rozpoczął swoją działalność w 1918 roku i jest obecnie jednym z największych nie-uniwersyteckich centrów badań biologicznych w Polsce.

  Priorytetem badawczym w Instytucie są następujące dziedziny: neurobiologia, neurofizjologia biologia i biochemia komórkowa, biologia molekularna a realizowane prace często mają charakter interdyscyplinarny. Ich przedmiotem są układy o różnym stopniu złożoności w aspekcie zarówno morfologicznym jak i funkcjonalnym – całe organizmy tkankowe, tkanki, komórki, organelle komórkowe, ale również białka i geny. Obecnie Instytut Nenckiego jest jedyną placówką naukową w Polsce, gdzie badania w dziedzinie neurobiologii prowadzi się na wszystkich poziomach - od molekularnego po systemowy.

  Kierownik Zwierzętarni

  Miejsce pracy: Warszawa

  Główne zadania i obowiązki:

  • Zapewnienie zwierzętom laboratoryjnym właściwych warunków utrzymania (zgodnie z obowiązującymi przepisami)
  • Ustalanie i kontrola zasad funkcjonowania (opracowywanie procedur) i korzystania ze zwierzętarni
  • Nadzór nad stanem zdrowotności zwierząt zgodnie z wytycznymi FELASA
  • Prowadzenie ewidencji zwierząt laboratoryjnych i doświadczalnych oraz niezbędnej dokumentacji
  • Prowadzenie oraz nadzór nad pracą zespołu, w tym: planowanie zatrudnienia systematyczna ocena oraz motywowanie i rozwój pracowników oraz organizowanie szkoleń

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe zootechniczne, weterynaryjne lub pokrewne
  • Doświadczenie w kierowaniu zespołem oraz umiejętności organizacyjne
  • Udokumentowane doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem hodowli zwierząt w standardzie SPF (ang. Specific Pathogen Free)
  • Wiedza na temat zasad prawidłowego utrzymania szczepów myszy i szczurów laboratoryjnych pod względem różnorodności genetycznej
  • Znajomości kryteriów kontroli zdrowia zwierząt laboratoryjnych wg. FELASA
  • Podstawowa wiedza na temat modyfikacji genetycznych zwierząt laboratoryjnych
  • Znajomość podstawowych przepisów prawnych regulujących ochronę zwierząt laboratoryjnych
  • Dobra znajomość języka angielskiego

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę w prestiżowej jednostce badawczej
  • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji
  • Pakiet świadczeń dodatkowych

  Wymagane dokumenty:

  • życiorys
  • list motywacyjny
  • odpis dyplomu
  • dodatkowym atutem będą referencje / opinie poprzednich pracodawców

  Forma i termin składania ofert:

  Oferty należy składać za pomocą przycisku aplikowania w terminie do dnia 03.02.2019 r.

  O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową lub telefoniczną.


  Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

  Klauzula Informacyjna

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: [email protected]

  Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 kwietnia 2019 r.

  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.