Oferta pracy
Zgoda kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem na stanowisko Inspektora ds. technicznych w branży konstrukcyjno-budowlanej, złożoną na formularzu dostępnym do pobrania pod linkiem: Rodo – kandydat do pracy – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna.
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Konserwator ds. ogólnobudowlanych

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

Aleja Papieża Jana Pawła II 22A

Szczecin

Twój zakres obowiązków

 • Wykonywanie prac remontowo-budowlanych w tym malarskich, szpachlarskich i wykończeniowych.

 • Wykonywanie prac załadunkowo – przeładunkowych i transportowych, w tym przemieszczanie mebli

 • Wykonywanie prac fachowo i terminowo oraz zgodnie z podanym zakresem robót i zaleceniami przez przełożonego.

 • Po zakończonej pracy zgłaszanie stanu realizacji zlecenia przełożonemu.

 • Właściwe zużywanie części zamiennych i materiałów pobranych w celu wykonywania prac konserwacyjnych oraz dbałość o powierzony sprzęt.

 • Zgłaszanie przełożonemu wszelkiego rodzaju spostrzeżonych braków i uszkodzeń.

 • Dbałość o czystość, ład i porządek w miejscu prowadzony prac.

 • Przestrzeganie regulacji w zakresie odzieży roboczej i służbowej.

 • Przestrzeganie ustalonych norm zachowania.

 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego i pośredniego przełożonego niebędących w sprzeczności z zajmowanym stanowiskiem i ogólnie przyjętymi zasadami.

Nasze wymagania

 • Obywatelstwo polskie.

 • Wykształcenie zawodowe lub techniczne.

 • Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.

 • Staż pracy min. 2 lata.

 • Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 • Samodzielność, dobra organizacja, umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu, komunikatywność, rzetelność, sumienność i odpowiedzialność za powierzone zadania.

Mile widziane

 • Praktyka na podobnym stanowisku.

Wymagane dokumenty

 • CV.

 • List motywacyjny.

 • Kopie/skany dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.

 • Kopie/skany innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach.

 • zgoda kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem na stanowisko konserwatora ds. ogólnobudowlanego, złożoną na formularzu dostępnym do pobrania pod linkiem: Rodo – kandydat do pracy – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna.

Podane drogą elektroniczną należy składać na adres: [email protected] (w tytule maila prosimy wpisać: PRACA–Konserwator ds. ogólnobudowlany w terminie do dnia 08.08.2022 r.